Anda mempunyai masalah?

Klik di setiap simbol untuk melayari laman web-laman web berkaitan. Berikut adalah maklumat tambahan tentang simbol-simbol tersebut.

Check out how students of 3 Bestari (2012) try to grow a plant, from day 1!

Saksikan bagaimana murid-murid Tahun 3 menanam pokok dari hari pertama!

Week 1: http://englishsktbi.blogspot.com/2012/09/green-finger-week-1.html

Week 2: http://englishsktbi.blogspot.com/2012/09/green-finger-week-2.html

Week 3: http://englishsktbi.blogspot.com/2012/09/green-finger-week-3.html

A collaborative project with international community. Check out the artworks and videos!

Projek usahasama dengan komuniti antarabangsa. Lihatlah hasil karya dan video mereka!

View our link:

http://englishsktbi.blogspot.com/2012/10/the-mousedeer-and-crocodile.html

Sister link:

http://www.jbarnstable.org/ftcyber/mousedeer/index.html 

Back to site

Ke halaman utama