Apstiprinātas

LOF valdes sēdē

2013.gada 11.decembrī

LOF valdes vadlīnijas

Sprinta stafetes formāts

1. Sprinta stafešu rīkošanas galvenie uzdevumi ir parādīt orientēšanos kā saprotamu un aizraujošu sporta veidu un sagatavot Latvijas sportistus līdzīgām sacensībām izlases sastāvā. Sacensību organizatoriem tādēļ īpaši jāstrādā pie publicitātes un sacensību kvalitātes atbilstības augstākajiem kritērijiem.

2. Sprinta stafetes izmanto karti, kas atbilst sprinta prasībām (kartes mērogs, ISSOM karšu standarts)

3. Sprinta stafetes apvidus prasības ir vienādas ar sprinta apvidus prasībām.

4. Stafetes komandu veido trīs dalībnieki, no kuriem vismaz viena ir sieviete.

5. Stafetes komandas startēšanas kārtība ir vīrietis-vīrietis-sieviete, vīriešu etapos drīkst startēt sievietes.

6. Stafetes distancē ir jāpielieto izkliedes jeb farstu sistēma, kurai jānodrošina patstāvīga orientēšanās, bet atšķirības starp dažādu variantu etapu garumiem nedrīkst būt pārāk lielas (lai nodrošinātu saprotamu stafetes sacensību attīstību).

7. Katra etapa sagaidāmais uzvarētāju laiks ir 12-15 minūtes. Tas nozīmē, ka vīriešu etapi ir garāki par sieviešu etapiem.

8. Distancē būtu vēlams iekļaut arēnas šķērsošanu (skatītāju punktu), ja vien tas pārāk neietekmēs distanču kvalitāti. Sacensību apvidus nelielā izmēra dēļ var apsvērt karšu maiņas ieviešanu.

9. Stafetes tiek rīkotas šajās grupās: SV12, SV14, SV16, SV21, SV130, SV160