Indkaldelse til Javagruppens ordinære generalforsamling 2017

Indkaldelse til Javagruppens ordinære
generalforsamling 2017

Javagruppens ordinære generalforsamling bliver afholdt lørdag den 25. februar 2017 kl. 13.00 til 14.00 på Hilton Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

Det er muligt at deltage via videoopkald (Google Hangout eller Skype) i det tilfælde at man ikke har mulighed for fysisk fremmøde.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, ved fysisk fremmøde eller via et videoopkald, bedes du tilmelde dig ved at skrive til info@javagruppen.dk, så vi er sikker på at have logistikken på plads.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde på samme lokationer.

Javagruppens aktuelle vedtægter findes her: https://docs.google.com/document/d/1Agngt14xE23h1X-iyS8oC8-c981thQoirE19-hi-nLg/pub

Med venlig hilsen
Christian Damsgaard
Formand for Javagruppen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Beretning fra evt. udvalg
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingenter
  7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg til evt. udvalg
  10. Eventuelt


Bilag

Ad 6 Fastsættelse af kontingenter

Kontingent for fuldt medlemskab uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.

Kontingent for navngivet medlemskab uændret kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.

Ad 7 Bestyrelsesmedlemmer på valg

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen bedes du skrive til info@javagruppen.dk.

Ad 8 Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk
Javagruppen,
Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup