MAIRONIO MOKYKLOS ŠEŠTADIENINĖS PAMAINOS                                   

 2017-2018 m.m. KALENDORIUS MOKYTOJAMS                                                                                                       

RUGSĖJIS

9

ATIDARYMAS

PIRMA  MOKSLO METŲ DIENA  8:45-1:15v.

Nebus karštų pietų

16

      MLM  posėdis 1:30pm

23

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE (PRADINĖ MOKYKLA  PD-2KL)*

PICOS PIETŪS

30

Aukštesniosio m-los tėvų susirinkimas Fondo salėje

9am

SPALIS

7

MLM marškinėlių diena

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

(PRADINĖ MOKYKLA 3-6 KL)

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

 MLM  posėdis 1:30pm

14

 

             

21

Fotografijos diena PD-2kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

28

Fotografijos diena 3-6kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

 VISUOTINIS MLM         SUSIRINKIMAS

Fondo salėje  9:30 v.r.

Nebus karštų pietų

           

     

LAPKRITIS

4

Fotografijos diena 7-10kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

PICOS PIETŪS

MLM marškinėlių diena

     MLM  posėdis 1:30pm

11

Nebus karštų pietų

18

25

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

2

MLM marškinėlių diena

Nebus karštų pietų

      MLM  posėdis 1:30pm

9

EGLUTĖ 

Nebus karštų pietų

16

EGLUTĖ.

Nebus karštų pietų

 23

ŠV.KALĖDŲ ATOSTOGOS

30

ŽIEMOS

ATOSTOGOS

SAUSIS

6

MLM marškinėlių diena

      MLM  posėdis 1:30pm

13

Sausio 13-osios minėjimas

20

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

27

VASARIS

3

MLM marškinėlių diena

     MLM  posėdis 1:30pm

Nebus karštų pietų

10

Užgavėnės ir blynai

17

Vasario 16d minejimas

   

24

KOVAS

3

MLM marškinėlių diena

      MLM  posėdis 1:30pm

10

Nebus karštų pietų

Margučių

dažymas/ridenimas

          Kovo 11d.  Minėjimas

                   klasėse

17      

24

PAVASARIO ATOSTOGOS

31

VELYKINĖS ATOSTOGOS

BALANDIS

7

MLM marškinėlių diena

      MLM  posėdis 1:30pm

14

21

PICOS PIETŪS

28

AUKŠTESNIOSIOS M-KLOS EGZAMINAI

GEGUŽĖ

5

AUKŠTESNIOSIOS M-KLOS EGZAMINAI .

MLM marškinėlių diena

      MLM  posėdis 1:30pm

12

Pradinės mokyklos uždarymo šventė(PD-6 kl)

(pakeitimas dėl ŠALFF’as)

NEBUS KARŠTŲ PIETŲ

Egzaminų perlaikymas abiturientams.

19

 UŽBAIGIMAS

Abiturientų išleistuvės

Nebus karštų pietų

PENKTADIENIO pamainos

 10kl. dalyvauja išleistuvėse