Logo Sekolah

Ruj. Kami                :

Tarikh                : 15 Julai 2013

Pegawai Pelajaran Daerah,

Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara,

Leboh Cator,

30450 Ipoh, Perak.                

(u.p : Pendaftaran Sekolah)

Tuan,

PERMOHONAN MELANCONG

PERATURAN ( MELANCONG SEKOLAH) 1957

Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk melancong ke beberapa tempat dalam / luar negera.

2.         Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan di atas.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

…………………………………….

Tandatangan Pengetua / Guru Besar

Nama Penuh                :

Cop Rasmi Sekolah        :

1. Tujuan Melancong:

       SK Perempuan Methodist bercadang untuk membuat lawatan sambil belajar ke Girl Guides Singapore sebagai salah satu program pengantarabangsaan bagi memenuhi keperluan kebitaraan Pandu Puteri. Selain itu, lawatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberi pendedahan tentang Pandu Puteri Tunas kepada guru-guru dan murid-murid. Melalui lawatan ini juga, diharapkan guru-guru dan murid-murid dapat mengambil inisiatif untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan prestasi serta kualiti Persatuan Pandu Puteri Tunas di sekolah. Disamping menimba ilmu, perhubungan masyarakat antara dua negara Malaysia dan Singapura juga dapat dipupuk dan dikekalkan keharmoniannya.

2. Guru-guru yang bertanggungjawab:

2.1 Ketua Rombongan

2.1.1 Nama Penuh                 :

         No. Kad Pengenalan         :

         Alamat Tempat Tinggal        :

2.2 Maklumat Guru-Guru Yang Membantu:

2.2.1 Nama Penuh                :

         No. Kad Pengenalan        :

         Alamat Tempat Tinggal :

2.2.2 Nama Penuh                 :

         No. Kad Pengenalan      :

         Alamat Tempat Tinggal        :

3. Butiran Kewangan:

3.1 Jumlah Wang                :

3.2 Punca Wang                :

3.3 Butiran Anggaran Perbelanjaan :

3.3.1 Sewa Bas                :

3.3.2 Penginapan                :

3.3.3 Makanan                        :

3.3.4 Insurans                        :

____________________________________________________________

JUMLAH                         :

____________________________________________________________

3.4 Maklumat Guru-Guru yang dibenarkan memungut dan membelanja wang:

BIL

NAMA PENUH

NO. K/P

UMUR

JAWATAN

ALAMAT

4. Intinenari Lawatan

TARIKH

MASA

TEMPAT YANG DILAWATI

NAMA & ALAMAT PENUH TEMPAT BERMALAM

ALAMAT

5. Maklumat Peserta Rombongan :

BIL

NAMA PENUH

NAMA DALAM TULISAN CINA

L/P

NO. KP/SB

DARJAH

UMUR

ALAMAT TEMPAT TINGGAL

6. Perakuan Pengetua / Guru Besar :

6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.

6.2 Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan

      Peraturan dan langkah-langkah.

      (Guru-guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah

       keselamatan)

6.3 Alat-alat pertolongan cemas disediakan.

Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.

……………………………......

Tandatangan Pengetua / Guru Besar

Nama Penuh                 :

Cop Rasmi Sekolah        :

LAMPIRAN STATISTIK LAWATAN / PERLANCONGAN

STATISTIK LAWATAN

1. Butiran Sekolah :

Nama Sekolah

SK Perempuan Methodist, Ipoh

Tarikh Lawatan

        / 10 / 2013

Tujuan

SK Perempuan Methodist bercadang untuk membuat lawatan sambil belajar ke Girl Guides Singapore sebagai salah satu program pengantarabangsaan bagi memenuhi keperluan kebitaraan Pandu Puteri. Selain itu, lawatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta memberi pendedahan tentang Pandu Puteri Tunas kepada guru-guru dan murid-murid. Melalui lawatan ini juga, diharapkan guru-guru dan murid-murid dapat mengambil inisiatif untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan prestasi serta kualiti Persatuan Pandu Puteri Tunas di sekolah. Disamping menimba ilmu, perhubungan masyarakat antara dua negara Malaysia dan Singapura juga dapat dipupuk dan dikekalkan keharmoniannya.

Bilangan Rombongan

             orang

2. Jumlah Penglibatan Pelajar :

KAUM

JUMLAH

PELAJAR

JUMLAH

GURU

JANTINA

LELAKI

PEREMPUAN

LELAKI

PEREMPUAN

Melayu

Cina

India

Lain-lain

Jumlah

Jumlah Keseluruhan

3. Kategori  Tempat Lawatan:

KATEGORI

PILIHAN

NAMA TEMPAT

Sains&Teknologi / Alam Sekitar

Mercu Tanda

Galeri

Kesenian dan Kebudayaan

Sejarah