ZŠ a MŠ Frymburk 2018/2019

Třída:                         4.

Třídní učitel:                 Lucie Růžičková

Kontakt:                         ruzickova@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny:         pondělí 14.00 - 15.00

Učitelka AJ:                Mgr. Marcela Rizáková

Kontakt:                        rizakova@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny:        

Učitelka PŘ, HV:         Gabriela Hartmanová

Kontakt:                hartmanova@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny:        dle domluvy

Doučování:         pondělí   13.30 - 14.15

                 středa     12.45 -13.30

                 čtvrtek   12.45 - 13.30

Datum:         12.11. - 16.11. 2018

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

AJ

M

TV

VV

VV

ÚT

ČJ

ČJ

M

ST

M

M

ČJ

AJ

TV

ČT

ČJ

ČJ

VL

VL

HV

ČJ

ČJ

M

AJ

Týdenní plán

Předmět

Učivo/téma

Co po škole?

Český jazyk

Procvičování - vyjmenovaná slova, stavba slova, psaní bě/bje, vě/vje, pě ve slovech; vánoční přání (PF)

UČ ČJ str. 35,  36,  37

PS ČJ str. 27,  28,  29

D. Ú.:

Úterý – opakovací testík (párové souhlásky, slovní druhy, významy slov – slova mnohovýznamová, nadřazená, podřazená, protikladná, citově zabarvená, vyjmenovaná slova, stavba slova, bě/bje, pě, vě/vje  -> viz PS i UČ ČJ)

 

OPAKOVAT SI vyjmenovaná slova!!!

Matematika

Procvičování – počítání s kalkulačkou, čísla do 1000

Geo – rýsování pomocí kružítka

UČ M str.  26,  27,  117

PS M str.  11,  39

D. Ú.:

Středa – opakovací testík (porovnávání čísel do 1000, +/- zpaměti i pod sebou, násobilka – násobení i dělení, zaokrouhlování na 10 i 100, násobení 2-cif. čísla 1-cif. dělitelem, pamětné dělení se zbytkem, počítání s kalkulačkou -> viz UČ M  i PS M)

Nosit kalkulačku!

Opakovat si násobilku!

Vlastivěda

ČR – kraje ČR a povrch ČR

UČ VL str. 19 - 22

PS VL str.  14 – 15

D. Ú.:

Čtvrtek – testík (viz PS VL str. 8 + státní symboly, rozdělení ČR (kraje ČR -orientačně)  -> PS VL str. 2- 7)

Uspořádat si všechny PL do VL!

Přírodověda

Živočichové

UČ PŘ str. 18 -24

PS. PŘ str. 8 - 9      

        

Uč. str.18-22

P.S. str.8

D.Ú. V p.s. na str.8 cv.1

doplňovačka                              

Anglický jazyk

U4 - Hobbies

D.Ú.:slovíčka

Informace pro rodiče a žáky:

Vážení rodiče,

během tohoto týdne děti budou psát opakovací testíky z toho, co jsme doposud zvládli. Vždy se bude jednat o úkoly, kterými si prošly, buď v učebnici, nebo v pracovním sešitě. Nebudou dostávat D. Ú., aby měly čas, projít si, co potřebují.

                Dnes děti dostaly lístečky s termíny třídních schůzek ve třech, které budou probíhat příští týden. Prosím Vám o napsání min. 2 termínů, které se Vám budou hodit. Lístečky potřebuji vrátit nejdéle do středy 14. 11. 2018, poté sestavím harmonogram, ve kterém se Vám pokus vyhovět. Pokud nedostanu lísteček do středy, přidělím Vám termín, který nebude obsazený. Termín schůzky budou mít děti zapsaný v pátek 16. 11. 2018 v ŽK!

Děkuji.

S pozdravem                                                                                                  

Lucie Růžičková

     Nejbližší naplánované akce:

Datum

Akce:

19. - 23. 11. 2018

Třídní schůzky ve třech

23. 11. 2018

Plstění

30. 11. 2018

Adventní jarmark