LLIBRES  DE  TEXT  2017 – 18          1r  ESO

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

Pulse 1 Student’s book (Català)

Pulse 1 Workbook (Català )

9781380014733

9780230439139

Macmillan

Catherine McBeth

Biologia i Geologia

        Biologia i Geologia

978-84-218-5466-2

     Casals

M. Duñach, A. Jimeno i altres

Geografia i  Història

Geografia i Història. Sèrie Descobreix

978-84-680-9283-6

Santillana. -Illes Balears

Varios

Llengua  Castellana i Literatura

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura

978-84-673-8471-0

(Anual))

978-84-673-8472-7

(Per trimestres)

Oxford

Varios

Llengua  Catalana i Literatura

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de la web del departament.

Matemàtiques

ESO 1 MATEMÀTIQUES

978-84-678-5168-7

Anaya Illes Balears

J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas.

Música I

No hi ha llibre de text

Religió

No hi ha llibre de text.

Valors ètics

No hi ha llibre de text

Educació Plàstica i Visual

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de la web del departament.

L’alumnat ha de comprar, com a material escolar:

  • Una carpeta de 4 anelles amb recanvis de quadres per a utilitzar a totes les assignatures