*Novetats en color verd

Formació, Jornades, Convocatòries i altres (ajuts,...)

Programes d’Intercanvi

Recursos

1.Alemany

2.Anglès

3.Francès

4.Italià

5.Català, Castellà i Aranès

6.Llengües en general i aplicades. Pràctiques

7.TIC - TAC

8.Convocatòries oficials, ajuts i cursos del Departament d’Ensenyament i altres institucions, EOI, IOC

1.Informació, cercadors i recursos

2.Convocatòries

3. Ofertes i Vacants

4. Postobligatòria, Joves i Pràctiques

5. Intercanvi de conversa

Projectes en Centres

http://4sustainable.eu/

Discovering Europe

Making the future grow

The voice of young Europe (2015-2018)

1.Enriquir Vocabulari, Ortografia i Gramàtica
ARA        CAT        CAS        ANG        GEN

2.Correctors lingüístics i Traductors
ANG

3.Pronunciació i Comprensió Oral
CAT        ANG        ITA

4.Metodologia, enllaços generals i Avaluació
GEN        ANG         FR        ALE

5.Llengües aplicades/ Intercurriculars/ AICLE/ Adults
ANG

6.Lectura i Escriptura
GEN        CAT        CAS        ANG

7.Aprofitament didàctic d’activitats, d’espectacles i d’audiovisuals
CAT        ANG

8. Altres


FORMACIÓ, JORNADES i altres

PROGRAMES D’INTERCANVI

RECURSOS

Alemany

Anglès

- Oferta formativa de l’EOI - IOC, Institut Obert de Catalunya.

INFORMACIÓ SOBRE APRENDRE ANGLÈS ONLINE

https://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes 

-El col·legi oficial de Doctors i

llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya (CDL) posa a l’abast formació presencial i online en anglès:

Aquests dos cursos de 45 hores adreçats a professorat de secundària de qualsevol matèria amb un nivell mínim d’anglès B2, així com a professorat d’anglès interessat en aquesta metodologia. La llengua vehicular del curs serà l'anglès.

- Cursos presencials:  des del nivell inicial fins a l’avançat: grups reduïts amb professorat nadiu.

Informació i inscripció cursos presencials

– Cursos en línia: Cursos de Cambridge University Press, des del nivell inicial fins a l’avançat. Preparació per als exàmens del Cambridge First Cerficate.

 

Informació i inscripció cursos en línia

- Cursos de formació

http://www.cdl.cat/escola-dhivern

-Aula d’anglès

http://www.cdl.cat/aula-dangles-presencial-0

 • -Recursos d’autoformació en la Pronúncia Entre d’altres, coneixem la col·lecció de Cambridge University Press “English pronunciation in use”, amb tres nivells, amb activitats de pràctica amb so, classificades en pronúncia, accentuació dels mots i entonació.

 • Recull de Presentacions de formació en la docència de la Llengua Anglesa: 
 • 2.0 Tools for Communicative Competence Development Presentació de Ricard Garcia.
 • Acting out with Children for Language Learning Presentació 1 i Presentació 2 d’Imma Piquer
 • Competency-based Activities for teaching English

Francès

- Activitats patrimoni cultural barcelonès en francès de l’Institut Français d’Espagne a Barcelona pel curs 2017-2018:

Tarifs généraux FLE  2017-2018

1705-IF-classes-du-patrimoine-A4-Digital-2017

-RESOLUCIÓ ENS/68/2017, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya per a la realització de diverses activitats de formació en llengua francesa i de difusió de la llengua i la cultura francesa per a professorat no universitari i alumnat a Catalunya, per a l'any 2016.

-RESOLUCIÓ ENS/287/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016. ENLLAÇ

Italià

-RESOLUCIÓ ENS/288/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant l'any 2016.

Llengües locals com a estrangeres

-Aprenentatge de l’Aranès Curs d’iniciació on-line i gratuït del Conselh Gereau d’Aran

Llengües en general i aplicades. Pràctiques

  - Escola d’Estiu 2018 del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i Ciències de Catalunya

http://www.cdl.cat/oferta-formativa-escola-destiu#aT3 

 • Accions en llengües estrangeres curriculars de la XTEC directori d’enllaços de programes de formació del Departament d’Ensenyament en l’àmbit de llengües estrangeres.
 • Future Learning: Àmplia selecció de cursos gratuïts en línia de les principals universitats i institucions culturals de tot el món. Aquests són accessibles al mòbil, tablet i escriptori.
 • European Schoolnet Academy Cursos gratuïts en línia a nivell Europeu.
 • Professors en pràctiques del Postgrau en AICLE (UAB) Si implementeu AICLE/CLIL de manera sistemàtica al vostre centre i voleu acollir professorat en pràctiques del Postgrau de la UAB (www.clil.cat), us pot resultar interessant. Objectius: posar els estudiants en contacte amb centres amb projectes AICLE i oferir-los l’oportunitat de treballar estretament amb professors i professores que imparteixen les seves matèries en anglès i de posar en pràctica tot allò que aprenen en les diferents assignatures del postgrau. Si hi esteu interessats, ompliu el formulari que trobareu a l’enllaç o envieu un correu a l’adreça que hi surt de l’Oriol Pallarés

 • Acreditació del nivell de llengües estrangeres Parla 3 - pàgina web d’orientació per saber els nivells segons el MECR, reconeixement dels nivells assolits, d’informació sobre les proves d’acreditació i centres reconeguts.

TIC - TAC

Convocatòries oficials, ajuts i cursos del Departament d’Ensenyament

-RESOLUCIÓ ENS/728/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries" per a l'edició 2017-2020.

DOGC Núm. 7601 - 18.4.2018

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7601/1670559.pdf 

-RESOLUCIÓ ENS/550/2018, de 20 de març, per la qual es fa pública la llista de centres educatius susceptibles de participar en l'acció 2a Pla de certificació del programa establert mitjançant la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7587/1667283.pdf

-RESOLUCIÓ ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018.

I correcció d’errades al DOGC Núm. 7544 - 26.1.2018

-RESOLUCIÓ ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes lingüístics per a l'impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018.

DOGC Núm. 7509 - 1.12.2017

-RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

DOGC n.  7482 - 26.10.2017

-RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

DOGC n.7477 - 19.10.2017

-ORDRE ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

DOGC n.7473 - 13.10.2017

-RESOLUCIÓ ENS/2322/2017, de 29 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2017-2018.

DOGC n.7470 - 9.10.2017

-El Consell General d’Aran dicta un EDICTE pel qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats d'aranès/occità del Departament de Cultura i Llengua del Consell General d'Aran, curs 2017-2018.

-RESOLUCIÓ ENS/2258/2017, de 22 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i

ordinària corresponents al curs 2017-2018, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i

nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. DOGC n. 7464 - 29.9.2017

-RESOLUCIÓ ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres

educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional

en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.

DOGC n. 7416 - 20.7.2017 

-RESOLUCIÓ ENS/1720/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per incloure en el

Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de

formació professional i de règim especial els centres que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2016-2017.

DOGC n. 7416 - 20.7.2017

-RESOLUCIÓ  ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.

DOGC n. 7447 4 setembre del 2017

-RESOLUCIÓ EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

DOGC n.7302 6 febrer del 2017

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7302/1584496.pdf 

-RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica

"Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.

DOGC n.7391 del 15 de juny del 2017

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7391/1618227.pdf

EOI

-Oberta la matrícula de cursos especials de l'EOI Garraf per al curs 2017-2018

http://www.eoigarraf.cat/index.php/idiomes-i-horaris/cursos-especials

- Cursos especials segon quadrimestre i juliol EOI Barcelona Drassanes

https://www.eoibd.cat/ca/

DEPARTAMENT ENSENYAMENT

-RESOLUCIÓ ENS/2115/2016, de 13 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2016-2017

-RESOLUCIÓ ENS/643/2017, de 22 de març 2107, per la qual es convoquen proves lliures, adreçades a alumnes d'ensenyament secundari escolaritzats en centres educatius de Catalunya que segueixen una actuació experimental de col·laboració amb escoles oficials d'idiomes, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes, corresponents al curs 2016-2017.

