iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1945 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1945. december

Kronológia

december 1. - Gyöngyösi János külügyminiszter jegyzéket intéz a szövetséges nagyhatalmak budapesti képviselőihez, melyben megállapítja, hogy Magyarországon összesen nem található félmillió német nemzetiségű lakos. Az Országgyűlésben megkezdődik a vita a Tildy-kormány programjáról. Párizsban megalakul a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség.

december 2. - Budapesten ülésezik a Magyar Szakszervezetek XVI. közgyűlése. Elnökké Kisházi Ödönt (SZDP), alelnökké Ratkó Annát (MKP), főtitkárrá Kossa Istvánt (MKP) választják. Albániában a kommunista front elsöprő győzelmet arat az egylistás alkotmányozó nemzetgyűlési választásokon.

december 3. - Mohácson tanácskozik a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja délszláv szekciójának I. országos konferenciája. Gyöngyösi János külügyminiszter vezetésével, első alkalommal, magyar kormányküldöttség kezd tárgyalásokat Prágában a szlovákiai magyar kisebbség ügyéről; Csehszlovákiát Vladimír Clementis külügyi államtitkár képviseli. A tárgyalások eredménytelenül zárulnak.

december 4. - Befejeződik a szlovákiai magyarok Cseh- és Morvaországba deportálásának első szakasza. A hivatalos jelentés szerint 9247 magyart kényszerítettek lakóhelye elhagyására.

december 6. - Miután a két fél merőben ellentétes álláspontja miatt nyilvánvalóvá válik, hogy nincs mód a megegyezésre, a magyar delegáció megszakítja a szlovák–magyar lakosságcseréről folytatott prágai tárgyalásokat, és hazautazik. Az Nemzetgyűlés határozatot hoz a szénbányák államosításának előkészítéséről.

december 7. - Az élelmezés és közellátás hiányosságai ellen tiltakozva sztrájkolnak a csepeli Weiss Manfréd Művek dolgozói. A Budapesti Népbíróság halálra ítéli Rajniss Ferencet.

december 8. - XII. Pius pápa magánkihallgatáson fogadja Mindszenty József esztergomi érseket.

december 9. - A budapesti Operaház bemutatja Bartók Béla A csodálatos mandarin c. operáját.

december 10. - A Szövetséges Ellenőrző Bizottság ülésén megállapítják, hogy a hónap folyamán, mintegy 30 ezer magyarországi német nemzetiségű lakos kitelepítésével lehet számolni.

december 11. - Gyöngyösi János külügyminiszter jegyzékben kéri fel az amerikai, brit és szovjet kormányt, hogy járjanak közben a csehszlovák kormánynál a magyar kisebbség üldöztetésének megszüntetése érdekében, a lakosságcsere során pedig képviseltessék magukat a cserét felügyelő bizottságban. A Gazdasági Főtanács maximálja az alapvető élelmiszerek árát.

december 12. - A Budapesti Népbíróság halálra ítéli Budinszky Lászlót, a Szálasi-kormány volt igazságügyminiszterét.

december 13. - Varsóban befejeződik a Lengyel Munkáspárt első kongresszusa; főtitkárrá Władysław Gomułkát választják.

december 14. - A Budapesti Törvényhatósági Bizottság Kővágó Józsefet (FKgP) választja polgármesterré.

A Gyermekbarátok Országos Egyesületének vezetőinek kérésére a Vallás- és Közoktatási Minisztérium államtitkára engedélyezi az iskolás gyerekek iskolán kívüli ifjúsági szervezetbe való belépését.

december 15. - A gyömrői járásban az év eleji gyilkosságokkal összefüggésben 15 személyt letartóztatnak; tizennyolc nap múltán egy fő kivételével valamennyiüket szabadon engedik. A tervezettel ellentétben, e napon nem kezdődik meg a magyarországi németek kitelepítése. A Budapesti Népbíróság halálra ítéli Pálffy Fidél grófoot, a Szálasi-kormány volt földművelésügyi miniszterét.

december 16. - Az új Nemzetgyűlés elfogadja első törvényét, az 1945: IX. tc.-et az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről. A Szociáldemokrata Párt, politikai súlyának növelése érdekében, teljes egyenlőséget követel a kommunista párttal a szakszervezetek vezetésében.

Moszkvában megkezdődik a Szovjetunió, az USA és Nagy-Britannia külügyminisztereinek konferenciája.

december 17. - Ülésezik a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Szövetsége Központi Intéző Bizottsága. Elnökké Jónás Pált (MKP).

december 18. - Az infláció megfékezése érdekében a kormány elrendeli a forgalomban lévő, részben a Vörös Hadsereg által kibocsátott bankjegyek egy részének felülbélyegzését; a jelöletleneket be kell váltani.

december 20. - A püspökkari konferencia tudomásul veszi, hogy Mindszenty József esztergomi érsek tiltakozik a köztársaság tervezett megteremtése ellen. A Nemzeti Főtanács, hosszú közéleti vitát és számos tiltakozást követően, ratifikálja a magyar–szovjet kereskedelmi szerződést.

december 21. - Svájc diplomáciai kapcsolatra lép Magyarországgal.

december 22. - A magyar kormány a kitelepítések konkrét előkészületeiről, valamint az azt szabályozó rendeletekről tárgyal. Hosszas és heves viták után a Minisztertanács végül túlnyomó többséggel, név szerinti szavazással elfogadja a kollektív bűnösség elvén alapuló rendeletet.

december 25. - A kormányhoz e napon tett előterjesztés szerint a deportálásból visszatért, illetőleg életben maradt zsidók száma a trianoni határokon belül 53 000, a visszacsatolt területeken 56 500 fő; Bp-en életben maradt 129 000 fő; az összes túlélő száma 238 500.

december 26. - Moszkvában befejeződik a háromhatalmi külügyminiszteri konferencia.

december 27. - Megalakul a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD, Világbank), valamint a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

december 28. - Futó Dezső kisgazda képviselő a gyömrői gyilkosságok ügyében Tildy Zoltán miniszterelnöknek írott levelében megállapítja, hogy az igazságügyi szervek „igyekeznek elfektetni az ügyet”. A Népbíróságok Országos Tanácsa elutasítja Bárdossy László fellebbezését; Bojta Béla tanácsvezető bíró kihirdeti a jogerős halálos ítéletet.

december 29. - Közzéteszik a 12.330/ sz. kormányrendeletet „A magyarországi német lakosságnak Németországban való áttelepítéséről”.

december 31. - Tildy Zoltánhoz és Varga Bélához címzett levelében Mindszenty József „a magyar prímások több mint 900 éven át állandóan gyakorolt közjogi tisztéből folyólag” óvást emel a köztársaság tervezett megteremtése ellen.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

A Nemzetközi Nőkongresszuson Párizsban megalakult a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség.


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források