Her finner du en oversikt over arbeidet til Rolf K. Baltzersen. For tiden jobber jeg ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

Publikasjonsliste

Baltzersen, R.K. (2018). Veiledning på masteroppgaven. Oslo: Bookboomers. 2.utgave (36 sider) (Opprinnelig tittel: Veiledning på hovedfag. Utgitt i år 2000)  Rapport (36 sider)

Baltzersen, R. K. (2017) Collective Knowledge Advancement as a Pedagogical Practice in Teacher Education : An Explorative Case Study of Student Group Work with Wiki Assignments in the Interplay between an Offline and a Global Online Setting. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo, No. 276. Oslo: University of Oslo, Faculty of Educational Studies, Department of Teacher Education and School Research. Avhandlingen. (409 sider)

- Baltzersen, Rolf K (2014). Praksisveilederen i skolen. (Versjon 1.1- januar 2014). Oslo: Bookboomers (165 sider). Alle versjoner av boka.

- Baltzersen, R. K. (2013). Metadiscourse in Knowledge Building: A question about written or verbal metadiscourse. Knowledge Building Summer Institute 2013. Toronto: Institute for Knowledge Innovation and Technology. Artikkel

- Baltzersen, R. K. (2013). Expanding the metadiscourse concept in knowledge building. Knowledge Building Summer Institute 2013. Toronto: Institute for Knowledge Innovation and Technology. Artikkel

- Baltzersen, R. K. (2013). The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. International Journal of Higher Education, 2(2), p128. Artikkel.

- Baltzersen, Rolf K (2012). Praksisveilederen i skolen. (Versjon 1.0 - september 2012). Mainz: PediaPress (162 sider). Papirversjon, Gratis PDF-versjon, Nettversjon som man kan endre og med full tilgang til lenker. (Fri gjenbrukslisens)

- Baltzersen, Rolf K (2012). Digitale fortellinger i skolen (Versjon april 2012). Mainz: PediaPress (121 sider). Papirutgave. Gratis PDF-versjon. Nettversjon som man kan endre og med full tilgang til lenker (Fri gjenbrukslisens)

- Baltzersen, Rolf K (2011).  Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen. I: Karlsen, Thorbjørn J. (Red.) Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.

- Baltzersen, Rolf K (2011). Texter i en wikigemenskap.. I: Alexandersson, M & T. Hansson (Red.). Unga nätmiljöer. Nya villkor för samarbete och lärande. Lund: Studentlitteratur. Lydopptak av en presentasjon jeg hadde i tilknytning til dette kapittelet. (Presentasjonen begynner fra 25:58 minutter).

- Baltzersen, Rolf K og Erik Eliassen (2011). Læring i skolenettverk. Mininettverk som utviklingsstrategi.  I: Erstad, Ola og Trond Eiliv Hauge (Red.) Skoleutvikling og digitale medier. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap.10

- Baltzersen, Rolf K (2010). Radical transparency: Open Access as a key concept in wikipedagogy. Australasian journal of educational technology 26 (6) Artikkel

- Baltzersen, Rolf K., Erik Eliassen, Knut Lensby Kleive, Elin Andersen Løvli og Dyril Melberg (2009). Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket. (HiØ Oppdragsrapport. 2009:4) (35 sider) Rapport

- Baltzersen, Rolf K. (2009). Den digitale lærergjerningen. I: Svanberg, Ray og Hans Petter Wille (Red.) La stå! Læring - på veien mot den profesjonelle lærer. Oslo: Gyldendal akademiske forlag. (s.133-161) (Kapittel 5)

- Baltzersen, Rolf K. (2008). Hva er egentlig teknologideterminisme? Et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme (HiØ. Arbeidsrapport. 2008:6). (17 sider) Rapport (Kortversjon av innhold i Wikipediaartikkel om teknologidetermisme).

- Baltzersen, Rolf K. og Håkon Tolsby (2008). En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? Noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø. Allern, Marit og Knut Steinar Engelsen (Red). Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning. Noregsuniversitetets skriftserie nr. 2/2008. Tromsø: Noregsuniversitetet (Kap 13 = 171-191) Kapittel

- Baltzersen , Rolf K. (2008). Å samtale om samtalen. Veiledning og metakommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget (168 sider).

- Baltzersen, Rolf K. (2007). Modeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringstenkningen i norsk IKT-orientert skolesatsning? Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:15) (95 sider) Rapport  (lesedato 020108) 

- Baltzersen, Rolf K (2007). IKT - mirakelkur eller tynn suppe? En kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet. Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:9) Rapport (lesedato 270807)

- Baltzersen, Rolf K., Tolsby, Håkon og Hanne Schou Røising (2007). Iboende pedagogikk eller "black box"? En pedagogisk analyse av 3 læringsplattformer med utgangspunkt i deres tekniske arkitektur. Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:5) (29 sider) Rapport (lesedato 270407)

 

- Baltzersen, R.K. med flere (2007). Evaluering av tre læringsplattformer. Rapport skrevet av en nedsatt arbeidsgruppe ved Høgskolen i Østfold. Rapport (lesedato 050108)

- Baltzersen, Rolf K. (2006). Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Elstad, Eyvind og Are Turmo (Red). Læringsstrategier. Søkelys på lærerens prakis. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 8 = s.145-163). Kapittel

- Baltzersen, Rolf K, Eriksen, O., Eriksen, K.S. og K. Østereng (2006). Evaluering av læringsplattform ved en ungdomsskole. Rapport. (8 sider). Rapport

- Baltzersen, Rolf K (2001) Studieatferd og studiegjennomføring blant førstesemesterstudenter ved Universitetet i Oslo høsten 2000. Oslo: Seksjon for læringsmiljø og studiekvalitet ved Univ. i Oslo (87 sider + 110 sider vedlegg)

- Baltzersen, Rolf (2001) Studenters syn på nettbasert utdanning. Paulsen, Morten Flate Nettbasert utdanning. Bekkestua: NKI. (Et kapittel, s.77-114). Dette er en bearbeidet versjon av rapporten fra 1999. 

- Baltzersen, Rolf K. (2000) Veiledning på hovedfag. En samling gode eksempler. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt og Seksjon for læringsmiljø og studiekvalitet, Universitetet i Oslo. (48 sider). Arkiv

Utvalgte foredrag

2016

- NERA konferansen i Helsingfors i mars.

2014

- Konferanse i Barcelona i juli. Edulearn
- Skrivekonferanse i Paris i februar. Writing

- 12.03.14. Baltzersen, Rolf K. (2014) Konferansebidrag om boka “Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - Januar 2014). Bibsyskonferanse i Oslo.

2013

- 2 Innlegg på Knowledge Building Summer Institute i Mexico (legge inn referanse til alle 4 foredragene.)

- Baltzersen, Rolf K.; Tobiassen, Roald; Developing and construction of wiki-book on mentoring in teacher education. Association for teachers education in Europe - ATEE; 2013-08-22 - 2013-08-25 HIOF

2012

- Foredrag på konferanse i Stockholm om wiki. 16.juni (Invitert foredragsholder). 

2011

- Pedagogisk bruk av blogg. Foredrag for DML-gruppen på Universitetet i Oslo. 14.juni (Invitert foredragsholder).

- Innlegg ved Rolf K. Baltzersen og Magnus Bliksrud4th International Conference on Digital Storytelling, February 5. –7. 2011.

2010

Bruk av digitale verktøy som grunnleggende ferdighet i lærerutdanningen. Foredrag på internseminar for ansatte ved Avdeling for lærerutdanning ved HiØ. 23.mars (Invitert foredragsholder)

- Developing an understanding of radical transparency as a key concept in a wikipedagogy. NERA’s 38th Congress, Malmö University. 12.mars

2009

- Hva er digital kompetanse. Innlegg på Forum for lærerutdanning ved Universitetet i Agder. Kristiansand, 10 desember. (Invitert foredragsholder)

- Digitale fortellinger i Lærende nettverk i Østfold. Innlegg på avslutningssamlingen for Lærende nettverk i Vestfold. Sted: Farris bad, Larvik. 4.juni. Lysbilder. (Invitert foredragsholder)

- Det wikipedianske klasserommet. Kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider. Innlegg på konferansen "Digitale utfordringer" arrangert av Norgesuniversitetet. Sted er Grand Hotel i Oslo. 25. mars. Lysbilder. (Invitert foredragsholder)

- Med wiki og blogg i lærerutdanningen. (- Kollektive skriveprosesser og refleksjoner - Tilrettelegging og vurdering av arbeidet.) Innlegg på NVU-konferansen . "Deling og samarbeid på nett" Sted. Trondheim.

17.mars. Lysbilder. (Invitert foredragsholder)

- Bruk av nye digitale verktøy i skolen. Et spørsmål om faglig merverdi og digital delingskultur. Innlegg på Kongsbergkonferansen 2009. 12 feb. Lysbilder. (Invitert foredragsholder)

2008

- Det handler om kommunikasjon. Foredrag på nasjonal veiledningskonferanse for veiledning av nyutdannede lærere, 20 nov. Informasjon med lenke til lysbildene (Invitert foredragsholder).

