Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Frågor och svar om kommundelning

Varför egen kommun?

Vi har kommuner för att vi skall kunna påverka vår näromgivning. I annat fall hade man bara staten som bestämmer allt. I avfolkningskommuner tvingas man ibland att slå ihop kommuner för att klara ekonomin. I motsats till detta så är det inte ovanligt att man delar kommuner för att öka medborgarnas inflytande och engagemang. I vår omgivning finns det kommuner som på grund av detta behov, brutit sig loss. Exempel på sådana är Knivsta, Trosa, Gnesta, Nykvarn, Vaxholm och Salem. Knivsta bildades så sent som 2002.

Vad skulle vi vilja bestämma själva?

Som egen kommun kan vi själva bestämma över vår framtid för ex:

 • Skolor
 • Barn & Äldreomsorg
 • Bebyggelse
 • Vägar
 • Centrum
 • Gemensamma anläggningar och bostäder
 • Medborgardemokrati och medborgarengagemang
 • Aktiviteter
 • Föreningsstöd
 • Natur och Kultur

Är det några speciella frågor som Sorunda-Ösmo skulle kunna driva?

Följande frågor bedöms vara av stort intresse för Sorunda-Ösmo:

 • Både Sorundas och Ösmos norra delar ligger bara 20-25 minuter från Globen och bedöms ha stor tillväxtpotential. Marknadsför dessa norra för att få nya invånare att flytta till kommunen.
 • Närhet till Stockholms arbetsmarknad, förbättrat företagsklimat, kommunikationer, skolor mm kommer göra Sorunda och Ösmo till ett attraktiv plats att flytta till.
 • Till Ösmo kan man sedan flera år köra pendeltåg med 15-minuters tidtabell. Detta skulle göra Ösmo och Segersäng ännu mer attraktiva och öka inflyttningen. Sorunda-Ösmo kan driva denna fråga aktivt gentemot SL.
 • Med 15-minuters trafik blir Segersäng en attraktiv plats att bygga ut förskole- och skolverksamhet.  Föräldrar i stora delar av kommunen, på väg till och från arbetet, kan lätt hämta och lämna sina barn.
 • Ett stort markområde i norra kommunen har köpts in. Marknadsför och exploatera detta område eller sälj det.
 • Landfjärden är en mycket attraktiv ort med motorväg till Stockholm. Det finns stor potential för inflyttning och folkökning i Landfjärden.

Samarbete skapar solidaritet

Sorunda-Ösmo gränsar till både Botkyrka och Haninge kommuner. Dessa är mycket expansiva och vi tror att en ny kommun kan samarbeta med dessa. Dessutom finns det gamla band till  Södertälje, Grödinge, Tumba och Tullinge.

Kommer ni verkligen att tillåta Norviks tusentals lastbilar på väg 225?

För det första, låt oss slå fast att vi har föreslagit en utredning av kommundelning. Många frågor hoppas vi blir besvarade i utredningen. Vi vill dock försöka besvara frågan så gott vi kan utifrån vad vi vet idag.

Vi uppfattar frågan som om en eventuell framtida kommun som består av t.ex. Sorunda och Ösmo verkligen kommer att tillåta Norviks tusentals lastbilar på väg 225?

Väg 225 är en statlig väg och en kommun har liten eller ingen möjlighet att påverka trafikmängden. Det en kommun kan göra är att samverka med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten. En sådan samverkan kan leda till rondeller i Ösmo (utfarten Maria Barkmans väg), Porthus (T-korsningen med Lisövägen) och i Spångbro (T-korsningen Kyrkgatan). Vi tror också på samverkan med Trafikverket när det gäller gång- och cykelvägar längs väg 225. Allt detta för att sänka hastigheten på väg 225 och för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Nynäshamns kommun har framgångsrikt samverkat med Trafikverket när det gäller rondeller i tätorten Nynäshamn. Att man struntat i möjligheten till samverkan när det gäller väg 225 visar tydligt på att inget händer utan samverkan.

När det gäller Norviks hamn så måste vi tyvärr göra en del besvikna; vi tror inte att Norviks hamn kommer att byggas ut i den omfattning som planeras. Vi tror inte att det finns något marknadsbehov av Norvik de närmaste 20 åren. Vår bedömning är att Norviksprojektet är 30 år försent och minst 20 år för tidigt. Nu finns det inte möjlighet att redogöra för detaljerna i vår bedömning men den överenstämmer i huvudsak med det som redovisas i artikeln som Du finner om Du följer länken:  http://intelligentlogistik.se/archives/1227

Fler frågor kommer att läggas upp vartefter de kommer till vår kännedom.

Maila oss gärna Dina funderingar!


Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med

kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se