iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1959 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1959. március

(Készítette: Ruszkabányai Réka)

-2013-

Bemutatják a Tegnap című filmet az „ellenforradalomról” aminek írója Dobozy Imre.

Lőrincz Gyula, a Csemadok elnöke az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából A Hét c. hetilap vezércikkében leszögezi: a Csemadok legfontosabb feladata, hogy proletár nemzetköziségre, szocialista hazafiságra és a csehszlovák haza szeretetére nevelje az ország magyarságát. Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi ülést tart Pozsonyban a Csemadok KB.

Háy Gyulánét, a Neue Zeitung főszerkesztőjét prémiummegvonásban és írásbeli figyelmeztetésben részesítik, mivel a „Mária Gardos erinnert sich an Klara Zetkin, Karl Liebknecht und Béla Kun” c. cikkben az 1956-os „ellenforradalmat” „októberi forradalomnak” minősíti

                A New York-i nemzetközi játék vásáron bemutatják a Barbie-babát. (Ruth Handler tervezte Jack Ryan közreműködésével. Az első Barbie fekete és fehér zebracsíkos úszódresszt hordott, és lófarokba fogott frizurát viselt; két verzióban volt kapható: szőke és barna hajjal. A megjelenés évében körülbelül 350 000 darabot adtak el belőle.)

Megszakadnak a diplomáciai kapcsolatok Jugoszlávia és Albánia között.

A Főv. Bíróság Népbírósági Tanácsa ítéletet hirdet az újpesti forradalmi bizottság tagjai és a kerületi nemzetőrök ügyében. Kósa Pál asztalost, Gábor László osztályvezetőt, Koszterna Gyulát, Csehi Károly szobafestőt, Somlyói Nagy Sándor bőripari munkást, Rajki Márton ügyvédet, Gémes (Gránitz) József szakmunkást, Péterfi Miklóst, Liechtenstein Sándort és Roik Jánost halálra, Kollán Lajost és és Rácz Endrét életfogytiglani, Vanyek Antalt 20 évi, Sohonyai Jánost és Molnár Endrét 16, Sinka Lajost, Szikora Rudolfot és Gerényi Gyulát 15, Tóth Gábort 13, Kollár Mihályt és Valkó Lászlót 12, Kollár Józsefet és Hornyák Tibort 10 évi szabadságvesztésre ítélik.

Az LB Népbírósági Tanácsa Vágó Tibor elnökletével másodfokon tárgyalja Blaski József és társai ügyét. A bíróság a másodrendű vádlott Mansfeld Péter ítéletét halálbüntetésre súlyosbítja.

Kihirdetik az 1959: 7. tvr.-t a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a termelőszövetkezeti csoportokról. A tvr. szabályozza a szövetkezetek, csoportok alakításának feltételeit és működési módját, a tagok jogait és kötelességeit; rendelkezik a háztáji földekről, a közös vagyonról, a gazdasági tevékenységről, a jövedelemelosztásról és a szövetkezetek, csoportok szerveiről.

Az MM Egyházügyi Hivatalának utasítási értelmében a Központi Papnevelő Intézetből elbocsátanak 59 (más források szerint 84) hallgatót és 3 elöljárót, akik szolidaritást vállaltak a korábban kizártakkal; az intézményben 17 hallgató marad.

Bemutatják Makk Károly A harminckilences dandár c. filmjét.

Az Ogy törvényben örökíti meg a Tanácsköztársaság emlékét (1959: II. tc.).

Az MNB forgalomba az első „Kádár-címeres” bankjegyet, a 100 Ft-ost.

A MÁV forgalomba helyezi az utolsó újonnan gyártott, 375.1032 pályaszámú gőzmozdonyt. (A 375-ös sorozatjelű mozdonyt a bp-i MÁVAG 1907 óta gyártotta; összesen 596 db készült belőle.) Ezzel Mo-on befejeződik a gőzmozdonyok gyártása

Kassán a kerületi bíróság befejezi az 1944 novembere és 1945 januárja között végrehajtott, 500-600 halálos áldozatot követelő kassai nyilas vérengzések elkövetői perének tárgyalását. Darabos Lászlót és Kőrössy Gyulát halálra, Ruszinyák Zoltánt 25 évi, Mursa Károlyt 22 évi, Kalász Gyulát 20 évi szabadságvesztésre ítélik.

Csillebércen az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében üzembe helyezik az első magyar, 2 MW teljesítményű, vízhűtésű, vízmoderátoros kísérleti atomreaktort.

A Nemzeti Színház bemutatja Darvas József Komor ég c. drámáját.

A hónap zenei toplista vezetője Frankie Avalon:Venus című száma.

Havilap-szemle

Kortárs

Irodalmi és kritikai folyóirat

III. évfolyam, 3. szám, 1959március

Kun Béláné: A visegrádi utcától - az egyesülésig [Részlet Kun Béláné “visszaemlékezései”-ből]

Fodor József: Dalok az országúton (versek)

Mesterházi Lajos: Mérföldkőnél

Maróti Lajos: Himnusz a forradalomról (vers)

Pap Károlyné: Dusek hadnagy úr (elbeszélés)

Németh Emil: Négy vers

Bölöni György: Vörös lobogó

Bakó József: Mindig visszatérnek (vers)

Mezei András: A körúton 56 után (vers)

Takáts Gyula: Két vers

Gárdos Mariska: Ott lehettem amikor megérett a kalász

Halasi Andor: 1905 (vers)

Baranyi Ferenc: Pótharasztpuszta (vers)

Bokros János: Légy a tükröm (vers)

Thurzó Gábor: Az oroszlán torka (elbeszélés)

Nádass József: Három vers

Vasvári István: Költő szól (vers)

Kodály Zoltán: Haydn emlékezete

Móricz Virág: Homok (elbeszélés)

Várkonyi István: Kerek tó (vers)

József Farkas: Ady halottas ágya körül

Tasnádi Varga Éva: Anyám (vers)

Ágai Ágnes: Este (vers)

Tornai József: Suhanó töredelem (vers)

Pál József: Két ablak mögül (vers)

Németh Géza: Egy szentlőrinczi kert (vers)

Tóth Béla: Arabus katona (elbeszélés)

Polgár István: Verem-bontás (vers)

Csanády János: Két vers

A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről

Szocialista örökségünk

Szabó György: Komjáti Aladár költszetének fordulójáról

Vita a “népi” írókról

Király István: Kezdetek és előzmények

Fórum

Szabolcsi Gábor: Szocialista realizmus és modernizmus

Jegyzetek

Varga Mihály: Író és közönség

Szemle

Szabolcsi Miklós: Tűztánc

Görgey Gábor: A Bartók breviárium-ról

Molnár István: Hevesy Iván: A magyar fotóművészet története

Hegedűs Géza: Péchy Blanka: Jászai Mari

Újházy György: Kárpáti Aurél: A hollófürtű kedves

Kelemen János: Cholnoky László: Prikk mennyei útja

Film

K. Nagy Magda: Tegnap

Héra Zoltán: A 39-es dandár

Kronológia

Március 01. Vasárnap

Bemutatják a Tegnap című filmet az „ellenforradalomról”, írója Dobozy Imre.

Lőrincz Gyula, a Csemadok elnöke az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából A Hét c. hetilap vezércikkében leszögezi: a Csemadok legfontosabb feladata, hogy proletár nemzetköziségre, szocialista hazafiságra és a csehszlovák haza szeretetére nevelje az ország magyarságát.

Március 02. Hétfő

Norvégiában ezen a napon mutatják be a Herren og hans tjenere című filmet.

Március 03. Kedd

Német Nyelvű Gimnázium (később: Frankel Leó Német Nyelvű Gimnázium) néven önálló intézménnyé válik a bajai III. Béla Gimnázium német nyelvű tagozata.

Ezen a napon mutatják be a The Giant Behemoth című horrort Amerikában.

Március 04. Szerda

Franciaországban ezen a napon mutatják be a L’ile du bout du monde című filmet.

Március 05. Csütörtök

Bemutatják Gertler Viktor Felfelé a lejtőn c. filmjét.

Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi ülést tart Pozsonyban a Csemadok KB.

Március 06. Péntek

Háy Gyulánét, a Neue Zeitung főszerkesztőjét prémiummegvonásban és írásbeli figyelmeztetésben részesítik.

Március 07. Szombat

Japánban ezen a napon mutatják be az Onna kyuketsuki című filmet.

Március 08. Vasárnap

Ezen a napon mutatják be Angliában a Too Many Crooks című filmet.

Március 09. Hétfő

A bp-i Központi Papnevelő Intézetből a papi békemozgalommal szembeni ellenséges viselkedésük miatt kizárnak 14 növendéket. március 19.

A New York-i nemzetközi játék vásáron bemutatják a Barbie-babát.

Március 10. Kedd

Ma született Szabadi Vilmos, magyar hegedűművész.

Ezen a napon mutatják be ANgliában a The Proposal című TV-filmet.

Március 11. Szerda

Ezen a napon mutatják be Franciaországban az Unokafivérek (Les cousins) című filmet.

Március 12. Csütörtök

Mexikóban ezen a napon mutatják be a Tan bueno el giro como el colorado című filmet.

Március 13. Péntek

Észak-Németországban ezen a napon mutatják be az Áru Katalóniának (Ware für Katalonien) című filmet.

Március 14. Szombat

Megszakadnak a diplomáciai kapcsolatok Jugoszlávia és Albánia között.

Március 15. Vasárnap

A Főv. Bíróság Népbírósági Tanácsa ítéletet hirdet az újpesti forradalmi bizottság tagjai és a kerületi nemzetőrök ügyében.

Március 16. Hétfő

Március 17. Kedd

A XIV. dalai láma Lhászából az indiai Dharamszalába menekül.

Ezen a napon mutatják be Amerikában a A Dog of Flanders című filmet.

Március 18. Szerda

Franciaországban ezen a napon mutatják be a Les motards című filmet.

Március 19. Csütörtök

Az LB Népbírósági Tanácsa Vágó Tibor elnökletével másodfokon tárgyalja Blaski József és társai ügyét. 

Kihirdetik az 1959: 7. tvr.-t a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a termelőszövetkezeti csoportokról.

Az MM Egyházügyi Hivatalának utasítási értelmében a Központi Papnevelő Intézetből elbocsátanak 59 (más források szerint 84) hallgatót és 3 elöljárót.

Bemutatják Makk Károly A harminckilences dandár c. filmjét.

Ekkor mutatják be Amerikában a The Shaggy Dog (Egy bozontos eb) című filmet.

Március 20. Péntek

Az Ogy törvényben örökíti meg a Tanácsköztársaság emlékét (1959: II. tc.).

Ezen a napon mutatják be a Fedőneve: Jesse James című filmet Amerikában.

Az MNB forgalomba az első „Kádár-címeres” bankjegyet, a 100 Ft-ost. 1966. június 15.

A MÁV forgalomba helyezi az utolsó újonnan gyártott, 375.1032 pályaszámú gőzmozdonyt.

Március 21. Szombat

Fegyveres felkelés tör ki Tibetben a kínai uralommal szemben.

Tizennyolcadik születésnapja után 11 nappal kivégzik Mansfeld Péter ipari tanulót.

Az 1957-ben jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Nickelsburg László ellen új eljárást indítanak. 

Március 22. Vasárnap

Bp-en forgalomba állítják az első farmotoros autóbuszokat.

Március 23. Hétfő

Bulgáriában ezen a napon mutatják be a Csillagok (Sterne) című filmet.

Március 24. Kedd

Jugoszláv párthatározat a nemzetiségi politikáról.

Március 25. Szerda

Kivégzik Erdélyi Gyulát.

Villányban létrejön az első szennyvízcsatorna-társulat.

Csillebércen az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében üzembe helyezik az első magyar, 2 MW teljesítményű, vízhűtésű, vízmoderátoros kísérleti atomreaktort.

Ezen a napon mutatják be az Al Capone című dokumentum filmet Amerikában.

Március 26. Csütörtök

Kassán a kerületi bíróság befejezi az 1944 novembere és 1945 januárja között végrehajtott, 500-600 halálos áldozatot követelő kassai nyilas vérengzések elkövetői perének tárgyalását.

Március 27. Péntek

Bejelentés az 1950-ben megszakadt amerikai-bolgár diplomáciai kapcsolatok újrafelvételéről.

Március 28. Szombat

Kivégzik Czermann Lajost és Tumbász Ákost.

Március 29. Vasárnap

A Nemzeti Színház bemutatja Darvas József Komor ég c. drámáját. Ezen a napon mutatják be, az Egyesült Államokban a Van aki forrón szereti (Some Like It Hot) című filmet.

Március 30. Hétfő

Amerikában ezen a napon mutatják be a zenés America Pauses for Springtime című TV-filmet.

Március 31. Kedd

Angliában ezen a napon mutatták be a A Farthing Damages című filmet.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 Vasárnap|vissza a lap tetejére

02 Hétfő|vissza a lap tetejére

03 Kedd|vissza a lap tetejére

04 Szerda |vissza a lap tetejére

05 Csütörtök|vissza a lap tetejére

06 Péntek|vissza a lap tetejére

07 Szombat|vissza a lap tetejére

08 Vasárnap|vissza a lap tetejére

09 Hétfő|vissza a lap tetejére

10 Kedd|vissza a lap tetejére

11 Szerda|vissza a lap tetejére

12 Csütörtök|vissza a lap tetejére

13 Péntek|vissza a lap tetejére

14 Szombat|vissza a lap tetejére

15 Vasárnap|vissza a lap tetejére

16 Hétfő|vissza a lap tetejére

17 Kedd|vissza a lap tetejére

18 Szerda|vissza a lap tetejére

19 Csütörtök|vissza a lap tetejére

20 Péntek|vissza a lap tetejére

21 Szombat|vissza a lap tetejére

22 Vasárnap|vissza a lap tetejére

23 Hétfő|vissza a lap tetejére


24 Kedd|vissza a lap tetejére

1959- ben ezen a napon nem történt sok izgalmas dolog, de néhányat még így is sikerült találni. A napi topsláger ezen a napon Frankie Avalon:Venus című száma. Ezen a napon említették meg először például az integrált áramkört a Texas Instruments által New York-ban aláírt egyezményében. Jugoszláviában eközben született egy párthatározat a nemzetiségi politikáról. Macmillan pedig befejezte az amerikai megbeszéléseit és visszautazott Londonba.

A március 24. viszont mint nap, több szempontból is izgalmas dátum, ha egyéb években nézzük. 1827. március 24.-én hal meg  Ludwig van Beethoven német zeneszerző és1905. március 24.-én hal meg Jules Verne francia író. 1991-ben ezen a napon születik meg  Tolvai Renáta magyar énekesnő, 1999-ben ezen a napon kezdi bombázni a  NATO Belgrádot.

 

Önmagában pedig ez a nap a tuberkulózis világnapja (WHO) és a kereszténységben az örömhír ünnepe. Gabriell hírt hoz Máriának. 9 hónap van Jézus születéséig.

Napilap-szemle

Belpolitika

A.B. Arisztov és Max Reimann hétfőn délelőtt látogatást tett Kádár Jánosnál. A baráti beszélgetésen részt vett Marosán György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja.

Elutazott Budapestről a román és a lengyel párt- és kormányküldöttség.

Meghosszabbították a magyar-svéd árucsere-forgalmi megállapodást.

Külpolitika

Adenauer pártjának csúfos veresége a szakszervezeti választásokon. A választások eredményeként az egységes nyugatnémet szakszervezeti szövetséghez tartozó bányászatszakszervezet jelöltjei 3207 mandátumhoz jutottak, míg az Adenauer-féle szakadárok csupán 16 mandátumot szereztek.

Befejeződött az Ellenállók Nemzetközi Szövetségének bécsi kongresszusa.

Szovjet segítség az egyiptomi iparfejlesztéshez. A Szovjetunióból nagy mennyiségű ipari berendezés érkezik az EAK egyiptomi tartományába, a Szovjetunió együttműködésével és segítségével itt épülő üzemek részére.

