sthlm_stigc_bw_logo.png

Stockholms Stigcyklisters verksamhetsberättelse
mars 2016 - mars 2017
(Verksamhetsplan, styrelsens förslag och budget sist i detta dokument.)

Här berättar vi vad vi har gjort under året. Vi vill visa att det ligger ganska mycket (oavlönat) jobb bakom allt, och att det faktiskt händer ganska mycket.

Vi är drygt 100 medlemmar, vilket är några fler än förra året. Vi har inte letat nya medlemmar särskilt aktivt detta år och inte heller jagat efter existerande medlemmar att förnya sitt medlemskap. Cirka 30 pers är nya medlemmar för i år. I ljuset av det känner vi att föreningen har en hyfsat stabil bas av medlemmar som backar det vi gör. Vi närmar oss även 1000 likes på facebook, även om en like är gratis så visar det på intresse.

2017 kommer bli ett spännande år, det händer grejer i Stockholm stad, det finns god potential för NICK, vi försöker bli mer aktiva i norra Stockholm och nätverkandet med andra föreningar kommer öka tillsammans med vår egen kunskap och i takt med att digitala verktyg blir allt bättre.

/Styrelsen
Gustav Blix, Johan Malmberg, Olle Svensk Strand,

Karin Pehrson, Jonas Sundvall, John Engström och Peter Chowra

Trailforks

tf sthlm.png

Trailforks är en guide till stigar, trail- och bikeparks och andra områden för stig- och mountainbikecykling. Innehållet läggs upp och underhålls av användarna. Det finns bland annat funktioner för att hålla statistik och rapportering av stigstatus. Trailforks är skapat av Pinkbike och har varit igång sedan hösten 2014 och innehåller över 64 000 stigar och nya läggs till hela tiden. För ett år sedan drog jag, Olle Svensk Strand, igång en kampanj att öka Sveriges närvaro på Trailforks. Då fanns det omkring 670 stigar i Sverige på Trailforks. Idag är den siffran över 3 200. Hur många stigar det fanns i Stockholmsområdet för ett år sedan är jag osäker på. Jag tog ingen statistik, och det finns för närvarande ingen bra funktion att få fram historisk statistik på Trailforks. Men nu finns det över 790 stigar i Stockholms Län.

När någon lägger in eller ändrar innehåll på Trailforks måste detta först godkännas innan det publiceras. Detta sker antingen genom att andra användare röstar och utifrån deras röstningsvärde baserat på tidigare aktiviteter behövs olika många röster innan innehållet uppdateras. Alternativt kan en administratör godkänna innehållet. I Sverige är vi tre stycken huvudadministratörer för hela landet samt ett antal lokala administratörer runt om i landet som har hand om större eller mindre egna områden. Administratörer i Stockholms län är:

region

type

trails

city

admin groups

admin users

Stockholms län

region2

792

 

SSC

swoop-aeg, ollesvensk

Haninge

city

99

Haninge

 

foxis

Järfälla

city

13

Järfälla

 

JALLE

Hellas och Nackaskogarna

ridingarea

59

Nacka

 

ollesvensk

Norrtälje

city

121

Norrtälje

 

OrjanX

Dillingby

ridingarea

23

Norrtälje

 

OrjanX

Märsta

ridingarea

27

Sigtuna

 

Hulken

Sigtuna

city

75

Sigtuna

 

Hulken

Sollentuna

city

16

Sollentuna

 

JALLE

Stockholm

city

13

Stockholm

SSC

 

Upplands Väsby

city

72

Upplands Väsby

 

JALLE, Hulken


Trailforks har funktioner som riktar sig både till besökare och de som sköter och underhåller stigar och exempelvis trailparks. Besökare kan läsa på om områden och stigar innan besök. Det finns information om sträckning, svårighetsgrad och i många fall också beskrivningar av stigarna och områdena. Det finns också bra verktyg för att planera turer och spara rutter. För de som sköter om stigarna finns funktioner för att se statistik på hur stigarna körs och funktionerna för att rapportera status och eventuella problem på stigarna ger en bra överblick på var eventuellt underhåll behövs.

Trailforks finns både som hemsida och som mobilapp. Appen har GPS och kartfunktioner och kan användas som en guide när en är ute och cyklar. Det går även att skicka in bilder och lägga upp stigrapporter direkt i appen. Dessa får då en gps-markering vilket visar exakt var och vilken stig som rapporten avser. Det finns också möjlighet att koppla ihop Trailforks med Strava och på så vis automatiskt logga sin cykling.

För den som vill finns också möjlighet att donera pengar till områden eller enskilda stigar. De pengar som doneras betalas ut till den organisation som finns knuten till området i Trailforks. För Stockholms län och underliggande områden är Stockholms Stigcyklister mottagare av donationerna.

