DM havkajak Teknikbane 2017 - intro, U18, 50+

Nr.

Teknik

Beskrivelse

Alternativ

1

Rul højre eller venstre

Grønlænderrul, valgfri stil. Ned til venstre, op til højre

1*360° vending

2

Slalom

Først forlæns igennem banen, derefter baglæns tilbage. Ruten går udvendigt på keglerne. Først og sidste bøje skal passeres med hele kajakken.
I skiftet fra forlæns til baglæns slalom skal bagenden på hver sin side af sidste kegle (se illustration). Alle styretag er tilladte

3

Roning i en side, i kombination med damesadel

Roning forlæns i lige linje med pagajtag udelukkende i én valgfri side. Røres vandet i den anden side inden strækningen er gennemført skal turen tages forfra. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.

Alternativ teknik: 2*360° vending og ro strækningen

4

Sideforflytning, højre

Valgfri sideforflytning. Båden skal bevæges vinkelret på bevægelsesretningen fra venstre mod højre side af banen. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.

5

Sideforflytning, venstre

Valgfri sideforflytning. Båden skal bevæges vinkelret på bevægelsesretningen fra højre mod venstre side af banen. Øvelsen startes og sluttes ved at placere hånden på respektive bøjer.

6

Håndpadle

Vend kajakken 360° kun ved hjælp af hænderne.

Ingen brug af hjælpemidler, herunder pagaj mv.

7

Hulahopring (NY)

Kajakken og personen skal gennem hulahopringen. Personen skal være i/ på kajakken under hele øvelsen.

2*360° vending

8

360° på bagdæk

Roeren skal siddende på bagdækket dreje 360° rundt. Det er tilladt at bruge pagajen som støtte.

2*360° vending

9

Over/under reb

Rebet skal over kajakken, men under roeren. Det er tilladt at tage fat i rebet.

10

Svømme med kajak

Roeren skal være helt ude af kajakken inden feltet. Øvelsen er afsluttet når roeren rør den afsluttende bøje - ikke kajakken. Valgfri svømmestil. Kajakken må gerne skubbes fremad.
Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler såsom snor og anden fastgørelse til kajakken.

11

Ring med  klokken

Ring med klokken med pagajen

3*360° vending