V-RISK-10 - Individuell klinisk vurdering

Kurskode - 14VR_006

Sted - etter avtale

Pris - etter avtale

Deltakere - etter avtale

Dato - 2018

KURSANSVARLIG

Kurset ledes av Jon R. Skotte og Asle Dal

HVEM PASSER KURSET FOR?

For deg som jobber i direkte kontakt med brukere i primærhelsetjenesten, privat omsorg og psykisk helsevern, fastlege etc. Beregnet til å brukes uten spesiell forhåndsopplæring, slik at eksempelvis både turnuskandidater eller leger kan anvende  verktøyet i den daglig drift.

FORKUNNSKAPER

For deg som har  praktisk erfaring i arbeid med psykisk syke brukere eller pasienter.

KURSMÅL

Lære å gjøre en utvidet V-RISK-10 vurdering med påfølgende individuell risikohåndtering og samhandlingsplan.

INNHOLD

Verktøyet V-RISK-10 er en sjekkliste i 10 steg som dekker historiske og kliniske risikohåndteringsvariabler. V-RISK-10 blir stadig validert i flere helseforetak og har prediktiv validitet for sjekklisten. Denne sjekklisten inneholder et spesifikt utdrag av vesentlige risikofaktorer for fremtidig sannsynlighet for vold. Utarbeidet fra 2005, og validert frem til 2007 på vel 1.000 inneliggende pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger i Oslo og Ålesund, og knapt 400 utskrevne derfra med oppfølgingstid ett år.

FOKUSOMRÅDER

ANSVARLIG KOORDINATOR - Naim Lorentzen/ tel. 450 05 737/ naim@norskfagforum.no

KURSTILBYDER

Norsk Fagforum/ MAN MM

Norsk fagforum tilbyr også veiledning innenfor tematikken etter avtale.

LITTERATUR

Kursinnhold/Kompendium holdes av Norsk Fagforum

GODKJENNINGER

Godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med 6 timer for området det er relevant for.

GJENNOMFØRING OG STED

Dette kurset avholdes på sted etter avtale. Kurset varer 6 timer avbrutt med 1 time lunsj. Om ikke annet er avtalt skjer oppmøte kl 08.30.