DEPARTAMENT ENSENYAMENT. FORMACIÓ LLENGÜES

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/

DEPARTAMENT ENSENYAMENT. PROGRAMES EUROPEUS:

IOC

-RESOLUCIÓ EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres:

Informació, cercadors i recursos

Convocatòries

 • Convocatòria, guia del programa Erasmus+ i altres:

NOVETAT: ORDRE ENS/40/2018, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2018 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7601/1670680.pdf  (DOGC 7601 - 18.4.2018)

S’ha publicat la nova convocatòria per al curs 2018-19 de projectes Erasmus+ KA1 i KA2, amb els terminis per presentar les sol·licituds: http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/convocatoria_es.pdf

 

També us facilitem l'enllaç de la nova guia Erasmus+ 2018   http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Sapigueu que podeu trobar la guia en castellà en format online que permet fer cerques més afinades:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_es

Unes webs interessant per cercar socis, formació, oportunitats de mobilitat i fins i tot estudiants erasmus en funció d'auxiliars

de conversa:  http://sepie.es/educacion-escolar/school-gateway.html

https://erasmusintern.org/

 • SEGELL EUROPEU DE LES LLENGÜES Premi que distingeix experiències innovadores en el camp de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües (estrangeres, nacionals o de la nova ciutadania). Postposada la publicació fins a nou avís

Ofertes i Vacants

Postobligatòria, Joves i Pràctiques

-   Projecte  ACT (ciutadania, tolerància, inclusió i democràcia).  ACT és un projecte de 36 mesos de durada, finançat per Erasmus + que tindrà lloc a França, Espanya, Grècia i Anglaterra entre 2017 i 2020. Si vols participar-hi has d’enviar un correu a convivencia@mecd.es amb l’assumpte:

Participación en ACT”

www.act-euproject.com

 • Plataforma ePALE. Difusió de contingut relacionats amb l’aprenentatge dels adults a Europa. (Serveis Nacionals de suport, enllaços d’organitzacions, esdeveniments, cercadors de socis i projectes, centre de recursos, blog d’actualitat, xarxes de treball, etc.)
 • Xarxa Mobi-Reg. Conveni bilateral de mobilitat d’alumnat de Formació Professional entre les regions de la Toscana, Västra Götaland i el Departament d’Ensenyament. Informació del programa.
 • Assistents de conversa a la Plataforma ERASMUSINTERN.ORG Eina que posa en contacte estudiants universitaris europeus que volen fer pràctiques curriculars. Els centres educatius poden publicar una oferta de pràctiques adreçada a estudiants que, d’acord amb el seu perfil, puguin desenvolupar funcions a les pròpies d’un auxiliar de conversa. També poden consultar els possibles candidats i contactar-hi.
 • Possibilitats d’estades a l’estranger per alumnes de postobligatòria en el seu temps lliure o vacances
  Organismes que les permeten:
 • Woofing. Xarxa de granges orgàniques present a multitud de països; normalment, a canvi de treballar et donen allotjament i dinar.
 • HelpX. molt semblant a l’anterior, però està adreçada a tot tipus de feines (reformes a casa, petites obres…)
 • WorkAwahttp://www.workaway.info/y. pàgina de voluntariats de curta durada per ajudar una família o organització local del país de destinació

 • Youth for Understanding
  Una organització no governamental d’intercanvis entre estudiants de 15 a 19 anys d’uns 50 països. Promouen intercanvis de durades diferents amb estada en famílies.

Intercanvi de conversa

 • Intercanvi Lingüístic: Gamelingu Xarxa social per trobar tàndems d’intercanvi lingüístic de qualsevol idioma.
 • Aprenem Associació que promou l’aprenentatge del català i d’altres llengües a través de l’intercanvi. Tenen seus a moltes poblacions, i donen suport a nivell pedagògic.

