17.Rīgas čempionāta nolikums galda hokejā.

 

1.Sacensību mērķis un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Rīgas čempionāta godalgoto un citu vietu ieguvējus OPEN klasē, sievietēm, junioriem, junioriem jaunākajā grupā un senioriem.

1.2. Saglabāt tradīcijām bagātāko un vecāko turnīru Latvijā piešķirot Rīgas čempionātam Latvijas reitinga turnīra statusu.

1.3. Noskaidrot Latvijas reitingu 2015./2016.gadu sezonā OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem izmantojot Rīgas čempionātu, kā Latvijas reitinga turnīru.

1.4. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību Rīgā.

2.Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Latvijas Galda hokeja federācijas tiesnešu kolēģija.

3.Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Rīgas čempionāts norisināsies 2016.gada 16.janvārī (sestdiena) Rīgas Kultūru vidusskolā, Ganību dambī 7.

3.2. Sacensību organizētājs un tālruņa numurs informācijas iegūšanai:
Sandis Kalniņš (29108316).

4.Sacensību dalībnieki.

4.1. Rīgas čempionātādrīkst piedalīties jebkurš galda hokejists, kurš ir vismaz 8 gadus vecs, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi.

4.2. Rīgas čempionāts notiek sekojošās nominācijās – OPEN klasē, sievietēm, junioriem (1998.gadā dzimuši un vēlāk), junioriem jaunākajā grupā (2003.gadā dzimuši un vēlāk) un senioriem (1976.gadā dzimuši un agrāk).

4.3. Rīgas čempionāts ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti tiek iekļauti čempionāta kopējā noslēguma tabulā.

4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats dalībnieks, vai persona kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.

5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus.

5.2. Pieteikumi tiek pieņemti sacensību sekretariātāno pulksten 9.15 – 9.50 (vai pa tālr. 29108316).

5.3. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz kluba pieteikuma lapu.

6. Sacensību norises kārtība un inventārs.

6.1. Sacensības notiek uz galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF versijas galdiem saskaņā ar ITHF (International Table Hockey Federation) apstiprinātajiem galda hokeja noteikumiem.

6.2. Sacensības notiks 3 kārtās:

1.kārtā(grupu turnīrs) spēlētāji, vadoties pēc Pasaules reitinga un piereģistrējušos skaita, tiek sadalīti pa grupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas.

2.kārtā(līgas) spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Atbilstoši ieņemtajai vietai grupā spēlētāji tiek sadalīti pa līgām. 2.kārtā spēlētāji spēlē pēc tās pašas apļa sistēmas, noskaidrojot vietas no pirmās līdz pēdējai.Savstarpējos spēļu rezultātus no grupām uz līgām ņem līdzi atbilstoši kopējam dalībnieku skaitam. Ja kopējais dalībnieku skaits ir vismaz 49, tad tikai 1.līgā iekļuvušie spēlētāji; ja vismaz 65, tad 1. un 2.līgā iekļuvušie; ja vismaz 89, tad 1.-3. līgā iekļuvušie; ja vismaz 107, tad 1.-4.līgā iekļuvušie.

3.kārtā (papildus mini apļa turnīrs par vietām) spēlē visi 1.līgas dalībnieki. Spēlētāji tiek sadalīti grupās pa 6 (no 1.-6.vietai iekļuvušie, 7.-12.vietai, 13.-18.vietai un 19.-24.vietai) un izspēlē papildus vienu miniapļa turnīru. Galīgā vietu secība grupas ietvaros tiek noteikta summējot līgā un mini apļa turnīrā iegūtos punktus.

6.3. Sacensību 2.kārtai (līgas) pēdējai līgai kvalificējas Amatieru līgas labākie spēlētāji. Kvalificējušos amatieru skaits, dalībnieku skaits pēdējā līgā un izspēles principi pēdējā līgā (spēļu skaits) tiek noteikti pēc pieteikušos dalībnieku skaita sacensību dienā.

6.4. Sacensības visām nominācijām tiek rīkotas kopīgas un visi kvalifikācijas kārtā tiek izsēti ņemot vērā kopējo Pasaules reitingu.

6.5. Sieviešu, junioru, junioru jaunākās grupas un senioru rezultāti tiks iekļauti arī OPEN klasē.

7. Uzvarētāju noteikšana.

7.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:

- par uzvaru - 2 punkti,

- par neizšķirtu - 1 punkts,

- par zaudējumu - 0 punkti.

7.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;-lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.

7.3. Ja jānosaka vietas starp divām vai vairākām vienlīdzīgām grupām (līgām), vērā tiek ņemtas ieņemtās vietas grupā (līgā). Starp divām vienādām vietām augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram grupā (līgā) ir:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.

8.Diskvalifikācija (sods).

8.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu;

- prasa citiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu – dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un automātiski tiek diskvalificēts no sacensībām.

8.2. Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10.

8.3. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-10.

8.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām, cits spēlētājs nevar viņu aizstāt.

8.5. Spēlētājam, kurš izstājas vai tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti un iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

9.Sacensību tiesneši.

9.1. Par Rīgas čempionāta galveno tiesnesi ir nozīmēts Sandis Kalniņš, par tiesnešiem Edgars Caics, Sandis Kadakovskis, Aleksandrs Žernovojs, Eduards Paķis un Edgars Saulītis.

9.2. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis.

9.3. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju puses.

9.4. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.

9.5. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar tiesnešiem.

9.6. Brīdinājumu, par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, var piešķirt jebkurš no tiesnešu kolēģijas.

9.7. Lai varētu piešķirt sodu par veikto pārkāpumu un izskatīt strīdu pietiek ar 3 no 6 Latvijas Galda hokeja federācijas nozīmētajiem tiesnešiem.

9.8. Spēli tiesā paši dalībnieki un tāpēc sacensību laikā spēlētāji vienmēr rīkosies kā godīgi un labi sportisti (strīda gadījumā, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).

10.Protesti.

10.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.

10.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

11. Finansiālie noteikumi.

11.1. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa – EUR 5, ja dalībnieks tika iepriekš pieteicies, izmantojot www.galdahokejs.lv mājaslapu vai e-pastu reg@galdahokejs.lv;  EUR 7, ja dalībnieks netika iepriekš pieteicies. Amatieru Līgas labākiem spēlētājiem, kuri kvalificējas dalībai Rīgas čempionātā, dalības maksa nav jāmaksā.

11.2. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.                                                                                

12. Apbalvošana.

Rīgas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijas saņems medaļas vai kausus;

- pirmo trīs vietu ieguvēji OPEN klasē, sievietēm, junioriem, junioriem jaunākajā grupā un senioriem saņems diplomus;  

- pirmo trīs vietu ieguvēji OPEN klasē, sievietēm, junioriem,junioriem jaunākajā grupā un senioriem saņems piemiņas balvas;                                                                                                                    

 

 

 

2015.gada 22.decembris                                          Sacensību galvenais tiesnesis

 

S.Kalniņš_______________