NICK

Den 4:e september 2016 drog vi ihop en spårfixardag på NICK-spåret i Ursvik. Sundbybergs stad tillhandahöll plank, och Stockholms Stigcyklister bidrog med ett tiotal stigfixare. Det var ett par surhål som behövde spänger, och vi gjorde även en liten alternativ dragning för att underlätta att komma ned för ett stökigt parti. Vi snickrade ett par timmar, testade drops och balanserade på de nya spängerna, tjötade lite med förbipasserande cyklister och lyckades kanske värva någon ny medlem. Sedan var det korvgrillning.

nick_stigfix_2016_5

 Planktransport.

nick_stigfix_2016_3Alla nöjda med resultatet!

Lite grillad med bröd på det så var det klart.

Lite grillad med bröd på det så var det klart.

Förbifart Tyresta

Stigcykling i Tyresta nationalpark är ett känsligt ämne. Enligt föreskrifterna råder ett fullständigt förbud mot cykling, med undantag av någon bit grusväg. Under 2016 var det vid några tillfällen ganska stora grupper av cyklister som gjorde turer genom nationalparken vilket skapade en hel del interna diskussioner på Facebook mm.

Det är uppenbart ett dilemma för cyklister som är ute på långtur söder om Stockholm att Tyresta nationalpark och naturreservat bildar en barriär mellan Nackareservatet i norr och Rudan/Paradiset i söder. Följer man till exempel Sörmlandsleden så cyklar man in i förbudsområdet utan att märka det om man inte tänker sig för. Cyklister som bor i Tyresö, Vendelsö och Handen upplever sig också utestängda från stora delar av naturen i sitt närområde på grund av de hårda reglerna kring nationalparken.

Stockholms stigcyklister arbetar för att det på sikt ska bli tillåtet att cykla på stigar inom nationalparken och naturreservatet, vi anser att stigcykling i den omfattning som sker i det aktuella området inte står i konflikt med vare sig upplevelsevärden eller naturvärden.

Men som ett första steg har vi börjat titta på möjligheterna för en cykelled helt utanför de skyddade områdena som skulle kunna avlasta nationalparken och peka på att det finns rolig cykling som redan i dag är tillåten. Vi har bland annat fått hjälp av Aron Gooch (författare till boken Mountainbike kring Stockholm) som har hittat intressanta stigar förbi Tyresta.

Till våren 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med att testcykla och förhoppningsvis kunna presentera ett förslag för föreningens medlemmar och inleda samtal med de berörda kommunerna (Tyresö och Haninge) och stiftelsen som förvaltar nationalparken.

Det bubblar i Stockholms stad/Nacka

Under 2016 hade vi flera möten med Stockholms stad gällande stigcykling i Nackareservatet. Representanter från Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Järla orientering & skidor, Ekologigruppen, BVP mark samt Mountainbikeskolan var med på mötena. Stockholms stad verkar ha förstått att cyklister är en stor del av de som rör sig i reservatet och vill se till att minimera konflikter mellan brukare och se till att cykling kan ske inom reservatets föreskrifter. Efter andra mötet var vi överens om att vi behövde se vilka stigar som används mest av cyklister, och därmed vilka stigar som skulle kunna märkas upp som cykelspår. Stockholms Stigcyklister var under alla möten väldigt tydliga med att det inte skulle vara genomförbart att bara tillåta cykling på vissa valda stigar. Vi framhärdade att uppmärkta spår i kombination med tillåten cykling på alla befintliga stigar är det som är den bästa lösningen för alla brukare. Har man uppmärkta spår kan man hålla efter de spåren och det blir också lättare att hitta för de som inte är bekanta med området.

Våren 2016 jobbade därför Stockholms Stigcyklister tillsammans med Mountainbikeskolan mycket med kartläggning av stigar i Nackareservatet, med koncentration på delarna närmare Stockholm, såsom Sicklaskiftet. Vi tog avstamp i Trailforks och Stravas heatmap samt samlad erfarenhet kring vilka stigar som används och är hållbara. Egentligen blev det till stor del de klassiska namngivna stigarna i Hellas med lite nya sammanknytningar. Förslaget lämnade vi till Stockholms stad för påsyn och som underlag för mappning mot områden med känslig mark eller särskilt naturvärde.

Hösten 2016 blev det lite av en vändning i arbetet då den nya skogsförvaltaren i Stockholms stad tillträdde och det blev i stället honom som vi hade kontakt med. Vi upplevde det också som att politikerna hade jagat på tjänstemännen lite mer för att jobba med (inte mot) stigcyklingen. Bland annat ser vi att det kommit beslut om att utreda stigcykelspår i flera stadsdelsnämnder där det tidigare varit totalförbud mot cykling i terräng.

