Domeniu

Angajamente propuse

Instituții responsabile

1. Educație

1.1. Date deschise și transparență în educație

 

1.2. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise

 

1.3. Acces deschis la rezultate de cercetare

 

1.4. Management transparent în educație

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

(ANCS, UEFISCDI, ARACIP, CNEA, IȘE)

2. Acces la informații din sectorul public

2.1. Standardizarea formatului în care se furnizează informațiile de interes public

 

2.2. Armonizarea legislației și normelor în domeniul accesului la informațiile publice

 

2.3. Revizuirea legislației și practicilor privind informațiile clasificate

Cancelaria Primului Ministru

 

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Civic

3. Cheltuieli publice transparente

3.1. Bugete deschise

 

3.2. Bugete pentru cetățeni

 

3.3. Transparența sectorului jocurilor de noroc*

Ministerul Finanțelor Publice

Cancelaria Primului Ministru

 

Oficiul Național al Jocurilor de Noroc

4. Guvernare deschisă la nivel local

4.1. Implicarea autorităților locale în OGP

 

4.2. Dezvoltarea unui mecanism care să permită formularea de inițiative din partea cetățenilor

 

4.3. Crearea unui punct de contact OGP la nivelul tuturor primăriilor

 

4.4. Proiecte de planificare urbană deschise*

 

 

Cancelaria Primului-Ministru

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Civic

5. Achiziții publice

5.1. Open Contracting

Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice

Agenția pentru Agenda Digitală a României

6. Sănătate publică

6.1. Date deschise despre sistemul de sănătate*

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

7. Mecanisme pentru participarea cetățenilor la luarea deciziilor

7.1. Standardizarea paginilor de Internet ale autorităților și instituțiilor publice

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

Cancelaria Primului Ministru

 

8. Economie

(resurse naturale)

8.1. Transparența exploatării resurselor minerale*

 

(energie)

8.2.  Date deschise în energie

 

(companii de stat)

8.3. Ghid de bune practici pentru companii de stat

 

Agenția Națională pentru Resurse Minerale

 

 

Ministerul Energiei

 

 

Ministerul Finanțelor Publice

 

9. Cultură

9.1. Digitizare și acces liber la patrimoniul cultural

Ministerul Culturii

10. Parlament

10.1. Adoptarea unor politici de transparență parlamentară

Camera Deputaților

Senatul

11. Date deschise

11.1. Dezvoltarea portalului național de date deschise*

 

11.2. Încurajarea deschiderii datelor de către sectorul privat*

Cancelaria Primului Ministru

12. Justiție

12.1. Date deschise în justiție

 

12.2. Registrul Național ONG

Ministerul Justiției

13. Coordonarea OGP

13.1. Guvernanța OGP: Comitet de Coordonare

 

13.2. Formare și informare în administrația publică*

Cancelaria Primului Ministru