A bonni politikusok céltudatosan háborús összetűzéseket készítenek elő.

Olaszország csatlakozott a legreakciósabb európai pozíciókhoz.

Japán gazdaságilag az Egyesült Államok függvénye. – állapítja meg a japán pénzügyminisztérium.

Megnyílt a szovjet szakszervezetek XII. kongresszusa.

Randolph Churchill botrányos kijelentései. Churchill, aki mint újságíró érkezett Moszkvába, kijelentette: „Atombombával percek alatt el lehet pusztítani a szovjet fővárost.” Borovik azt is megírja, hogy Randolph Churchill jóformán egyetlen lépést sem tett a Szovjetunióban, mégis rágalmazó cikkeket küldött a három angol lapnak a szovjet életről, a Szovjetunió külpolitikájáról. Magatartásával a szállodában és másutt is többször botrányt okozott.

Gazdaság és ipar

Jobb termelést akarnak az előző évinél.

A vegyiparban tízezerre emelkedik a csökkentett munkaidőben dolgozók száma.

Kultúra

Folytatódtak a Tanácsköztársaság 40. évfordulójának ünnepségei. Vasárnap sok helyen rendeztek díszünnepséget és emlékkiállítást, másutt emléktáblákat, szobrokat avattak vagy koszorúkat helyeztek el az emlékműveken.

Külföldi ünnepségek és megemlékezések a Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulóján.

Sok ezer kiránduló, túrázó pesti élvezte a szabadban az első tavaszi vasárnapot.

Sport

Nemzetközi torna – Elkészült az olimpia selejtezőinek csoportbeosztása – Az MTK ismét az első helyen.

Egyéb

A LOTTÓ 12. játékhéten 38 db 4 találatos szelvény egyenként 82 000 forint nyereménnyel.


25 Szerda|vissza a lap tetejére

Belpolitika

A kínai párt- és kormányküldöttség látogatást tett Besnyőn.

Elutazott hazánkból a szovjet, a mongol és a koreai párt- és kormányküldöttség.

Külpolitika

Debré befejezte algériai körútját.

A párizsi autóbuszvezetők sztrájkja. Párizsban az autóbuszvezetők  és kalauzok nagy többsége 24 órás sztrájkba lépett.

Csökkent a franciaországi belső fogyasztás.

Kétezer kőolajipari dolgozó tüntetett a bécsi kormánypalota előtt.

Irak kilépett a bagdadi paktumból.

A szovjet parlamenti küldöttség hazautazott Angliából.

Macmillan befejezte amerikai megbeszéléseit és kedden visszautazott Londonba.

Gazdaság és ipar

Elkezdik vetni a cukorrépát a Kisalföldön.

Nem „átjáróház” már a Laboratóriumi Felszerelések Gyára.

Átlagosan 17 napos nyereségrészesedés a kohó- és gépiparban. Ezen a napon kezdik a jutalmak kifizetését.

Kultúra

Fordítsunk több gondot a tsz-zöldségtermesztés fejlesztésére. Írja: Somos András Kossuth díjas akadémikus.

Max Reimann nyilatkozata a német békeszerződésről, a magyar fasiszták nyugat-németországi aknamunkájáról.

Sport

Ezen a napon kezdődött Bulgáriában az UEFA ifjúsági nemzetközi labdarúgó-torna.

Egyéb

Közvetlen autóbusz-összeköttetést indítanak Óbudáról Békásmegyerre és Rákospalotára

A MÁV Vezérigazgatósága közli, hogy a húsvéti és az április 4-5-i forgalomra tekintettel Budapest déli, Budapest keleti, Budapest nyugati és valamennyi jegypénztár egész napon át elővételben is ad ki menetjegyet: egyes nagyobb vidéki állomásokon ugyancsak váltható elővételben menetjegy.


26 Csütörtök|vissza a lap tetejére

27 Péntek|vissza a lap tetejére

28 Szombat|vissza a lap tetejére

29 Vasárnap|vissza a lap tetejére

30 Hétfő|vissza a lap tetejére

31 Kedd|vissza a lap tetejére

iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források