- Web 2.0 i undervisningen. Foredrag for skoler i Fredrikstad kommune, 18 sep. Mer informasjon (Med Kjetil Østereng) (Inviterte foredragsholder)

- Å samtale om samtalen. Innlegg på fagdebatikk. Avdeling for lærerutdanning, HiØ, Remmen. Halden, 12 sep.

2007

- Pedagogisk bruk av blogg. Innlegg på seminar i regi av NKS i Oslo. 17.november. Lysbilder, Manus (Invitert foredragsholder)

- Barn og unges digitale hverdag. Innlegg på IKT-dag for Rådeskolene på Remmen i Halden. 9.november. Informasjon med lenke til manus

2006

- Teknologideterminisme i IKT-feltet i den norske skolen. Innlegg på fagdebatikk. Avdeling for lærerutdanning, HiØ, Remmen. Halden, 24 mars

- E-quality with e-learning platforms? Konferanseinnlegg. NERA/NFPF 2006 Kongress. Örebro, 9-11 mars. (Med Odd Eriksen)

2005 og tidligere

- Mars 2005. Why don´t teachers use ICT in the classroom? Konferanseinnlegg. NERA 2005 Kongress. Oslo, 10-12 mars.

- Høst 2002. Resultater fra studentevaluering på førstesemesterstudiet ved Univ i Oslo. ”Kampanjeseminar” for ansatte ved UiO. På PFI (Pedagogisk forskningsinstitutt)

- Våren 1999. Levinas og nærhetsetikken. Innlegg på seminar om ”det postmoderne Norge” på PFI arrangert av førsteamanuensis Christian Beck.

Utvalgte multimedieproduksjoner

Baltzersen, Rolf K (2009). Hvordan sette bilde inn i en wikiartikkel (Mediawiki). Screencast. Publisert på YouTube.

Baltzersen, Rolf K (2009). Multimodale virkemidler i en digital fortelling. Digital fortelling. Publisert på YouTube.

Baltzersen, Rolf K (2007). Historisk utvikling av datamaskiner. Digital fortelling. Publisert på YouTube.

Arbeid som fagfelle i vurdering av artikler fra følgende tidsskrift/konferanser

- Norsk pedagogisk tidsskrift (2017, 2018)

- Acta Didactica.

- Knowledge Building Summer Institute

Arbeid som fagfelle i vurdering av artikler fra følgende tidsskrift/konferanser

- 2017: Medlem i komite som vurderte opprykkssøknad til dosent for ansatt ved Høgskulen på Vestlandet.

Egne innlegg/artikler i aviser og populærvitenskapelige tidsskrift

2010:

- Store Norske Wikipedia. Debattinnlegg. Utdanning. Oslo. Utdanningsforbundet. 13 april.

2009:

- Hva krever verdens beste skole? Debattinnlegg. Utdanning. Oslo: Utdanningsforbundet. 22.oktober.

2008:

- Å samtale om samtalen. Bedre skole (2/2008) Oslo: Utdanningsforbundet.

- Wikipediansk læringsmiljø i Østfold.  Forum for fjernundervisning 1, (s. 12-13). Oslo: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning.

- Hva krever verdens beste skole? Debattinnlegg i Aftenposten aftenutgave. Fil. 4.januar

Før 2008:

- (2005). Mot en stadig sykere skole. Debattinnlegg i Aftenposten morgenutgave. Fil

- (feb 2004) Skolesyn som er gått ut på dato. Debattinnlegg i Aftenposten morgenutgave. Fil

- (jun 2001) Trond Giske i utakt med seg selv. Debattinnlegg i Aftenposten morgenutgave.

- (høst 2000) Levinas og nærhetsetikken. I: Pedagogisk Profil Vol 7. (2000) Nr. 4, s. ….. Fil ISSN: (nummer)

- (1999): Artikkel med analyse av resultater fra en undersøkelse om hovedfagsveiledning. Artikkel i Pedagogisk Profil.

- (1998): Derridartikkelen. Artikkel i Pedagogisk Profil. Fil

Deltakelse i arbeidsgrupper/forskningsprosjekt

Pågående:

- Utvikling av wikilærebok i musikk.

- Medlem i ekspertgruppe som vurderer søknader om prosjektstøtte til Norgesuniversitetet (2009, 2011-)

- Representant fra HiØ i nasjonalt nettverk for skolebibliotek og digitale læremidler (fra 2008-)

- Utvikling av wikibok for veiledning av nyutdannete lærere (vår 2011-vår 2012). Delprosjekt finansiert av Norgesuniversitetet. 

- Utvikling av studium i praksisveiledning med integrert bruk av wikibøker (vår 2011-vår 2012). Delprosjekt finansiert av Norgesuniversitetet.

- Prosjektleder for prosjektet "Med wiki og screencast inn i fremtiden" (vår 2011-vår 2012). Andre deltakere: prosjektmedarbeider. Anders Moe. 

Avsluttede prosjekt:

- Ansvarlig for screencastprosjekt knyttet til å lage opplæringsressurser for wikibøker for diverse fag i skolen. Gjennomført av Anders Moe (vår 2011)

- Medlem av nasjonal ekspertgruppe knyttet til deling av digitale læringsressurser (2008-2010). Opprettet av Norgesuniversitetet

- Medlem i e-læringsgruppen til Høgskolen i Østfold (fra 2006-2010)

- Leder for Lærende nettverk i Østfold (2004-2009). Nasjonalt prosjekt koordinert av Utdanningsdirektoratet og ITU. Nettside

- Leder for prosjektet "Digitale fortellinger i skolen" (2007-2009). Finansiert av NUV. Prosjektside.

- Deltaker i prosjektet "Den digitale lærergjerningen" (2008). Finansiert av ITU

- Leder fra HiØ i Mentorprosjekt (2008-2009). Finansiert av Norgesuniversitetet. Lærerutdanninger utveksler erfaringer og veileder hverandre i IKT-bruk.

- Medlem i gruppe som har gjennomført en utredning og undersøkelse av seniorpolitikken ved Høgskolen i Østfold (2008-2009). Rapport levert våren 2009

- Leder for utredning der tre læringsplattformer ble evaluert. Gruppe nedsatt ved Høgskolen i Østfold (2006-2007) Rapport

Utvalgt omtale av eget arbeid i tidsskrift, avis o.l.

- Omtale av wikiboken om digitale fortellinger. (Bjarne Nærum)

- Anmeldelse av kapittelbidrag om wikier i svensk bok om unge nettkulturer.

- Intervju om bruk av IKT i skolen i bladet Utdanning. (2011)

- Positiv omtale av publisert vitenskapelig artikkel av Stephen Downes

- Nominert som norsk kandidat til Boldic Award 2007 på grunnlag av egenutviklet web 2.0 løsning som digitalt læringsmiljø for lærerstudenter.

- Slåtto, Torhild (2007) Nå kommer Web 2.0. Forum for fjernundervisning (s. 4-5). Intervju av faglig karakter. Oslo: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning.

- Brøyn, Tore (2005, 1.juni): Hvorfor lærere ikke tar i bruk IKT. Bedre skole (2/2005) Intervju av faglig karakter med Rolf Baltzersen og Sigmund Lieberg. Oslo: Utdanningsforbundet.

Studentprosjekt (studenter jeg har veiledet)

- Utarbeide en 2011-versjon av boken om pedagogisk veiledning.

- Veiledning av masteroppgave i pedagogikk.Hele oppgaven.

- Pågående med oppstart våren 2008: Nettbasert lærebok om IKT i utdanning. På wikibøker .

- Mars 2007: Baltzersen, Rolf K. (2007) (red). Rapport om bruk av læringsplattformer. En rapport skrevet av studenter på studiet i ”IKT for lærere”. Fil.

- Juni 2005: Baltzersen, Rolf K. (2005) (red). Internett og ungdomskultur. En spørreundersøkelse gjennomført på en ungdomsskole i Østfold. Gjennomført av studenter på studiet i ”IKT for lærere”. Fil

Mine egne undervisningsoppgaver

- Høst 2011-vår 2012: Undervisning på studium i praktisk veiledning for praksislærere

- Vår 2005 - vår 2012: Lærer på studiet i IKT for lærere.

- Vår 2009 - vår 2012: Lærer på førskolelærerutdanningen (veiledning og aksjonslæring).

- Vår 2009: Lærer på studium knyttet til veiledning av nyutdannede lærere.

- Diverse foredrag om digital kompetanse på ulike utdanninger ved HiØ.

- Diverse foredrag om verbal metakommunikasjon på ulike utdanninger ved HiØ.

Kurs

- Høst 2010. Basic Course in Quantitative Research Methodology (4 points ECTS)

- Høst 2010. Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication (3 points ECTS) 

Arbeidet mitt hittil har vært orientert i to hovedretninger: (1.IKT i utdanning og (2.Kommunikasjon og veiledningspedagogikk. Se mer informasjon om dette i profileringsdokumentet jeg skrev da jeg fikk opprykk som førstelektor i 2008.