Enriquir Vocabulari, Ortografia i Gramàtica

Aranès:

Castellà:

Català:

 • Multicerca en tots els diccionaris de l’IEC Des d’ara, quan es fa una cerca al Diccionari de la llengua catalana també apareixen els enllaços als resultats del Diccionari descriptiu de la llengua catalana, el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari de sinònims i el portal CiT, de terminologia de ciències i tecnologia.
 • Milmots Projecte que pretén recollir les paraules catalanes i localitzar-les en el mapa.
 • La Direcció General de Política Lingüística ha renovat la pàgina del seu web Llengua catalana amb un centenar de dictats nous que es podran consultar, escriure i autocorregir interactivament des d'ordinadors mòbils i tauletes. Enllaç

 • Materials per als voluntaris/mentors que ajuden els nouvinguts en l'aprenentatge del català. Diferents situacions comunicatives reals en què l'aprenent ha d'iniciar-se en la conversació (UPC-UdL). Enllaç Conversem?

 • L'Institut d'Estudis Catalans- IEC- ha publicat la Gramàtica de la llengua catalana, la gramàtica normativa del segle XXI. Enllaç

Anglès:

 • British Council: web amb jocs, contes, activitats, exercicis gratuïts.
 • Consells per la introducció de nou vocabulari a l’aula. Revista Edutopia.
 • Vocabulist Eina de tractament del vocabulari en anglès en documents Word, PDF o TXT (o copiar i enganxar el text), per crear una llista de mots i definicions.
 • Diccionari de sinònims, d’Albert Jané. El Diccionari de sinònims d’Albert Jané ja es pot consultar en línia, ampliat i amb tot un ventall de possibilitats de cerca. Netspeak, Words to Use i English Thesaurus. Per combinacions usuals de paraules en anglès.
 • Jocs de vocabulari: Pàgines web gratuïtes amb jocs de pràctica de vocabulari, de diferents nivells, la darrera multilingüe:

-10 apps per aprendre vocabulari en anglès. Revista “Educación 3.0”, febrer 2017

-25 webs per aprendre anglès a Secundària. Revista “Educación 3.0”, febrer 2017

-Apps per millorar la gramàtica en anglès. Revista “Educación 3.0”, febrer 2017

- Writefull Thesaurus és una extensió de Google Docs que recomana sinònims mentre escrivim en anglès.

- Apps para aprender Inglés en Primaria. Revista “Educación 3.0”. Juny 2017

-Synonymful és una aplicació que proporciona sinònims en anglès per al macOS, Windows i Linux.

Llengües en general:

 • Word Map. Projecte de Google Translate i Wikipedia que permet veure sobre un planisferi la traducció de qualsevol mot a diferents llengües, i també sentir-ne la pronúncia.
 • Diccionari Linguee Aplicació per a l'iOS amb que combina el teclat intuïtiu amb les suggerències de diversos diccionaris amb la possibilitat de descarregar diccionaris. Reproducció de pronunciació. Es preveu versió per a l'Android.
 • WordSafety és un lloc que permet comprovar si un nom té connotacions negatives en dinou idiomes.
 • Nou web Catalunya Intercomprensió. Recull de formació sobre intercomprensió lingüística i la metodologia que hi ha al darrere, el marc educatiu en què ens situem i els centres que l'han aplicat o l'apliquen actualment a l'aula.
 • Teachapp, app gratuïta per alumnes que necessiten reforç extraescolar, d’idiomes o d’altres matèries i filtra per matèria, barri o zona.

   -TRIVIALANG, app creada per la UOC per treballar i reforçar l’anglès, el francès i l’alemany. Gratuïta per ANDROID i IOS. L’app barreja a imatge del joc des sobretaula “trivial” quatre àmbits: gramàtica, lèxic, comunicació i cultura.

-L'Atles Mundial d'Estructures Lingüístiques (WALS) és una base de dades de propietats estructurals (fonològiques, gramaticals, lèxiques) de diverses llengües, recollides per un grup de 55 autors que han revisat diferents materials descriptius (com ara gramàtiques de referència). ENLLAÇ

-Lexicity és un portal de recursos sobre llengües antigues.

- Diccionari de llengües del món. Recull sistemàtic d’informació sobre 1.272 llengües, s’ha actualitzat amb la revisió i compleció de les llengües de la Xina.

