TRÀMITS  

2n  BATXILLERAT  i  PBAU (UIB)

A)  ALUMNAT  QUE  APROVA (al juny i el setembre)

Una vegada aprovat segon de batxillerat heu de tramitar el següents documents

1) TÍTOL  DE  BATXILLERAT

Heu d’emplenar , imprimir i signar la sol·licitud de títol i el pagament de la taxa.

                 Informació   ⇒     acadèmica  ⇒      Títols  ⇒       Sol·licitud

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ: A les oficines de secretaria.

MÉS  INFORMACIÓ  a la nostra pàgina web

Informació    ⇒    acadèmica       Títols

2) PAGAMENT  TAXES  PBAU 

El mateix dia de l’entrega de notes us donarem els rebuts per al pagament de les taxes de les PBAU

S’ha de fer a través del banc

MÉS  INFORMACIÓ a la nostra pàgina web

                        Informació        ⇒         acadèmica ⇒       2n batxillerat i PBAU

                TERMINI  per anar a pagar al banc

                                Del 25 de maig a l’1 de juny de 2017.

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

Heu de guardar personalment el resguard del pagament i dur-ho el dia de l’examen de les PBAU.

NO s’ha d’entregar a les oficines de secretaria

3) CERTIFICAT D’HOMOLOGACIÓ DELS ESTUDIS DE LLENGUA CATALANA

D’ofici des de la secretaria del Centre tramitarem el certificats de Llengua Catalana. És gratuït.

MÉS  INFORMACIÓ a la nostra pàgina web

        Informació  ⇒      acadèmica  ⇒      títols   ⇒     Homologació de català ⇒       Batxillerat

LLOC DE RECOLLIDA DEL CERTIFICAT  A les oficines de secretaria, a partir d’octubre.

B)  ALUMNAT QUE SUSPÈN AL JUNY

1) A FINALS DE JUNYHeu de tornar a fer la PREMATRÍCULA de les PBAU  

MÉS  INFORMACIÓ A la web de la UIB trobareu la informació

        http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/matricula/  .

Heu d’imprimir el full de prematricula per duplicat

Heu d’adjuntar una còpia del DNI i, si cal, una còpia del carnet de família nombrosa.

TERMINI           Del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ A les oficines de secretaria

  1. AL  SETEMBRE:  Si aprovau heu de fer tot el que diu l’apartat A

B)  ALUMNAT QUE SUSPÈN AL SETEMBRE

Si volen repetir al centre

  1. Han de passar per CONSERGERIA i demanar el sobre de matrícula, indicant si és el curs sencer o soltes.
  2. El sobre de matrícula s’ha d’entregar a les OFICINES DE SECRETARIA el dia següent de l’entrega de notes.