ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Πώς επιχείρησαν να καταπνίξουν οι Τούρκοι την επανάσταση στην Πελοπόννησο;
 2. Τι γνωρίζετε για την πορεία του Δράμαλη;
 3. Ποιο ήταν το ελληνικό σχέδιο στο Άργος και ποιες ήταν οι συνέπειές του;
 4. Τι συνέβη στα Δερβενάκια; Ποιες ήταν οι συνέπειες των γεγονότων εκεί;

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων.

 1. Οι Τούρκοι επιδίωξαν να στείλουν στην Πελοπόννησο …………………………………………,,,,,

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Κανένας όμως δεν τα κατάφερε ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ο Δράμαλης ήταν ……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Κατέστειλε τα επαναστατικά κινήματα ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Την άνοιξη του 1822 συγκέντρωσε στην …………………………………………………………………...

........................................................................................................................................

 1. Πυρπόλησε ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Το ελληνικό σχέδιο για να σταματήσουν την πορεία του Δράμαλη ήταν ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Οι επαναστάτες εφάρμοσαν την τακτική ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Οι Οθωμανοί αποφάσισαν να επιστρέψουν …………………………………………………………..
 2. Ο Κολοκοτρώνης έπιασε το στενό ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Στις 26 Ιουλίου …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ο Δράμαλης μετά την φονική μάχη στα Δερβενάκια ……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………..