Correctors lingüístics i Traductors

 • ProWritingAid Eina per corregir errors en anglès.
 • Funcions del Google Translate Recull de 10 possibilitats més o menys conegudes que ofereix el traductor de Google.
 • Mitzuli: Traductor lliure per Android Permet la traducció a partir de fotos o veu.
 • Traducció d’expressions: Readlang Extensió per a navegadors web que tradueix paraules i frases fetes de més d’una quarantena de llengües
 • Corrector d’anglès en pàgines web per Chrome Extensió que pot ajudar a detectar errors quan escrivim en anglès.
 • SpellRight és una extensió de Google Docs que ajuda a identificar errors mentre escrivim en anglès.
 • Ludwig és un motor de cerca per trobar frases correctes en anglès, combinat amb un traductor i un diccionari interactiu.
 • DeepL és un nou traductor automàtic que aprofita la tecnologia basada en xarxes neuronals. Ara mateix treballa amb l'anglès, alemany, francès, espanyol, italià, neerlandès i polonès.
 • Universal World és una extensió per al Chrome que permet obtindre la traducció de mots desconeguts en els subtítols de YouTube.

Recursos per la Pronunciació i Comprensió Oral

Anglès:

Italià:

Varies llengües:

- Diccionari de Dubtes del Català Oral - DDCOR. És una eina de consulta dels diferents accents de l’estàndard oral de la llengua catalana. Ofereix les indicacions de pronúncia generals i específiques de cadascun d’aquests accents (alguerès, central, mallorquí, nord-occidental, rossellonès i valencià) i també un conjunt de fitxers d’àudio que n’exemplifiquen la realització. Els materials es presenten d’una manera intuïtiva i accessible per a un usuari amb uns coneixements lingüístics bàsics.

- LOCALINGUAL, és una pàgina web que recull mots, i expressions en moltes llengües enregistrades per diferents locutors.

-WORDEYS. és un servei per desar i practicar paraules, frases, etc. en altres llengües. També permet traduir automàticament paraules trobades a Internet.

-Microsoft Translator. Permet conversar en temps real amb persones que parlen en diferents idiomes.

- BEELINGUAPP, és una aplicació, de moment només, per a Android que pot ajudar a aprendre una altra llengua o practicar la pronunciació mitjaçant la lectura de textos. 

-Lyrics Training ajuda a millorar la comprensió de la llengua que estiguem aprenent. Ara mateix inclou cançons en català, anglès, espanyol, portuguès, francès, italià, alemany, neerlandès, japonès, turc, polonés i finès.

Metodologia, enllaços generals i Avaluació

Llengües en general:

- BIG BLUE BUTTON. El BigBlueButton és de codi obert.

És un sistema de comunicació web desenvolupat principalment per l’educació a distància. Està basat en sistema operatiu GNU/Linux.

Anglès:

Francès:

 • BATXIBAC. Pàgina de recursos oberts adreçats al professorat de Batxillerat que participa en aquest programa, conformada com una proposta metodològica d’aplicació a l’aula.

Alemany:

Llengües aplicades/ Intercurriculars/ AICLE/ Adults

Anglès:

Llengües en general:

-El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) ha editado las obras que a continuación se relacionan:

“Uso de recursos educativos abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras”

Descripción de la obra:

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/uso-de-recursos-educativos-abiertos-para-el-aprendizaje-integrado-de-contenidos-y-lenguas-extranjeras/ensenanza-material-didactico/21340

Lectura i Escriptura

Llengües en general:

 • Presentació sobre el treball de la comprensió lectora
 • El teclat predicitiu Swiftkey incorpora l'occità en la versió per a l'IOS. Aquesta llengua ja estava disponible per a  dispositius amb l'Android.
 • Dictate és un complement per a l'Outlook, Word i PowerPoint per al Windows per dictar text en divuit llengües (algunes, amb variants regionals). També proporciona traducció en temps real a una seixantena de llengües.

Català:

 • Llegir per parlar, llegir per aprendre És un material editat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura amb la finalitat de reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana a través de la lectura.

Castellà:

 • Revista digital Habla. Recull sobre cultural, actualitat, expressions diverses i exercicis per practicar diferents destresses del castellà com a llengua estrangera.

Anglès:

 • Lectures d’estiu en anglès
  Propostes de lectura
 • English E-books
  Web que et permet llegir llibres electrònics en anglès classificats per nivells.
 • Go Green. Activitat disponible a l’ARC focalitzada en l’expressió escrita, amb ús d’eines TIC, que es basa en continguts de ciències de la naturalesa i adreçada per a alumnes de 3r d’ESO.
 • Lit2Go - Audiobooks en Línia Selecció de novel·les i poemes en format MP3
 • Writing for Online Learners and Readers. Consells per adoptar estratègies en l’aprenentatge de la lectura i escriptura on-line
 • 37 Ways to help kids learn to love Reading. Propostes per estimular el gust per la lectura de l’alumnat
 • Diari El Punt Avui. Inclusió de dues pàgines d’informació diària en anglès i publicació mensual impresa de la revista Catalunya Today, d’actualitat catalana.
 • Igniting Student Writer Voice. Consells per afavorir la producció de textos a l’aula
 • Typography Cheatsheet, és un resum de caràcters i símbols tipogràfics, amb les dreceres per inserir-los als documents i l'ús que se'n fa.
 • MOOEC Conversation Partner, per practicar una conversa de forma automàtica
 • Learning English, per al Telegram.
 • Mondly, per a 33 llengües, a través de web, Android i iOS.
 • Duolingo. Una de les millors apps per aprendre idiomes.
 • Exactly, és un diccionari per al Telegram que inclou la pronúncia de la paraula
 • Mucho Lingo, per al Messenger del Facebook.
 • Andy, per al Messenger del Facebook, Android IOS.
 • AIO Text Tools i Text Mechanic són utilitats per editar textos que permeten, per exemple, comptar paraules, esborrar espais sobrers, substituir text, ordenar, canviar majúscules o minúscules, codificar, veure freqüències de mots, entre altres opcions.

Aprofitament didàctic d’activitats, d’espectacles i d’audiovisuals

Català:

Anglès:

 • TEATRE
 • English Theatre Company -ETC Plataforma que representa obres de teatre en anglès com a recurs didàctic.  Adaptades a l'edat i el nivell d'anglès del públic, tant pel que fa a l'estil i al temari com a la pedagogia. Per saber més informació sobre la companyia, les obres i les dates, podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora: Mayte Calvo, per telèfon: 670 030 966  o per email:mayte@englishtheatrecompany.com  
 • Si esteu interessats a portar a l’escola companyies de teatre en anglès, aquí teniu l’adreça d’algunes de les que treballen amb escoles dels nostres Serveis Territorials:

 • MÚSICA
 • Lyrics Training. Pàgina web per completar les lletres de les cançons a mesura que sonen.

 • CINEMA
 • FilmEnglish.  pàgina  de Kieran Donaghy, professor d’anglès de la UAB, on utilitza fragments de pel·lícules per treballar anglès. Hi trobareu un glossari de termes cinematogràfics, activitats completes sobre talls de pel·lícules, etc

 • FOTOGRAFIA

 • TELEVISIÓ
 • English Hour d’El Punt Avui TV. Programació d’una hora diària en anglès de 6 a 7 de la tarda amb reemissions durant el cap de setmana i enllaços al web, la qual exposa pràctiques educatives de primària.

 • DIVERSOS I JOCS
 • RDlessons. Web creada per professors per practicar i millorar l’aprenentatge d’aquest idioma amb continguts moderns per aprendre anglès.
 • Quizlet. Pàgina per crear i fer servir activitats lúdiques.
 • Visual Thinking Maps. Recull d’organitzadors de conceptes gràfics per totes les matèries i nivells.
 • Webquest per treballar amb alumnes de secundària d’anglès sobre Liverpool.
 • Wibbu És un vídeojoc per aprendre anglès adreçat a nens i joves hispanoparlants.

Altres

 • Publicacions: Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes:

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action