Vi är väldigt positiva inför 2017 och känner att vi nu är i en position där vi tydligt kan göra stigcyklisternas röst hörd gentemot Stockholms stad. I närtid har vi planerat möte i skogen med skogsförvaltaren, Mountainbikeskolan och Hans Stoops från Cykelfrämjandet. Under mötet ska vi se över var vi cyklar och var det kan tänkas behövas t.ex. informationstavlor och vattenutkast. Vi räknar inte med någon revidering av reservatsföreskrifterna, utan att cykling kommer vara tillåten på befintliga stigar och det kommer tydligt framgå på informationstavlor. Vi har fått indikationer på att vår linje med friare cykling, inom ramen för Allemansrätten, verkar ha fått gehör och det känns därför som att vårt lobbyarbete har skördat lite framgång.

Stigbyggarworkshop i Nora

Helgen den 17 september var Stockholms Stigcyklister på stigbyggarworkshop i Nora, som det redan rapporterats om i Nerikes Allehanda.

Workshopen var gratis och arrangerades av Cykelfrämjandet (som har hottat upp sig lite, och inte längre är riktigt lika mossigt som det ansetts vara) med inbjudna instruktörer från IMBA Trail Solutions. Gäster var bland andra Region Örebro, Skånska MTButveckling, Almby IK, Gotland Active, Uppsala Stigcyklister, Askersunds Kommun, Isaberg, Högbobruk, Västerås CK och Happyride.

Första dagen ägnades åt teori (mycket frustrerande att sitta i åtta timmar och PRATA om cykling, när man bara vill ut och cykla). En skogsägare från Mellanskog gav sin syn på cykling i skogen, och förklarade bland annat granplantor fungerar och varför man inte bör cykla över en nyplantering, men han förklarade också att han (och underförstått även andra markägare) oftast är öppna för samarbeten bara man frågar först.

Sedan följde en föreläsning om stigbyggande, mycket intressant. Men jag tycker den vara bara delvis relevant för situationen som den ser ut i Stockholmsområdet. Fokus lades mycket på hur man bygger hållbara stigar i bikeparks, stigar som ska hålla för tusentals åkare och som alla ska klara av att åka. De pratade även mest om nybyggnation av stig, vilket händer rätt sällan här. Oftare har vi en existerande stig som kan behöva förbättras och förstärkas där dem har slitits eller blivit geggig. Det finns förstås lika många åsikter om vad som är en bra stig som det finns cyklister, men jag tror många av de som cyklar kring Hellas och i övriga Stockholm uppskattar den stökiga terrängen och skulle lessna fort på att åka utslätad grusväg.

En intressantare del av föreläsningen handlade om hur man hanterar blöt terräng och hur man kan utnyttja även små variationer i topografin för att hitta torrare områden.

Dag 2 fick vi äntligen vara ute i skogen. Vi var i området för Bergslagen Cycling och MTB-lederna där, så vi hade material att praktisera på. Sägas bör att vi hade markägarens tillåtelse att härja fritt, och att man inte ska börja gräva stigar i vilka skogar som helst. Det var också diskussion om vad man egentligen får göra med bäckar. Vattenverksamhet är tillståndspliktigt om det inte är uppenbart att det inte påverkar naturen, och att avvattna ett område är generellt sett inte tillåtet. En miljöjurist kan säkert reda ut begreppen bättre.

I ett låglänt område hittade vi sönderkörd stig att öva på; en bäck rann över stigen på ett ställe och resten av stigen var geggig och sönderkörd-/trampad av cyklar, fyrhjulingar och hästar.

I bäcken hade man under flera år slängt i stockar att gå över, stockar som sedan tryckts längre och längre ner i leran, och så slängde man i fler. Vi grävde upp väldigt många stockar därur… Och byggde sedan en bro över. Den sönderkörda sträckan parallellförflyttades längre upp i en slänt. Ett antal gupp, ”grade reversals”, byggdes in för att underlätta vattenavrinning, och ett par små dräneringsdiken grävdes för att hålla vatten av bron.

