VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ŠD 2015

 Rozdáno:                200

Vyplněno:                106

  1. Myslíte si, že webové stránky školy obsahují dostatek informací o školní družině?

a/ ano                        86

b/ ne                        10

c/  nevím                10

  1. Vyhovuje Vám odpolední provoz ŠD v časovém rozpětí  11:30- 16:30 hod.?

a/ ano                        102

b/ ne                        4

  1. Máte zájem o prodloužení  odpoledního provozu ŠD   a to:

 a/  do 17:00                30

 b/  do 17:30                3

 c/  do 18:00                4

  1. Využijete ŠD v době školních prázdnin / podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční/?

a/ ano                        16

b/ ne                        54

c/  nevím                36

  1. Využijete příměstský tábor organizovaný naší ŠD v době školních prázdnin?

a/ ano                        28

b/ ne                        36

c/  nevím                42

  1. Jste spokojeni s rozsahem nabízených školních aktivit / kroužků/ ve ŠD.

a/ ano                        102

b/ ne                        1

c/  navrhuji chybějící:        3        

  1. Jaké změny a vylepšení ŠD byste navrhoval(a)? Napište, prosím, Vaše připomínky a náměty k chodu ŠD.