Ook de laatste fotoreportages van parochieactiviteiten:

eerste mis Vrangendael Deken Merkx

28-jul-2020

parochievergadering

15-jul-2020

50 jaar orgel m.m.v. Oratoriumvereniging

01-mrt-2020

zijn te zien op de fotopagina’s, die u hieronder kunt aanklikken.