;sof

;----------------------------------------------------------------------

; publikováno na webu:

; https://docs.google.com/document/d/1Xo8sHMtJXix9lJPQxcTyyDOZPBYAgxTWgd-fj3_2zTA/pub

;

; chyby mi prosím hlašte, třeba na ivo.panacek@gmail.com

;

;----------------------------------------------------------------------

[]

r Star = špaček

e Lerche = skřivan

s Rebhuhn = koroptev

r Fasan = bažant

r Auerhahn = tetřev

r Birkhahn = tetřívek

r Fink = pěnkava

e Nachtigall = slavík

r Neuntöter = ťuhýk

s Rotkehlchen = červenka obecná

e Meise = sýkorka

e Blaumeise = sýkorka modřinka

e Kohlmeise = sýkorka koňadra

e Taube = holub/holubice

e Turteltaube = hrdlička divoká

e Wachtel = křepelka

r Kuckuck = kukačka

Der Kuckuck ruft. = Kukačka kuká.

e Elster = straka

r Kolkrabe = krkavec velký

e Krähe = vrána

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 4.11.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 22.10.2014

;------------------------------

anspruchsvoll = náročný

r Ruhestand = penze, důchod

e Pensionszusatzversicherung = penzijní připojištění

s  Zypern = Kypr

e Steinzeit = doba kamenná

s Triebfahrzeug = hnací vozidlo (žel.)

schamlos = nestydatý

geschmacklos = nechutný (i přeneseně)

;------------------------------

; 5.11.2014

;------------------------------

verzweifelt ; trostlos = zoufalý

e Klimaanlage = klimatizace

e Geiß = koza (SüD, ÖrD)

e Gans = husa

;------------------------------

; 12.11.2014

;------------------------------

r Seitensprung ; r Kurschatten ; s Fremdgehen = nevěra

fremdgehen = zahýbat, podvádět

tüchtig = zdatný, schopný

r Außendienst = práce mimo firmu/v terénu

e Kündigung = výpověď (smlouvy ap.)

e Drossel = drozd

e Singdrossel = drozd zpěvný

s Quagga = kvaga (vyhubená zebra)

e Quackel; e Wachtel = křepelka

;------------------------------

; 19.11.2014

;------------------------------

e Leiche = mrtvola

e Note = známka (ve škole)

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 23.11.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 26.11.2014

;------------------------------

r Solidaritätzuschlag = solidární daň

r Bühl = kopec, pahorek

e Schildkröte = želva

s Arbeitslosengeld = podpora v nezaměstnanosti

r Drückeberger = ulejvák

faul = líný, prohnilý

e Vorgabezeit = normovaný čas (potřebný ke splnění úkolu)

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 20A]

;------------------------------

; Die Verabredung

r Geschäftsmann = obchodník

r Briefswechsel = korespondence

vom Briefswechsel her = z korespondence

sich abgewöhnen, ich gewöhne mir ab = odvyknout si

wenigstens = alespoň

e Grenze = hranice

; s Wetter = počasí

erwischen = chytnout; přistihnout

r Regen = déšť

e Gaststätte = restaurace, hostinec

Es kommt darauf an ... = Záleží na tom ...

; beginnen = začí(na)t

ausziehen = svléknout

schwül = dusný; parný

es sich bequem machen, ich mache es mir bequem = udělat si pohodlí

s Erzgebirge = Krušné hory

; Das Wetter

; laut 2./3. p. = podle

; r Wetterbericht = zpráva o počasí

; e Wettervorhersage = předpověď počasí

r Schauer, - = přeháňka

r Schnee = sníh

heiter = jasný, -o

sonnig = slunečný, -o

scheinen = svítit

regnen = pršet

schneien = sněžit

; kühl = chladný

e Wolke, -n = oblak; mrak

; bewölkt = oblačný, -o

; r Nebel = mlha

neblig; nebelig = mlhavý

r Wind = vítr

windig = větrný

; s Gewitter = bouřka

e Luft = vzduch

; Rauch zum Essen ?

r Rauch = kouř

rauchfrei = nekuřácký

kämpfen = bojovat

gefragt = žádaný

r (Gast)wirt, -e = hostinský

; r Bereich = oblast; obor

r rauchfreie Bereich = prostor pro nekuřáky

e Mehrzahl ; e Mehrheit = většina

; anspruchvoll = náročný

belästigen = obtěžovat

eine Belästigung sein = být na obtíž

äußerst ; höchstens = nanejvýš

gefährden = ohrozit, ohrožovat

hinnehmen = strpět

; r Genuss = požitek

verderben = zkazit

gepflegt = na úrovni

zur Selbstverständlichkeit werden = stá(va)t se samozřejmým

bereit sein = být ochoten

erreichen 4.p. = dosáhnout něčeho

; e Umgebung = okolí

gesetzlich = zákonný

e Einführung = zavedení

r Krebs = rakovina

e Gastronomie = gastronomie

lateinisch = latinský

r Nichtraucher = nekuřák

e Zigarette = cigareta

e Zone = zóna

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 20B]

;------------------------------

e Umwelt = životní prostředí

umweltfreundig = nezatěžující životní prostředí

Traum- = vysněný

; nah = blízký

r Kamin, -e = komín (SüD, SwD), krbová kamna, krb

s Öl, -e = olej

erwärmen = ohřát

s Glas = sklo; sklenice

; r Fußboden = podlaha

Außen- = vnější; zahraniční

r Speicher = zásobník

r Keller, - = sklep

Muster- = vzorový ...; vzorný ...

umstellen = (z)měnit

; bügeln = žehlit

; e Waschmaschine = pračka

; r Punkt = bod

; r Strom = proud

antreiben = pohánět

selbst = sám; dokonce

nutzen = (vy)užívat

; s Dach = střecha

versorgen = zásobit

e Telefonzelle = telefonní budka

; r Fluss = řeka

e Notrufsäule = silniční sloupek pro tísňové volání

; beziehen = odebrat

; längst = už dávno

betreiben = pohánět; provozovat

solarbetrieben = na sluneční energii, poháněný sluneční energií

entsorgen = odstraňovat (odpad)

; s Kraftwerk = elektrárna

e Zelle = buňka

; schießlich = nakonec; konečně

auffallen = budit pozornost, být nápadný

e Tankstelle = čerpací stanice

; e Steckdose = zásuvka

verursachen = způsobit

; r Lärm = hluk

e Abgase mn.č. = zplodiny

immerhin = přece jen

recht eng = hodně / velmi těsný

einnehmen = zabírat

; r Kummer = starosti; zármutek

nachtanken = dočerpat

; empfehlen = doporučit

r Kohlendioxid = kysličník uhličitý

anderswo = (někde) jinde

warnen vor 3.p. = varovat před

; bunt = pestrý

e Kosten für 4.p. mn.č. = náklady na

auszeichnen = charakterizovat

vorhanden sein = být k dispozici, existovat

; allerdings = ovšem

; e Ausnahme = vyjímka

; r Fortschritt = pokrok

erkennbar sein = být viditelný

mühsam = obtížný, -ě, s námahou

; r Weg = cesta

s Gerät, -e = přístroj

auftanken = natankovat

e Batterie, -n = baterie

e Kachel, -n = kachlička

s Objekt, -e = objekt

r Prototyp = prototyp

s Radio = rádio

e Solar-City = sluneční město

r Kollektor, -oren = kolektor

Studien- = studijní, zkoumaný

s System, -e = systém

e Utopie, -n = utopie

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 27.11.2014

;------------------------------

[]

zuzüglich, abk. zzgl. = včetně, zahrnujíce

sofern = pokud; jestliže; za předpokladu, že ...

sorgfältig = pečlivý; svědomitý

zerschneiden = rozstřihnout; rozřezat; rozkrojit

mehrfach = vícenásobný

s Heer, -e = vojsko; armáda

e Abnutzung ; e Abnützung (ÖrD,SüD,SwD) = opotřebení ; opotřebování

r Feind, -e = nepřítel, protivník

stehen mit Rat und Tat = pomoci radou i skutkem

r Weltenbummler = cestovatel

e Börse = burza

e Tracht = kroj

s (Span)ferkel = sele

r Truthahn ; r Puter = krocan

e Truthenne ; e Pute =  krůta

;------------------------------

; 3.12.2014

;------------------------------

s Glatteis = náledí

;------------------------------

; 10.12.2014

;------------------------------

Brächten Sie uns bis zum Eingang? = Dovezl byste nás až ke vchodu?

Wüsten Sie ein biliges Restaurant? = Věděl byste o nějaké levné restauraci?

überreden = přemluvit

r Brand = oheň

r Dieb = zloděj

r Taschendieb = kapsář

verwöhnen = rozmazlovat

schwarz fahren = jet načerno

vertrauen = důvěřovat

e Clique = parta; banda

anschließen = připojit se

sich einsetzen für = zasadit se za něco

unlängst = nedávno

r/e Geselle = společník; partner

;------------------------------

; 17.12.2014

;------------------------------

zweckmäßig = účelný

e Sitzung = zasedání; schůze

r Beweis; r Nachweis = důkaz

s Ansehen ; e Anerkennung = uznání; pochvala; respekt

verkennen = neuznávat; podcenit

rechtzeitig = včas

er tut so, als ob ... = (on) se tváří, jako kdyby ...

taub = hluchý

anschreien = zařvat

als dass = než (a)by

e Scherbe = střep

r Krug = džbán

e Ohrfeige = facka

e Feige = fík

r Pelzmantel = kožich

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 23.12.2014

;------------------------------

[]

e Knolle = hlíza

r Wirsing = hlávková kapusta

e Verdichtung = komprese

r Hub, -ü-e = zvedání, zdvih

e Bohrung = vrtání

s Getriebe, - = převodovka

e Federung = pérování

s Fahrgestell, -e = podvozek

e Kurbel, -n = klika (něčeho)

e Kurbelwelle, -n = kliková hřídel

s Lager, -ä- = ložisko

Naben- = nábojový

e E-Mail = e-mail

konkretisieren = upřesnit

beifügen = připojit, přiložit (k čemu co)

Die Rechnung is dem Brief beigefügt. = Faktura je připojena k dopisu.

r Geisterfahrer = řidič v protisměru

r Verschleiß = opotřebení (kloubů, stroje, ap.), spotřeba, (ÖrD úř.) maloprodej

verschleißen = opotřebovat, obnosit

r Umrechnungskurs = přepočítací kurz (měny)

;------------------------------

; 7.1.2015

;------------------------------

e Waise, -n ; s Waisenkind  = sirotek

;------------------------------

; 14.1.2015

;------------------------------

weshalb ; warum = proč

;------------------------------

; 21.1.2015

;------------------------------

e Schicht = vrstva, třída (spol.), šichta, směna

e Oberschicht = horní vrstva

e Behandlung = léčba

erblich = dědičný

paffen = bafat, nešlukovat, kouřit (doutník)

wahrnehmen = vnímat, vzít na vědomí

umgangssprachlich = hovorový

s Feuer = oheň

s Zündholz, -ö-er = zápalka; sirka

r Einheimische = domorodec

auftauchen = vynořit se (nad hladinu)

womöglich = pokud možno

e Verbannung = vyhnanství; exil

e Hinrichtung = poprava

ander(e)norts = jinde

weitgehend; weit gehend = rozsáhlý, dalekosáhlý, velkorysý

r Rang = hodnost; pozice; kvalita; řada (v hledišti)

e Gelassenheit; e Kaltblütigkeit = chladnokrevnost, klid

s Fürstentum = knížectví

e Fürstengruft = knížecí hrobka

s Fürstenhaus = knížecí dynastie

r Palast = palác

e Willkür = zvůle; svévole; libovůle

e Fürstenwillkür = knížecí zvůle

e Errungenschaft = vymoženost; výdobytek; výsada

ergreifen = uchopit; popadout

r Anstieg = stoupání, výstup

vorläufig = předběžný

eindeutig = jednoznačný

r Zusammenhang = souvislost

e Bahn = cesta, trasa

sich Bahn brechen = prorazit si cestu

bahnbrechend = průkopnický

s Königreich = království

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland = Spojené království Velké Británie a Severního Irska

gering = nepatrný, zanedbatelný, bezvýznamný, nízký, skromný

r Geringverdiener = méně vydělávající

r Dachdecker = pokrývač

r Berufskraftfahrer = řidič náklaďáků z povolání

r Landwirt = zemědělec; rolník

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 24.1.2015

;------------------------------

[]

r Krapfen = koblížek

fesselnd = poutavý

wirkungsvoll; wirkend = působivý

s Schwert = meč

;------------------------------

; 11.2.2015

;------------------------------

r Willen = vůle

e Garnitur = souprava (něčeho), ozdoba

gemäßigt = mírný (klima)

maritim = (pří)mořský

r Niederschlag, -ä-e = (atmosférická) srážka

heranführen = přivést, donést, přiblížit

feucht = vlhký

s Harz = pryskyřice

rau = hrubý, nevlídný, drsný

prägen = razit mince, vyznačovat se něčím

geprägt von etw. = vyznačovat se čím

r Nadelbaum = jehličnatý strom

e Föhre = sosna

e Eibe = tis (Taxus)

e Lärche = modřín

r Wacholder = jalovec; borovička

e Pinie = pinie

e Zeder = cedr

e Zypresse = cypřiš

r Laubbaum = listnatý strom

e Buche = buk

e Eiche = dub

e Birke = bříza

r Ahorn = javor

Großer Arber = Velký javor (hora)

e Linde = lípa

e Pappel = topol

e Esche = jasan

e Espe = osika

e Eberesche = jeřáb

e Kastanie = kaštan

e Edelkastanie = kaštan jedlý

e Erle = olše

e Ulme = jilm

e Akazie = akácie

r Bergahorn = klen

e Platane = platan

s Säugetier = savec

r Säugling = kojenec

s Getreide = obilí

r Buchweizen = pohanka

e Hirse = proso

s Gewässer = vodstvo

r Sprühregen = mžení, mrholení

gebietsweise = místně, místy

e Auflockerung = protrhávání (oblačnosti), uvolnění (svalů)

zäh = tuhý, pevný, odolný

r Reif = jinovatka

trüb = zamračený, kalný, matný, pochmurný

neigen = naklonit, sklonit, přiklánet se k, tíhnout

vereinzelt = ojedinělý

e Bindung = vázání (na lyžích)

e Bucht = záliv, zátoka (i řeky)

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 14.2.2015

;------------------------------

[]

e Kaskoversicherung = povinné ručení (motor.)

;------------------------------

; 18.2.2015

;------------------------------

beeinflussen = ovlivnit

schwanken = kolísat, potácet se

r Tiefstwert = nejnižší hodnota

aufreißen = protrhat se (mraky)

e Wasserscheide = rozvodí

anpassesn; angleichen = přizpůsobit

überwiegend = převážně

lockerbewölkt = trochu zamračeno

wechselhaft = proměnlivý

e Heizschlange = topné potrubí

wenn irgend möglich = pokud je to jen trochu možné

die Kalksteinwand = vápencová zeď

nach Kräften = pokud možno co nejvíce

surren = bzučet

freundlich surrende = mile bzučící

in Gang kommen = rozjíždět se

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.2.2015

;------------------------------

[]

e Fessel, -n = pouto; spěnka

s Fesselgelenk = spěnkový kloub

;------------------------------

; 25.2.2015

;------------------------------

r Polarkreis = polární kruh

r Dekan = děkan

r Mitschüler = spolužák

Kein Rauch ohne Feuer. = Není kouře bez ohně.

sei alles besser = prý (říkají, že) je vše lepší

fabelhaft = úžasný ; báječný

e Fabel = bajka; báchorka

(sich) herausschälen = vyloupnout (se); ukázat se

gucken = koukat (se), čumět

dieser = tento

jener = tamten

hiesig = zdejší

hierzuland = u nás (v naší zemi)

nix = nic

r Nix = vodník; hastrman

e Nixe = vodní panna; vodní žínka; rusalka

nix zu spüren = není ani známky

leidig = nemilý, nepříjemný, protivný

e Kita = celodenní jesle

r Nachwuchs = dorost

Masern = spalničky

;------------------------------

; 4.3.2015

;------------------------------

ich habe es satt ; ich habe die Schnauze; ich habe die Nase = mám toho po krk, jsem nemocný

r Slip = slipy

s Unterhemd = tílko

e Dohle = kavka

gestreift = pruhovaný

e Entführung; r Menschenraub = únos

misshandeln = týrat (dítě)

r Angeber; r Denunziant (hanl.); r Naderer (ÖrD) = udavač

r Zuträger = donašeč

r Zwischenträger; r Petzer; r Klatschke = práskač

anzeigen, angeben = udávat (činit udání)

verpfeifen, petzen = práskat, žalovat, donášet

r Thron = trůn

r Thronwärter; r Thronfolger = následník trůnu

r Thronerbe = dědic trůnu

r Prinz = princ

r Kronprinz = korunní princ

r Einwanderer; r Zuwanderer; r Immigrant; r Zuzügler; r Zugereiste = přistěhovalec

e Verstellung = přetvářka

;------------------------------

; 11.3.2015

;------------------------------

verpennen = zaspat, zameškat

Sankt Nimmerleinstag = (na) svatého Dyndy

r Held = (bájný) hrdina, rek

scheuen (etw.) = vyhýbat se (čemu)

staunen (über etw.) = žasnout (nad něčím)

r Bauklotz, -ö-e = kostka (z dětské stavebnice)

Bauklötze(r) staunen (hovor.) = mrkat (na drát), velice se divit

seufzen = vzdychat

lahmlegen = zastavit, ochromit

e Armut = chudoba

e Scheidung = rozvod

abrutschen = vyklouznout, uklouznout (i morálně)

e Schande ; e Schmach ; e Scham = ostuda

Maulaffe feilhalten = očumovat, okounět

;

; různé slovní obraty

;

Ich habe heute blaugemacht. ; Ich habe heute die Arbeit geschwänzt. = Ulil jsem se dnes z práce.

Er liegt auf der faulen Haut. = Je to líná kůže.

Er reißt sich kein Bein aus. ; Er is ein "Held der Arbeit". = Nepřetrhne se.

Er liegt auf der Bärenhaut. = Válí si šunky.

eine Nummer schieben = (vulgárně) dát si číslo (pohlavní styk)

eine ruhige Nummer schieben/haben = mít klídek (v práci)

Er scheut/fürchtet die Arbeit wie der Teufel das Weihwasser. = Vyhýbá se práci jako čert kříži.

Er verschiebt alles auf den Sankt Nimmerleinstag. = Všechno odkládá na neurčito.

Er hält nur Maulaffen feil und tut nichts. = Jenom zevluje/chytá lelky a nic nedělá.

Sitz nicht da wie Piksieben/wie eine Matschpflaume. Neseď tu jako pecka/buchta/bluma.

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 15.3.2015

;------------------------------

[]

e Sonnenfinsternis = zatmění slunce

s Bistum = biskupství

e Ralle = chřástal

;------------------------------

; 25.3.2015

;------------------------------

e Krankschreibung = neschopenka

meist = většinový, většinou, zpravidla

e Hausherrin = domácí paní

e Wirksamkeit = účinnost

e (Aus)Wirkung = účinek

s Düngemittel; r Dünger = hnojivo

düngen = hnojit

bestürzen = poděsit; vylekat

verwenden = použít

;------------------------------

; 1.4.2015

;------------------------------

e Pfote = tlapa; pracka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 8.4.2015

;------------------------------

[]

r Grünling ; r Grünfink = zvonek zelený (Carduelis chloris)

e Klingel = zvonek (zařízení na zvonění = školní, na kole, ...)

r Bernstein = jantar

r Hauch (von etw.) = závan, vůně, vánek (něčeho)

;------------------------------

; 8.4.2015

;------------------------------

r Sturz = pád

stürzen = padat, spadnout

;------------------------------

; 15.4.2015

;------------------------------

s Taschengeld = kapesné

e Stiftung = nadace

;------------------------------

e Übertragung = přenos, vysílání

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 22.4.2015

;------------------------------

[]

r Posten = položka

e Liste = seznam

r Kraftstoff = palivo

s Ersatzteil, -e = náhradní díl

abfahren = ojet (opotřebovat jízdou)

r Koeffizient = koeficient

boolesche = boolean

r Zustand = stav (něčeho, např. silnice, ...)

e Front = čelo, průčelí, fronta, fasáda

;------------------------------

; 22.4.2015

;------------------------------

ertrinken; ersaufen = utopit se

am Ertrinken sein = topit se

Es wird ihr übel. = Dělá se jí špatně.

detektivisch = detektivní

r Roman = román

;------------------------------

; 29.4.2015

;------------------------------

e Lösung = roztok, řešení

e Geschwindigkeit = rychlost

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 21A]

;------------------------------

; In einem Prager Restaurant

merken 4.p. = všimnout si něčeho

; absichtlich = záměrný, úmyslný

; gerade = právě

; obwohl = ačkoliv

; beurteilen = posoudit

r Kenner, - = znalec

stammen aus 3.P. = pocházet z

(das) Mähren = Morava

jahrelang = (po) léta

daher = proto

e Aussprache = výslovnost

sich aneignen, ich eigne mir an = osvojit si

; Das wundert mich.

merkwürdig = pozoruhodný, zvláštní

seltsam = (po)divný, zvláštní

Das ist nicht zu glauben. = To je neuvěřitelné.

; r Zufall, -ä-e = náhoda

Was für ein Zufall ! = To je ale náhoda !

; Ein paar Tipps zum Deutschlernen

leicht = lehký

indem = tímže

verbessern = zlepšit

erweitern = rozšířit

anfangs = zpočátku

r Rundfunk = rozhlas

r Rundfunksender, - = rozhlasová stanice; rozhlasový vysílač

; e Gruppe = skupina

; s Lied, -er = píseň

dank 3.p. = díky někomu, něčemu

; s Wörterbuch = slovník

Hauptsache, ... = hlavně, že ....

; r Sinn = smysl

r Wortschatz = slovní zásoba

beibringen 3.p. = naučit někoho

e Gegenleistung = protislužba

; Lesen leichter machen

r Artikel = článek; člen

; umgehen mit = zacházet s

überfliegen = přelétnout

erst einmal; zunächst = nejdřív, nejprve

herausbekommen = přijít na (to)

achten auf 4.p. = všímat si něčeho, dávat pozor na něco

stützen auf 4.p. = opírat se o, stavět na

; r Inhalt = obsah

; jedes Mal = pokaždé

zu Hilfe nehmen = vzít si na pomoc

; r Zusammenhang = souvislost

; begrenzen = omezit

nachschlagen (im Wörterbuch) = podívat se (do slovníku)

behalten = zapamatovat si

; danach = pak, potom

bewusst = vědomý, vědomě

sich bewusst machen = uvědomit si

markieren = označit

r Ausdruck, -ü-e = výraz

; rufen = (za)volat

; verwenden = používat

e Kindheit = dětství

e Portion, -en = porce

s Original, -e = originál

demotivierend = demotivující

s Tandem, -s = tandem

e Hypothese, -n = hypotéza

e Phase, -n = fáze

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 21B]

;------------------------------

; Identität

r (Staats)bürger = občan (státu)

; laut = hlasitý

es geht dort laut zu = je tam hlučno

zumeist = většinou

e Hölle = peklo

e Vokabel, -n = slovíčko

; e Vorstellung = představení

Mittel- = střední

; e Tatsache = skutečnost

erinnern an 4.p. = připomínat někoho, něco

; entdecken = objevit

; außer 3.p. = kromě

befreien = osvobodit

; r Witz = vtip

e Wiege = kolébka

scherzen = žertovat

r Geist, -er = duch

herrschen = vládnout

; ziehen = táhnout

r Kniestrumpf, -ü-e = podkolenka

; e Kraft = síla

sich begeistern an 3.p. = nadchnout se něčím, někým

r Molch. -e = mlok

bedrohen = ohrozit

sich bewusst werden 2.p., ich werde mir bewusst = uvědomit si něco

endgültig = definitivní

r Angehörige, -n = příslušník

; r Feind = nepřítel

besetzen = obsadit

; doppelt = dvojitý

s Recht = právo

hinrichten = popravit

r (Ehe)man = manžel

e (Ehe)frau = manželka

; r Angriff = útok

r Bombenangriff = bombový nálet

; verschonen = ušetřit

; zerstören = zničit

nie wieder = už nikdy více

aufbauen = vybudovat

e Minderheit = menšina

besiegeln = zpečetit

r Jude = žid

e Gaskammer = plynová komora

s KZ, -s; s Konzentrationslager = koncentrační tábor

umkommen = přijít o život

Es fällt mir schwer ... = Je mi zatěžko ...

vertraut = důvěrně známý

s Asyl = azyl

e Atmosphäre = atmosféra

e Barriere = bariéra

r Emigrant = emigrant

r Hochschüler = vysokoškolák

e Identität, -en = totožnost

r Klassiker, - = klasik

e Lektion, -en = lekce

e Oper, -n = opera

e Symbiose = symbióza

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 1.5.2015

;------------------------------

[]

r Gerber = koželuh

zweierlei = dvojí

e Hinsicht = hledisko, úhel pohledu

pökeln, gepökelt = naložit do soli, nakládaný

r Turmfalke = poštolka

r Reibekuchen = bramborák

e Anzahlung = záloha

unterbreiten = předložit, podat (nabídku, žádost)

e Goldamsel; r Pirol = žluva

r (Eichel)Häher = sojka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 18.5.2015

;------------------------------

[]

in Anspruch nehmen etw. = použít, využít co

Ich werde Ihr freundliches Angebot gern in Anspruch nehmen. = Rád využiji Vaší přátelské nabídky.

resümieren = shrnout

Er hat eine Reise in Ausland vor. = Uvažuje o cestě do zahraničí.

gegebenenfalls, Abk. ggf. = v daném případě # zkratky

Hätte ich bloß etwas Glück ! = Kdybych měl jen trochu štěstí !

