LLIBRES  DE  TEXT  2017 – 18          FPB 1

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Ciències aplicades I

Ciències aplicades I

978-84-7063-485-7

Donostiarra

Ángel Almaraz Martín y otros

Comunicació i societat I

No hi ha llibre

978-84-7063-486-4

Donostiarra

Gloria Traspas Martín

Enrique Carrera Rubio

Javier Fernández Martínez

Chema Pozas del Río

Tècniques Administratives bàsiques

Técnicas Administrativas Básicas

978-84-9003-309-8

Editex

Luis Carvajal, Josefa Ormeño, Ángeles Valverde

Tractament Informàtic de dades

Tratamiento Informático de Datos

978-84-9003-308-1

Editex

Jesús García de la Cruz, Josefa Ormeño y Ángeles Valverde

Arxiu i Comunicació

Archivo y Comunicación

978-84-9003-311-1

Editex

Josefa Ormeño y Ángeles Valverde