L’art romanà té una personalitat pròpia amb influències de la cultura etrusca i grega.

El seu art va influenciar a les cultures occidentals on van néixer noves manifestacions i un tipus d’art amb gran centralització i unitarisme a Roma i la resta de l’Imperi.

Es caracteritza per ser colossal, pel joc de masses dels elements en la construcció i tenir com a elements bàsics: l’arc, la volta i la cúpula.

Amb això es crea el retrat en l’escultura i Roma es fa la creadora del relleu històric, continu i narratiu.

L’art romà es divideix en tres parts:

1. Període de la República: s. VI (cap al 510) - 27 A.C.

2.Període d'August: l'època clàssica: 27 A.C. - 14 d.C.

3.Període imperial, que es divideix en

     -De Tiberi a Trajà: 14-11

     -De Adriano a Alejandro Sever: 117-235

     -De Maximino a Constantí: 235-315

ARQUITECTURA

El tipus d’arquitectura té monumentalitat, tan per espai com significat, que vé de la idea de la immortalitat de l'Imperi; i és dinàmica

que per això es creen l’arc i la voolta per ocupar alguns elements constructius.

              

És una arquitectura utilitària, pràctica, funcional i apareixen noves construccions civils i militars per l’estructura de l’Estat, gran desenvolupades. Com per exemple les basíliques o termes.

        

Utilitzaven molts materials com la pedra tallada, formigó, maó,mampuesto, fusta...

i quan el material era pobre es revestia amb estucat, plaques de marbre o amb ornamentació de mosaics o pintura.

Els ordres que s’utilitzaven eres el toscà, jònic, corinti i el compost (per elegància).

També va ser freqüent superposar els ordres en edificis molt alts.

Al pis de baix s'usava l'ordre toscà, al mig el jònic i en el superior el corinti.

Els capitells, generalment s’usaven amb més llibertat que a Grècia i hi ha alguns amb figuració.

https://enciendeelfoco.files.wordpress.com/2015/06/columnas.jpg

L'arquitectura romana també va emprar la superposició en el mateix va de l'arc i la llinda, com a elements decoratius apareixien les garlandes i bucranios.

        

Diferències entre l'Arquitectura Romana i la Grega

-La romana és una arquitectura més ornamentada, on té més temes decoratius. És més dinàmica davant la grega (estàtica)

-Els seus edificis hi ha més perfecció i tenen un gran utilitarisme.

-L’arquitectura rpincipalment és civil i militar a diferència de la Grega, que és principalment religiosa

-S’utilitza més l’arc, la volta i la cúpula.

Tot i haver aquestes diferències. entre l’art grec i romà també hi ha moltes semblances ja que Roma va assimilar varis elements artístics i arquitecònics d’ells, i era freqüent emprar artistes nascuts i formats d’altres territoris, principalment de Grècia.

Edificaciones Romanes

Segons els gustos o nocessiats, els romans van desenvolupar amb noves tècniques varies coses. Principalment la domus, el temple, el teatre i els monuments funeraris.

I van desenvolupar altres noves com:

-Basíliques

Eren palaus de justícia i llotges, de planta rectangular amb el seu pòrtic, naus (centrals i laterals) pel públic, transeptum pels advocats, abisi pels tribunals, entrades(principals i laterals) i galeries sobre les naus laterals amb vistes a la catedral.

-Arcs triomfals

Es dedicaven a honra d'algun vencedor gloriós i es derrocaven després d'haver passat ell en triomf. També se’n contruïen igual que les columnes/obeliscs en commemoració d'altres fets gloriosos.

-Termes

Eren edificis de banys per al servei públic.

-Amfiteatres

No se’n coneixia a Grècia. Eren de planta circular /el·líptica

-Circs

Eren per carreres de carros amb una espina/mur coronat d’estàtues al llarg de la línia mitjana

-Ponts i aquëductes

        

-Calçades

Ben fundades i empedrades des de Roma fins als extrems de l’Imperi

-Fòrums

van edificar tipologies ja conegudes però reinterpretades

-Temples

Similar als grecs, però es va adoptar molt més que entre ells la rotonda.

Es van modificar disminuint el nombre de columnes exteriors o substituint-les per pilastres abovedats a les naus sense acusar a l'exterior la volta ni l'arc en els temples rectangulars.

-Sepulcres

Eren senzills en en un deixant o cipo escultura, o una làpida sobre el nínxol que guardava les restes i altres.

Durant l'Imperi van ser mausoleus com la mola Adriana (avui castell de Santàngel) i la tomba de Cecilia Metela, a Roma.

També van arribar a formar prolongades sèries de sepulcres al llarg de camins com en la Via Apia, panteons de família i Columbaris (enterraments subterranis amb nínxols agrupats o en files) contenint cada un l'urna cinerària de fang cuit/pedra amb relleus i amb la inscripció.

-L’Habitatge

la casa romana primitiva era de planta rectangular amb pati al centre (atrium).

Les cases eren en medianeria, i les teulades abocaven les seves aigües cap al atri, que solia tenir sota un aljub, per guardar l'aigua.

El local principal era el tablinium, on es guardaven els arxius familiars i els déus familiars (penats).

Solia estar amb l'eix de l'entrada desviat perquè no es pogués veure des del carrer.

Més endavant, es va obrir un altre pati a la part posterior, envoltat de columnes: el peristil.