Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

 1. Професія: 8162 машиніст (кочегар) котельні
 2. Кваліфікація: 2 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: принцип роботи обслуговуваних котлів, форсунок, пароповітропроводів та способи регулювання їх роботи;

будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів;

склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів;

призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;

будову механізмів для готування пилоподібного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення;

будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м’ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів;

допустимі тиск та рівень води в котлі паровоза під час чищення; вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки; порядок заправлення топки; основні властивості золи та шлаку;

порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів;

правила планування шлакових і зольних відвалів.

Повинен уміти:  обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/’год),  окремі водогрійні чи парові котли з теплопродуктивністю котла  до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/гсд), які працюють на твердому паливі

обслуговувати котли парових залізничних кранів вантажністю до 25т;

розпалювати, пускати, зупиняти котли та постачати їх водою;

подрібнювати паливо, завантажувати та шурувати топку котла;

регулювати горіння палива;

спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається  в опалювальну систему;

пускати,  зупиняти  насоси,  мотори,  вентилятори  та  інші механізми;

чистити арматуру та прилади котла;

обслуговувати, тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год);

очищати м’яту пару та проводити деаерацію води;

підтримувати необхідний тиск та температуру води і пари;

брати участь у промиванні, очищенні та ремонті котла;

прибирати вручну золу із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів;

планувати шлакові та зольні відвали.

 1.  Професія: 8162 машиніст (кочегар) котельні
 2. Кваліфікація: 3 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 

будову застосовуваного устаткування та механізмів;

способи раціонального спалювання палива в котлах;

схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж;

порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного споживачам тепла;

значення своєчасного прибирання шлаку та золи для нормальної роботи котлів;

правила догляду за устаткуванням, що обслуговує, та способи усунення недоліків у його роботі;

типи котлів, що обслуговує;

правила та способи вантаження і транспортування золи і шлаку; системи (мастильну та охолодження обслуговуваних агрегатів і механізмів);

правила ведення записів про роботу механізмів та устаткування для золошлаковидалення;

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:  

обслуговувати водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год), окремі водогрійні  парові  котли  з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год  (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на твердому паливі;

обслуговувати котли на парових залізничних кранах вантажністю понад 25 т або котли парових екскаваторів;

пускати, зупиняти, регулювати та спостерігати за роботою тягових і золо- та шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників   та   живильних насосів;

обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год);

забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні;

пускати, зупиняти і перемикати агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів;

веде облік тепла, що відпускає споживачам;

при6ирати механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів;

навантажувати золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце;

спостерігати за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв;

змивати шлак і золу спеціальними апаратами;

брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

    5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Житлово-комунальне господарство, промисловість.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Примітка:  Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 8162-ОЕ.40.30-2011   

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич


Типовий навчальний план

Професія –  8162 машиніст (кочегар) котельні              

Кваліфікація –   2-3 розряд

Загальний фонд навчального часу – 502 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

32

1.1

Основи галузевої економіки і підприємництва

6

1.2

Основи правових знань

6

1.3

Інформаційні технології

6

1.4

Правила дорожнього руху

8

1.5

Резерв часу

6

2.

Професійно-теоретична підготовка

156

2.1

Спеціальна технологія

126

2.2

Охорона праці

30

3.

Професійно-практична підготовка

300

3.1.

Виробниче навчання

108

3.2.

Виробнича практика

192

4.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна)  кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8

5.

Консультації

6

6.

Загальний обсяг навчального часу
( без п.4 ):

496

Директор                                                                                      М.Г. Гопайнич

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

 1. Професія: 8162 машиніст (кочегар) котельні
 2. Кваліфікація: 4 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 

будову та правила обслуговування котлів, різних допоміжних механізмів і арматури котлів;

основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;

процес готування палива; технічні умови на якість води і способи її очищення;

причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення;

будова і призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти: 

обслуговвати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал), окремі водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі;

спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів;

регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари;

спостерігати за подаванням палива;

обслуговувати тепломережі і бойлерні установки або станції м’ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад 20 Гкал/год.);

запобігати несправностям, усуває їх у разі появи в роботі устаткування;

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

з) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «машиніст (кочегар) котельні» 3 розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 3 розряду – не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Житлово-комунальне господарство, промисловість.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Примітка:  Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 8162-ОЕ.40.30-2011   

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич


Типовий навчальний план

Професія –  8162 машиніст (кочегар) котельні        

Кваліфікація –   4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 151 годин

з/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-

практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

6

1.1.

Основи  галузевої економіки і підприємництва

2

1.2

Основи правових знань

2

1.3

Резерв часу

2

2.

Професійно-теоретична підготовка

53

2.1

Спеціальна технологія

38

2.2.

Охорона праці

15

3.

Професійно-практична підготовка

80

3.1

Виробниче навчання

30

3.2.

Виробнича практика

50

4.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація в разі продовження навчання)

8

5.

Консультації

4

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

147

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич