Аты-жөнү: Сайдалиева Алтынай Тахировна

Туулган жылы: 13.12.1966.  

Алган билими: 1985-1990 жж.СССРдин 50-жыл-

дыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук

Университети Кыргыз филологиясы факультети

Адистиги: Филолог, окутуучу(Д-1№70534    артыкчылыгы менен 1990 –жыл)

Иштеген жери:1990-1996 –жж.Кыргыз Илимдер

                          Академиясы

-кенже илимий кызматкер;

                           2001-2004 -жж. Х.Карасаев атындагы                                                                                                        Бишкек       Гуманитардык  Университети

- ага окутуучу ;

                           2005-2007-  жж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана маданият институту

- ага окутуучу

 2007-жылдан бери Эларалык  Ататүрк  Ала-Тоо

                            университетинин   Тил  үйрөтүү координаторлугу

-ага окутуучу

 Илимий темасы: Махмуд Кашгаринин «Девони лугат ат –түрк»  сөздүгүндөгү паремалар (лингвистикалык анализ)  

 (Диссертациянын кол жазмасы толугу менен бүткөн, диссертацияга байланыштуу 24 макала жарык көргөн)                                                

 Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, бир уул,бир кыздын энеси

 Билген тилдери: кыргыз, орус, тектеш түрк тилдеринде эркин сүйлөп, пикир алышат, англис тилин сөздүк  аркылуу .

Компьютердик билими:Word, Eхсel, Интернет

Жашаган  жери:  Бишкек шаары, Керемет көчөсү 126

Байланыш тел:     0777-32-10-22  

 E-mail:       altinay13@mail.ru

                                        

Эдилова Кынатай Миталиповна          

 

                       

Жузупекова Кундуз Нуркалыковна

Улуту:                                         кыргыз

Туулган жери:                            Талас областы, Манас району, Нылды айылы

Туулган күнү, айы:                    03.09.1978

Үй-бҮлөлүк  абалы:                    үй-бүлөлүү, бир кыздын энеси

Илимий даражасы:                   филология илимдеринин кандидаты

Илимий наамы:                доцент

Билими:

          1995-2000-ж.ж.

                                                  И.Арабаев атындагы КМПУ. Филология  факультети.«Кыргыз тили жана адабияты, кошумча Орус тили жана адабияты» адистиги

                                 Диплом артыкчылыгы менен ГВ№91523

          2000-2003-ж.ж.

                                Ж.Баласагын атындагы КУУ. Аспирантура.

Эмгек ишмердүүлүгү:

          2001-2002-ж.ж.

                              И.Арабаев атындагы КМПУнун Бишкек  педагогикалык колледжи.

                                                 - Архивариус жана окуу  бөлүмүнүн катчысы.

          2002-2003-ж.ж.

                               Бишкек шаардык Экология-экономикалык лицейи.

                                                -  Кыргыз тили мугалими.

         2003-2006-ж.ж.

               Эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлигине караштуу Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институту.  Тил сабактары кафедрасы.

                                                 - Окутуучу

                                                 - Ага окутуучу

                                                 - доценттин милдетин  аткаруучу

                                                 - аспирантура бөлүмүнүн башчысы

         2006- азыркы мезгилге чейин

                                                 Эларалык Ататүрк-Алатоо университети

                                                 доценттин милдетин аткаруучу

Сыйлыктары: Илимий жетишкендиктери үчүн «21 кылымдын кадрлары» атындагы КР Президентинин грамотасы жана стипендиясы.

Илимий эмгектери:16 илимий макала,  1 илимий монография,1 илимий монография (кайра басылып чыгышы) ,1 усулдук колдонмо, Окуу китеби.

Кызыгуусу: Адабият, музыка, спорт.  

Жеке сапаттары: Инициативдүүлүк, жоопкерчилик, адамгерчилик, коммуникабелдүүлүк,  кызматчылар менен тил табыша билүүчүлүк ,   аткаруучулук

Билген тилдери: кыргыз, орус тилинде эркин, англис жана түрк тилдеринде сөздүктүн жардамы менен

Компьютердик билими:Word, Интернет

Жашаган  жери:  Бишкек шаары, Ш.Термечиков көчөсү 78.

Байланыш тел:     0777-37-84-56

 

DSC02050

                  Акматова Роза Кармышовна

Улуту:                                         кыргыз

Туулган жери:                     Нарын областы, Акталаа району, Баетов  айылы                          

                                                                                                                                           

Туулган күнү, айы, күнү:            24.09.1978

Үй-бүлөлүк абалы:                    Үй-бүлөсү жок

Билими: 1995-ж, «Карасуу» орто мектебин алтын медаль менен

                1996-2001-ж.ж. Бишкек гуманитардык университети.Түркология  факультети.

