LLIBRES  DE  TEXT  2018 – 19          FPB 1

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Ciències aplicades I

No hi ha llibre de text

Comunicació i societat I

No hi ha llibre de text

Tècniques Administratives bàsiques

Técnicas Administrativas Básicas

9788491613961

Editex

Luis Carvajal, Josefa Ormeño, Ángeles Valverde

Tractament Informàtic de dades

Tratamiento Informático de Datos

978-84-9003-308-1

Editex

Jesús García de la Cruz, Josefa Ormeño y Ángeles Valverde

Arxiu i Comunicació

Archivo y Comunicación

9788491613978

Editex

Josefa Ormeño y Ángeles Valverde