Würde es nur heute scheien ! = Kdyby tak dnes sněžilo !

Piloten- = pilotní

dicht, füllig, (slang.) fett, dick = hustý

erkundigen sich = informovat se, zeptat se

[opravy]

r Wasserhahn = vodovodní kohoutek

e Manschette in den Wasserhahn = těsnění do kohoutku

s Werg ; e Hede ; r Kauder = koudel

e (Ab)Dichtung = těsnění

r Dichtungsdurchmesser = průměr těsnění

s Spülbecken = umyvadlo; dřez

s Schneideisen = závitníkové očko

r Siphon; r Geruchsverschluß = sifón

r Zoll = coul (palec)

e Bockleiter ; e Stehleiter = štafle

r Haken ; e Krampe = skoba

e Malerbürste = malířská štětka

r Spachtel (SüD,  ÖrD die) = špachtle, stěrka

e Maurerkelle = zednická lžíce

e Mauerpfanne = fanka

s Reibebrett = hladítko

s Winkelmaß; r Winkel = úhelník

r Meißel = majzlík

r Beitel ; s Stemmeisen = dláto

r Kitt = kyt

e Pinzette; e Federzange = pinzeta

e Raspel / r Raspel = rašple / hoblina

r Schraubstock ; r Spannstock = svěrák

e Kreissäge = cirkulárka

e Schleifmaschine; r Schleifbock = bruska

r Fräser = fréza

r Nutenfräser = drážkovací fréza

e Werkbank = ponk

e Muffe = hrdlo, objímka

e Kneifzange = štípací kleště

r Seitenschneider = kleště na drát (boční štípačky)

e Spitzzange = špičaté kleště

e Abisolierzange = odizolovávací kleště

e Flachzange = ploché kleště (bez vroubků)

e Krimpzange (Crimpen) = krimpovací kleště

e dreistufige Sicherung = třífázový jistič

e NH-Sicherung (Niederspannungs-Hochleistung-Sicherung) = pojistka / jistič

r Wechselstrom = střídavý proud

r Dreiphasenwechselstrom = třífázový proud

r Dübel ; r Döbel = hmoždinka

r Beton = beton

r Zement = cement

r Mörtel; e Mauerspeise = malta

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 1.6.2015

;------------------------------

[]

s Türband; e Angel = pant

Die quietschenden Türangeln schmieren. = Promazat skřípající panty dveří.

schmieren = (na)mazat, promazat

quietschen = skřípat, vrzat

e Unterlage = podložka

kürzen = zkrátit

voller = plný, samý

ein Korb voller Äpfel = koš plný jablek

s Selbstbewusstsein = sebevědomí

r Selbstzweifel = pochybnost o sobě sama

Das problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel- und die dummen Menschen so voller Selbstbewusstsein sind! (Charles Bukowski) = Problémem tohoto světa je, že inteligentní lidé o sobě tolik pochybují a hlupáci jsou tolik sebevědomí!

sich versöhnen = usmířit se

e Aufrüstung = zbrojení

edel = urozený, šlechetný, drahý, ryzí, vzácný

ausreichend = dostatečný

e Schätzung = odhad

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.6.2015

;------------------------------

[]

r Stör, -(e)s = jeseter

r Mohr, -en = mouřenín

r Eber, -s  = kanec

r Reparateur = opravář

r Engel = anděl

e Zucht = chov

e Lachsforelle; e Regenbogenforelle = pstruh duhový

r Anker, -s = kotva

r Schwan = labuť

r Elfer = jedenáctka, penalta

e Weide = vrba, pastvina

reserviert, gebucht = rezervovaný

r Seidelbast = lýkovec

seibern = slintat

e Melisse = meduňka

e Quitte = kdoule

r Vorrat = zásoba (zboží)

e Griebe = škvarek

s Griebenschmalz = škvarkové sádlo

e Pleite = platební neschopnost; bankrot

e Heidelbeere; e Blaubeere; e Schwarzbeere (ÖrD, SüD)  = borůvka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 20.7.2015

; start anki

;------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

;eof