«Филолог», кошумча «түрк   тили референт-котормочу» адистиги

                                                   Артыкчылык диплому менен

          2001-2006-ж.ж.     Бишкек гуманитардык университети, Аспирантура.

Эмгек ишмердүүлүгү:

          2001-2003-ж.ж.

БГУ . Түркология бөлүмү , түрк филологиясы кафедрасы,

                                                -  түрк тили окутуучусу.

         2003-2004-ж.ж.

Oсоо «Wordex» , «SMI» тилдик курстарда түрк тили жана  кыргыз тили окутуучусу

         2004- азыркы мезг. чейин

                                                 Эларалык Ататүрк-Ала-Тоо университети

                                                 -  кыргыз тили окутуучусу                                                 

Илимий эмгектери:                5 илимий макаланын   автору.

Эларалык илимий конференцияларга катышуу:

         1.  «Жусуп Баласагын жана анын идеяларынын азыркы учурдагы орду II» аттуу Эларалык илимий конференция, Бишкек, 2006-ж

2. «Кашгарлык Махмуд жана түрк дүйнөсүнүн тили, адабияты, маданияты жана тарыхы» аттуу Эларалык илимий конференция, Бишкек, 2007-ж.

Сертификаттары:

  1. «Tömer» Түркия түркчөсү билим берүү  борбору, «А», «В», Бишкек, 2001-2002-ж.ж.

  1. Жаш окутуучулардын жана аспиранттардын билимин жогорулатуу боюнча семинар , Бишкек, БГУ, 2002-2003-ж.ж.

  1. «Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде кыргыз тилин окутуунун усул-ыкмалары» аттуу семинар-тренинг, Бишкек, Кыргыз-Түрк Манас университети, 2007-ж.

  1. «Учур талабына ылайык сабак өтүүнүн ык-амалы» аттуу педогогикалык   семинар,  Эларалык Ататүрк-Ала-Тоо университети, 2008-ж.

    5. Кыргыз-Жапон адамды өнүктүрүү борбору, жапон тили боюнча

       сертификат,  Бишкек, 2008-ж.

Тил билүүсү:              кыргыз (эне тили), орус (эң жакшы), түрк (эң   жакшы)

                                     жапон (жакшы), англис (жакшы)

Компьютердик билими : Microsoft Word, Excel, Internet

Кызыгуусу:                              Адабият, музыка, спорт.  

Жеке сапаттары:                    Инициативдүүлүк, жоопкерчилик, адамгерчилик,            

                                                 коммуникабелдүүлүк,  кызматчылар менен тил                              

                                                 табыша билүүчүлүк

Дареги:  Кыргызстан, Бишкек шаары, Менделеев көчөсү № 148

            Тел:   0-312-40-00-38 (үй)

                      0-772-82-62-32 (моб)

            e mail:  rozahan@mail.ru

 

       

                         

 Майрыкова Мээрим Аскаровна

Улуту:                                         кыргыз

Туулган жери:                     Нарын областы, Нарын шаары

                                                                                                                                           

Туулган күнү, айы, күнү:            09.11.1978

Үй-бүлөлүк абалы:                    Үй-бүлөлүү,бир уул,бир кыздын энеси

Билими:

1995-2000-ж.ж.                          И.Арабаев атындагы КМПУ, «Кыргыз                                                                                               тили жана адабияты, кошумча                                                                      Орус тили жана адабияты»адистиги

        (дипломдун №ГВ26288)          

2001- жылы Кыргыз Улуттук Илимдер академиясынын Манастаануу жана көркөм адабият институтунун аспирантурасы

Илимий темасы: «Согуштагы адам жана Узакбай Абдукаимов менен  Эрнест Хемингуэйдин чыгармачылыгында (ХХ кылымдагы согуш прозасына Л.Толстойдун тийгизген таасири)»

Эмгек ишмердүүлүгү:

 2005-жылдын август айынан, 2005-жылдын ноябрь айына чейин И.В.Гете атындагы №23 Гуманитардык гимназия

-кыргыз тили мугалими

 2008-2009-ж.ж. Улуттук китепкананын улуттук библиография бөлүмү

- библиограф

2009-жылдын февраль айынан 2009-жылдын сентябрь айына чейин Улуттук китепкананын илимий- изилдөө иштер бөлүмү

- бөлүм башчы

2009- жылдан тартып азыркы убакка чейин Эларалык Ататүрк-Ала-Тоо университетинде

-кыргыз тили окутуучусу

 Тил билүүсү:              кыргыз, орус тилдеринде эркин, түрк жана немец тилдеринде сөздүктүн жардамы менен

Компьютердик билими : Microsoft Word, Internet

Кызыгуусу:                              Адабият, музыка, спорт.  

Дареги:  Кыргызстан, Бишкек шаары, Гоголь көчөсү № 20,кв.105

            Тел:  0-555-90-06-59 (моб)

            e mail:tmbb78 @mail.ru