iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. február

Összeállította: Mants Marianna (2018.)

Február elsején megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront (MFNF). A szervezet a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontból alakult annak szétzilálódása után, 1949. február 1-jén. Elnökévé Rákosi Mátyást, titkárává pedig Rajk Lászlót választották meg. A szövetség tagja a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) mellett a még működő maradék két demokratikus agrárpárt, a Független Kisgazdapárt (FKGP) és a Nemzeti Parasztpárt(NPP) voltak, valamint az FKGP (egyik) utódpártjának tekinthető Független Magyar Demokrata Párt és a Peyer Károly nevével is fémjelzett Magyar Radikális Párt voltak.

A „szövetség” a szalámitaktikának köszönhetően már abszolút mértékben kommunista dominancia alatt állt, s mivel az 1949-es választásokon a Népfront listáin kívül másra nem is lehetett szavazni (a szavazólapon is csak az ellenszavazatot kellett jelölni), a parlamenti mandátumok 96,2%-át söpörték be.

A HM Katonapolitikai Csoportfőnöksége is átalakul Katonai Elhárító Főcsoportfőnökséggé.
        Ekkor veszi kezdetét Mindszenty József bíboros pere is, aminek eseményeit az egész világ figyelemmel követte.  A per kihat az egyházi életre is mikor 12.-én
XII. Pius pápa a tárgyaló levelet közzé teszi, amelyben a kelet-európai katolikus egyházak súlyos helyzete miatt a nyugati világ hathatós segítségét kéri.  A Budapesti Népbíróság február 8-án életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte Mindszentyt. Letartóztatták még a vádlottak közül herceg Esterházy Pál tizenöt évi fegyházat kapott illetve más neves egyházi személyeket.

Megalakul a Magyar Tudományos Tanács, amely az MTA-n zajló politikai tisztogatások lezárásáig a legfőbb tudományos döntés hozói fórum; vezetője Gerő Ernő. A tanács megkezdi az egyetemektől független kutatóintézeti hálózat kialakítását
        Bukarestben aláírják a magyar–román állampolgársági egyezményt febr. 10-én.
        Közben egész Európát sztrájk hullámok rázzáák meg. Tűntetnek többek között: Bajorországban, Franciaországban. Rómában és Szícilliában. A sztrájkok fő okai között a munkanélküliség és a kormány aggresszívitásának ellenzése a leggyakoribb.
        Európa helyzetét tovább nehezíti az amerikai tőzsde hullámzás. A new yorki tőzsde jelentősen megzuhant miután az előző hónapban több mint fél millió ember vesztette el állását. Az amerikai helyzet jelentősen kihat Angliára és Franciaországra is.

Az amerikai média mégis leginkább egy oklahomai tehén (Grady) miatt aggódik, aki beszorult egy silóba.
        Az alakuló atlanti szövetségbe Svédország elutasította a csatlakozást, a Szovjetunió pedig megnemtámadási szerződést ajánlott fel Norvégiának.
        A hónap végén végül
 Chaim Weizmann lesz Izrael első miniszterelnöke.

Napi események

Február 1. Magyarországon mikor elsején megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront (MFNF) és összeül a szervezet Országos Tanácsa.
Február 2. Emigrál a Demokrata Párt főtitkára, Barankovics Isván.
Február 3. Kezdetét veszi a Mindszenty József hercegprímás elleni kirakatper.
Február 4. Elsüllyedt a Kaomintang-kincstár szállító gőzös, ami Sanghaj felé tartott.

Február 5. A Demokrata Néppárt feloszlik.
Február 6. Megalakul a Függetlenségi Népfront.
Február 7. A Szovjetunió megnemtámadási szerződést ajánl fel Norvégiának.
Február 8. Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték Mindszentyt.
Február 9. Az iráni néppárt betiltása.
Február 10. Bukarestben aláírják a magyar–román állampolgársági egyezményt.

Február 11. Csehszlovák-Magyar Társaság alakult Prágában.
Február 12. Kémkedési és hazaárulási per Bulgáriában.
Február 13. António Óscar Carmona lesz újra a portugál miniszter elnök.

Február 14. Vágó István (televíziós műsorvezető) születése.
Február 15. Béke tüntetések Párizsban.
Február 16. Az ÁVH letartóztatja a MÁV elnökét, Varga Istvánt.
Február 17. Az első izraeli elnök, Chaim Weizmann megválasztása.
Február 18. Gerő Ernő pénzügyminiszter lesz.
Február 19. Az olasz munkások sztrájkba kezdenek.
Február 20. Elkezdődik a Diósgyőri vasgyárban a munkaverseny.
Február 21. Angol munkás tüntetések szerveződnek.
Február 22. Grady a tehén beszorul egy silóba (Okhlahoma).
Február 23. Zuhanás a new yorki tőzsdén.
Február 24. Országszerte alakulnak a Népfront népi bizottságai.
Február 25. A Magyar Tudományos Tanács megalakulása.
Február 26. Olaszországban megindul a sztrájk mozgalom.
Február 27. Tovább növekszik a munkanélküliség az USA-ban.
Február 28. Francia dolgozók sztrájkolnak a kormány ellen.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére


10 |vissza a lap tetejére


Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

Magyarországon a kereskedelem jól alakul. Kilátásban van Albániával való kereskedelmi megegyezés, aminek küldöttei a mai napon érkeztek meg. 1948 óta jelentősen csökkentek az élelmiszerek árai legjelentősebben a húsé és tejtermékeké.
Az
UNICEF segítségével a magyar vérbajos édesanyák és csecsemők is a lehető legkorszerűbb segítséget kaphatják meg a gyógyuláshoz.
A kulturális műveltség is fejlődik az új felmérés szerint az emberek többet olvasnak mint pár éve. A nemrég alakult
 Filmtudományi Intézet rendszeres üléseket tart a legfrissebb filmekről. A mozikban többek között a Mágnás Miskát, a Hamletet vagy a Kíváncsi Vőlegényt vetítik.
A tudományos világban több magyar is új felfedezéseket tesz mint például a matematikában és az orvostudományban.
A
Mindenszenty-per végével is még mindig egyre több egyházi személy kerül a bíróság elé. Többek között bíborosok és érsekek.
A Szovjetunió és tagállamai fokozott figyelmet fordítanak a mezőgazdasági termelés fokozására.
Az alakuló
Atlanti Szövetségre erősen kihat az amerikai tőzsde megingása ami több más tagállamára is kihat.
Anglia és Franciország között erős ellentétek léptek fel a
NATO-val kapcsolatban.


11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források