14379690_10153688803986152_822639408920032342_oDen geggiga stigen flyttades upp i slänten en liten bit. Före till vänster, hjulspår i geggan och stenar som sticker upp.14361182_10153688803976152_5087954875895943329_oStörre stenar flyttas med spännband och spett. Här tycker jag personligen att det blir lite väl stora ingrepp. Man kunde gärna få låta stenar och rötter ligga kvar, men ändå använda principerna för att dränera stigen. Men smaken är som baken, vad vill ni ha för sorts stigar? Ett är iaf säkert, det ger träningsvärk som sitter i flera dagar efteråt.14324540_10153688803991152_5234545296113113624_oEn stadig kant byggs så att stigen inte ska rasa neråt i sumpmarken.14468398_10153688800286152_343463530831262662_oSunkdike med halvruttna trästockar. Brukar vara en bäck där, men nu har det ju varit väldigt torrt i sommar.14481883_10153688800276152_279397364968129004_oPlaströr läggs stadigt på botten och förankras med stora stenar.14409905_10153688800266152_8904596922936959255_oMindre stenar fylls på i mitten.14435420_10153688800686152_8515877909496628912_oLite lagom geggig silt och sand fylls på och krattas och packas.14480537_10153688800696152_6763058815135945175_oNu syns knappt guppen, de sk grade reversals, som är strax före och efter den lilla bron. Men tanken är hur som helst att de ska stoppa ytavrinning från att rinna ut på bron, och istället leda ner vatten till vänster ner i (den uttorkade) bäcken.14379706_10153688804146152_609510179965387282_oSlutresultatet. Notera att vi transplanterat mossan från området för den nya stigen och lagt den över den gamla. Och en liten ränna har byggts av några flata stenar för att släppa förbi en liten rännil av vatten från sluttningen.

Cykelkonferens i Örebro

Det var flera talare och workshops på konferensen. Det mest intressanta var hur Katarina Rönnbacka Nybäck lyckats övertyga länsstyrelse, markägare och kommun om att det är en bra idé att finansiera 120 mil mountainbikeleder. Katarina har varit drivande i projektet Bergslagen Cycling och lyckats märka upp och kartlägga 120 mil sammanhängande stigar och cykelvänlig asfalt.

berslagen cycling web.png

Skärmdump från Bergslagen cycling / Mountainbike och översikt uppmärkta cykelleder runt Örebro.

Här kommer ett gäng allmänna tips för att få märka upp 120 mil cykelstig.:

Handgripliga tips för stigen:ATTENTION.png

Graeme McLean som är projektledare för Developing Mountain Biking in Scotland var också där och berättade om hur det funkar på andra sidan nordsjön.

År 2002 så startade the Forestry Commission projektet 7stanes för att utveckla och underhålla sju trail centers inkl. 150 km stig. Året därefter så införde Skottland en slags allemansrätt som kallas Land Reform Act. Stigunderhåll är extra utmanande i Skottland på grund av det regniga vädret.

Forestry Commission ville efter en tid överlämna utveckling och underhåll av stigarna till en MTB-specifik grupp med folk från både stat och näringsliv. De har tagit fram en nationell strategi för stigcykling.

http://www.dmbins.com/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSJDMjAxNi8wNi8wOC8xOS80NS8xMy80MzcvRE1CaW5TX0ZyYW1lV29ya19SZWZyZXNoXzE2XzE4X3dlYi5wZGYGOgZFVA/DMBinS-FrameWork-Refresh-16-18-web.pdf

Projektet 7stanes har varit framgångsrikt och dess trail centers har blivit väldigt populära.

Myndigheter har finansierat en statlig guide till Mountainbike-turism i Skottland. De publicerade även handboken “Do the Ride Thing”, som kortfattat försöker sammanfatta gemensamma ansvar för MTB-cykling i Skottland.

Länk: http://www.dmbins.com/files/Do_the_Ride_Thing.pdf

Den kan användas som inspiration för en egen “Code of conduct”.

Verksamhetsplan

De mål vi har för 2017 är:

Alltså fortsätta med det som vi pysslat med under 2016. I övrigt är det business as usual och inga stora grejer på gång vad vi kan se nu.

Styrelsens förslag och inkomna förslag

Det har inte inkommit några förslag från medlemmar.

Styrelsen har inga förslag utöver Verksamhetsplanen.

Budget

Det finns ingen detaljerad budget då vi inte än vet vad som kommer under 2017.
Vi kommer anordna stigfixardagar, det kanske behövs köpas verktyg och material till det.
Webhotell kostar pengar.
Det kommer antagligen bli resor till konferenser och workshops.

Budgetförslag Stockholms Stigcyklister 2017

antagande om 150 medlemmar

150

antagande om medlemsavgift 100 kr

100

inkomster

15000

medlemsavgifter 150 medlemmar á 100 kr

15000

utgifter

8645

Årsavgift www.stockholmsstigcyklister.se

260

Årsavgift www.sverigesstigcyklister.se

260

Resor till konferenser, stigbyggeworkshops, studiebesök etc.

5000

Stigfixardagar, material och verktyg

2000

Årsavgift Bankkonto

900

Avgift swish 150 medlemsavgifter á 1,5 kr

225