Výběr z nálezů ústavního soudu:

II.ÚS 20/98 - Petiční právo a jeho meze (23. 4. 1998)

I.ÚS 823/11 - Svoboda projevu výkonného umělce ve vazbě na ochranu dobrých mravů hospodářské soutěže ("mercedes versus trabant") (19. 3. 2012)

I.ÚS 453/03 - K právu na ochranu osobnosti (11. 11. 2005)

III.ÚS 346/06 - Možný zásah do práva na ochranu cti a dobré pověsti výkonem práva petičního (19. 12. 2007)

  1. zda se zakládá na pravdivé informaci,
  2. zda forma jeho veřejné prezentace je přiměřená a
  3. zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky

I. ÚS 156/99 - Ke střetu práva na svobodu projevu a informace a práva na ochranu osobnosti (8.2. 2000)

  1. jestliže existuje mezi zásahem a porušením osobnostní sféry příčinná souvislost a
  2. jestliže tento zásah v konkrétním případě přesáhl určitou přípustnou intenzitu takovou mírou, kterou již v demokratické společnosti tolerovat nelze.

III.ÚS 359/96 - K nepřípustnosti dovolávat se ústavní ochrany svobody projevu. K trestnosti. K vyčerpání procesních prostředků ochrany práv. (10. 7. 1997)