TRÀMITS  

2n  BATXILLERAT  i  PBAU (UIB)

A)  ALUMNAT  QUE  APROVA EL BATXILLERAT AL MAIG

Una vegada aprovat segon de batxillerat heu de tramitar el següents documents:

1) PAGAMENT TAXES TÍTOL DE  BATXILLERAT

Heu d’efectuar el pagament corresponent a la taxa del títol, a través dels enllaços següents:

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ: A les oficines de secretaria, juntament amb una fotocòpia del DNI i del títol de família nombrosa, si escau.

DATA LÍMIT per entregar la documentació a oficines: 4 de juny

MÉS  INFORMACIÓ  a la nostra pàgina web

Informació    ⇒    acadèmica       Títols

2) PAGAMENT  TAXES  PBAU 

El mateix dia de l’entrega de notes us lliuraran els rebuts per al pagament de les taxes de les PBAU

S’ha de fer a través del banc

MÉS  INFORMACIÓ a la nostra pàgina web

                        Informació        ⇒         acadèmica ⇒       2n batxillerat i PBAU

                TERMINI  per anar a pagar al banc: Del 31 de maig al 4 de juny de 2018.

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

Heu de guardar personalment el resguard del pagament i dur-ho el dia de l’examen de les PBAU.

NO s’ha d’entregar a les oficines de secretaria

MÉS  INFORMACIÓ A la web de la UIB trobareu la informació

        http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

3) CERTIFICAT D’HOMOLOGACIÓ DELS ESTUDIS DE LLENGUA CATALANA

Des de la secretaria del centre tramitarem el certificats de Llengua Catalana. És gratuït.

MÉS  INFORMACIÓ a la nostra pàgina web

        Informació  ⇒      acadèmica  ⇒      títols   ⇒     Homologació de català ⇒       Batxillerat

LLOC DE RECOLLIDA DEL CERTIFICAT  A les oficines de secretaria, a partir d’octubre/novembre.

B)  ALUMNAT QUE APROVA EL BATXILLERAT AL JUNY

Una vegada aprovat segon de batxillerat al juny, heu de tramitar el següents documents:

1) TÍTOL  DE  BATXILLERAT

Heu d’efectuar el pagament corresponent a la taxa del títol, a través dels enllaços següents:

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ: A les oficines de secretaria, juntament amb una fotocòpia del DNI i del títol de família nombrosa, si escau.

DATA LÍMIT per entregar la documentació a oficines: 6 de juliol de 2018.

MÉS  INFORMACIÓ  a la nostra pàgina web

Informació    ⇒    acadèmica  ⇒     Títols

2) PAGAMENT  TAXES  PBAU

El mateix dia de l’entrega de notes us lliuraran els rebuts per al pagament de les taxes de les PBAU

S’ha de fer a través del banc

MÉS  INFORMACIÓ a la nostra pàgina web

                        Informació        ⇒         acadèmica ⇒       2n batxillerat i PBAU

                TERMINI  per anar a pagar al banc: del 30 de juny al 6 de juliol de 2018.

LLOC D’ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

Heu de guardar personalment el resguard del pagament i dur-ho el dia de l’examen de les PBAU.

NO s’ha d’entregar a les oficines de secretaria

MÉS  INFORMACIÓ A la web de la UIB trobareu la informació

        http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/ 

3) CERTIFICAT D’HOMOLOGACIÓ DELS ESTUDIS DE LLENGUA CATALANA

Des de la secretaria del centre tramitarem el certificats de Llengua Catalana. És gratuït.

MÉS  INFORMACIÓ a la nostra pàgina web

        Informació  ⇒      acadèmica  ⇒      títols   ⇒     Homologació de català ⇒       Batxillerat

LLOC DE RECOLLIDA DEL CERTIFICAT  A les oficines de secretaria, a partir d’octubre/novembre.

 

C)  ALUMNAT QUE REPETEIX LA PBAU

Els nostres alumnes que hagin suspès la PBAU a la primera convocatòria, o bé que vulguin presentar-se al a la convocatòria extraordinària (juliol de 2018) per pujar nota, han de:

-TRAMITAR LA PREMATRÍCULA PBAU, de dia 19 al de 25 de juny.

Data límit per presentar-la a les oficines del centre: 25 de juny.

-RECOLLIDA DELS REBUTS PER AL PAGAMENT DE LA PBAU: dia 28 de juny a les oficines del centre.

TERMINI  per anar a pagar al banc: del 30 de juny al 6 de juliol.

Heu de guardar personalment el resguard del pagament i dur-ho el dia de l’examen de les PBAU.

NO s’ha d’entregar a les oficines de secretaria

MÉS  INFORMACIÓ A la web de la UIB trobareu la informació

        http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/ 

D)  ALUMNAT QUE SUSPEN BATXILLERAT AL JUNY

  1. Han de passar per oficines i demanar el sobre de matrícula, indicant si és el curs sencer o soltes.
  2. El sobre de matrícula s’ha d’entregar a les OFICINES DE SECRETARIA el dia següent de l’entrega de notes.