Velkommen i 2021. Som i alle måske har hørt, holder alt lukket indtil den 17. januar 2021. Håber vi ses herefter.

                                                      2020/2021.

Hermed glædelig jul og godt nytår til alle vores medlemmer, og må 2021 blive coronafri, så vi igen kan få pyntning af kajakker med lys,  lysfest afsluttet med suppe og nytårskur med lys glühwein og kransekage .

Den 10. oktober bliver vores containere afhentet. Vi mødes derfor, som altid på arbejdsdage, kl. 8 på Ålykkevej til morgenkaffe (gratis). Containerne skal ryddes for de sidste kajakker og ruller/skinner og andet, som er sat fast skal fjernes. Stativet i privat containeren skal flyttes til Ålykkevej og “klublokalet” skal tømmes. Der skal gøres rent på Ålykkevej, og ryddes op, så vi kan få plads til det der kommer fra søen. Som vanligt slutter vi af med at grille (koster 100 kr. medbring selv drikkevarer). Marian vil igen være at finde på Ålykkevej kl. 10-12, så i kan få afleveret nøgle/nøgler og få evt. depositum retur. Efter den tid, kan i bare smide jeres nøgler væk, vi får brik system i det nye hus. Tilmelding til Hanne senest søndag den 4. oktober.

Vi deler arbejdsdagen op i to. Søndag den 27. september kl. 10 mødes vi ved søen. De kajakker, som skal med i svømmehallen, læsses på traileren og rengøres på Ålykkevej. Desuden vil Marian være tilstede fra kl. 10-12, så i kan aflevere nøgle/nøgler og få evt. depositum retur. Tilmelding til Hanne senest søndag den 20. september.

27. september til 4. april er tiderne for vores brug af svømmehallen. Som vanligt tirsdage kl. 17- 19 samt søndage fra kl. 15.15 - 17.15, om søndagen har vi foruden 25 m bassinet også springbassinet fra kl. 15.45. Der kan være aflyste dage i skoleferier samt ved svømmestævner.

Der er introdag for nye medlemmer onsdag den 19. august kl. 18.30-20.00. Du skal være omklædt og klar til at gå på vandet kl. 18.30. Du skal kunne svømme og børn under 12 år skal følges af en voksen, som har ansvaret for barnet. Der vil være instruktører til stede som vil undervise i teknik samt bestyrelsesmedlemmer, som kan fortælle lidt om klubben. Fornuftigt tøj/sko, som kan tåle vand og skiftetøj/håndklæde, husk ingen gummistøvler.

Hvis du/i har fået lyst til at lære at sejle kajak, har vi et lille kursus på 2 x 2 timer, som vi kalder “frigivelse” til søen den 24. og 26. august kl. 18.30-20.30. Kurset koster 250 kr. og du skal være medlem af klubben for at deltage, også her skal du være klar til at gå på vandet til tiden, ligeledes i tøj/sko som kan tåle vand og tag skiftetøj/håndklæde med, du bliver med garanti våd. Hvis du ikke har kurset, skal du sejle sammen med en af vores instruktører, eller sammen med et medlem, som har IPP2 (“kørekort” til kajak)

Så kom vi endelig igang igen efter nedlukningen p.g.a. Coronavirus.

Der blev holdt standerhejsning den 9. juni, for sidste gang ved de blå containere. Byggeriet af vores nye hus ved søen starter oktober 2020. Næste byggemøde med kommunen bliver den 17. august 2020.

Vi fik afholdt generalforsamling og Hanne Jørgensen blev formand, Henrik Rhode sekretær, Stein, Marian og Brian fortsætter som medlemmer af bestyrelsen.

Vores første bestyrelsesmøde blev afholdt den 22. juni. Vi beslutter at vi skal have møde med vores instruktører den 10. august, hvor vi bl.a. skal finde datoer til introdage/frigivelse til søen, hvis nogen ønsker det. Hvis der er nogle medlemmer, som kunne ønske sig at blive instruktør hører vi gerne fra jer. Hvis nogen kunne tænke sig at komme i andre udvalg, turudvalg, reparations udvalg eller andet, så meld jer endelig til en fra bestyrelsen.

Der er blevet udstedt IPP2 havkajak til Ole Aagaard, Brian Iversen, Lars Kring, Frode Harritz, William Mailil, Kenneth Hesselholt Nedergaard, Mona og Kenneth Nielsen, Jytte Stougaard, Poul Berg Toftdahl samt Søren Birkebæk. Stort til lykke til jer alle fra hele bestyrelsen.