Idrættens hus

Brøndby Stadion 20

DK.-2605 Brøndby

Danmark

Tlf. +45 43262094

Fax.+45 43262095

dkf@kano - kajak.dk

www.kano - kajak.dk

Brøndby d. 7. februar 2014

DKF’s BESTYRELSE INDKALDER TIL ÅRSMØDE 2014

Deadline 6. februar

Søndag den 23. marts kl. 9.00

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby i Gunnar Nu Salen.

Dagsorden: I følge DKF´s Love § 12. LINK

Stemmeberettigede: I følge DKF’s love, § 11, afhænger antallet af en klubs delegerede af det indberettede medlemstal (januar 2014). Personer, der gennem DKF’s sekretariat, er tilmeldt som arbejdsgruppe-medlemmer kan ikke samtidig repræsentere en klub.

I kan se oversigt over antal delegerede på dette LINK.

Fratagelse af stemmeret: I følge DKF´s love, §11, skal DKF’s bestyrelse fratage en klub dens stemmeret, hvis

Ikke-stemmeberettigede: Repræsentanter fra klubber uden stemmeret tilmeldes som ikke-delegerede.

Materiale til Årsmødet: Udsendes til de tilmeldte umiddelbart efter lørdag den 1. marts og er samme dato tilgængeligt fra forsiden af kano-kajak.dk.

Spørgsmål: Kontakt DKF´s sekretariat. DKF@kano-kajak.dk  eller tel: 43 26 20 94.

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 1. marts

I følge DKF’s Love, § 9, skal klubberne senest lørdag den 1. marts indsende en fortegnelse over (tilmelde) deres repræsentanter. Det skal ske på DKF’s webshop.  LINK

Brug klubbens konto til tilmelding. Så får I automatisk 20% rabat og mulighed for at vælge fakturering som betalingsmåde.

Samme sted kan I tilmelde jer DKF Temadag, lørdag den 22. marts. Se programmet for Temadagen her. LINK

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund International Canoe Federation European Canoe Asssociation