Norsk Jernbanemusikk Forbund - NJMF - ble stiftet i november 1950 og organiserer 6 jernbanemusikkorps i Norge - i Trondheim, Narvik, Bergen, Stavanger, Drammen og Oslo.  NJMF er medlem av Jernbanepersonalets Fritidsråd, og via Fritidsrådet medlemmer av det Europeiske Jernbanefritidsforbundet (FISAIC). Gjennom dette er vi del av et stort internasjonalt musikernettverk med nasjonale og internasjonale stevner. Du trenger ikke være ansatt i NSB eller Jernbaneverket for å bli medlem i ett av korpsene. Les mer om korpsene på hjemmesidene: