iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. november

Összeállította Konyhai Klaudia Borbála (2018.)

Az Amerikai Egyesült államokban az elnökválasztást a hivatalban lévő elnök, a demokrata párti Harry S. Truman nyerte meg.

XII. Piusz pápa Stefan Wyszyński lublini püspököt nevezte ki Gniezno és Varsó érsekévé és hercegpírmásává és így lett az elhunyt August Hlond hercegprímás utóda.

A nemzetközi katonai bíróság Tokióban ítéletet hirdetett a japán háborús főbűnösök perében. Todzso Hideki tábornok v. miniszterelnököt, aki elfogásakor öngyilkosságot kísérelt meg, és hat társát halálra (december 23.), 16 tábornokot életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

        Az országos katonai konferencián Rákosi Mátyás bejelenti a honvédség fejlesztésének programját.

Megalakul a BM Politikai Kollégiuma; tagjai: Zöld Sándor, Veres József, Beér János, Tömpe István, Ékes Béla, Oszkó Gyula, Vida Ferenc, Sándor Imre; a testület jegyzője Tőkés Ottó. Később az 56-os forradalmat követően Vida Ferenc volt, aki a legtöbb halálos ítéletet kiosztotta a megtorlások ideje alatt.

Budapesten megnyílt Anna Margit festőművész kiállítása, műveire a vérzivataros történelem és férje elvesztése nagy hatást gyakorolt. Ez a tárlat volt az Európai Iskola utolsó nyilvános bemutatkozása.

Kémkedés és hazaárulás vádjával halálra ítélték Tildy Zoltán vejét, Csornoky Viktor kairói nagykövetet, aki elvileg titokban kapcsolatot tartott fent az amerikai titkosszolgálattal.

Az Államvédelmi Bizottság megszünteti a MÁR Gazdasági Rendészeti Osztályának önállóságát, és leváltja vezetőjét, Villányi András ezredest. Az MDP Államvédelmi Bizottsága – Rákosi Mátyás javaslatára – határoz arról, hogy szovjet katonai és rendőrségi szakértőket kérnek, illetve magyar katona- és rendőrtiszteket küldenek a Szovjetunióba.

Mindszenty József bíboros pásztorlevelében az államra hárította a felelősséget az állam és az egyház közötti megegyezés elmaradásáért.

Az ÁVH letartóztatta Zakar Andrást, Mindszenty József bíboros titkárát. — E napra keltezett pásztorlevelében a prímás elbúcsúzott a hívektől és papjaitól; a katolikus híveknek megengedte az ellene irányuló kényszernyilatkozatok aláírását. Egyidejűleg levelet intézett a miniszterelnökhöz, amelyben visszautasította az ellene fölhozott vádakat. A bíboros írásos nyilatkozatot tesz Grősz József kalocsai érseknek: eleve semmisnek nyilvánítja, ha aláírná beismerő vallomását.

Budapesten megnyílt a Magyar Munkásmozgalmi Intézet. Magyarország pedig öt évre szóló kereskedelmi egyezményt kötött Csehszlovákiával.

Az ÁVH házkutatást tartott az esztergomi prímási palotában.

Révész Imre tiszántúli református. püspök levelet ír Péter János konventi előadónak, s kifejtette, igen szkeptikusan ítéli meg, hogy az állam képes és kívánja-e betartani és betartatni az egyházzal kötött megállapodást.

Révai József szegedi beszédével kezdetét veszi a Mindszenty József bíboros elleni utolsó kampány és egy hónappal később, Decemberben hűtlenség, kémkedés, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény és valutaüzérkedés gyanúja alapján a rendőrhatóság őrizetbe vette és letartóztatta a bíborost, majd az ÁVH épületében megkínozták.

Kivégezték Ammer István szabósegédet, a Budapest Sörház utcai nyilasház volt parancsnokát.

Kihirdették az 1948: XLIII. tc.-et „a nőkre nézve a közszolgálat körében és más életpályákon fennálló hátrányos helyzet megszüntetéséről” vagyis elfogadták a nők egyenjogúságát.

Kormányrendelet megszüntette a Magánalkalmazottak Biztosítási Intézetét; feladatait az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) vette át.

Az MDP KV ülésén elmondott referátumában Rákosi Mátyás meghirdeti a kongresszusi irányvonal revízióját: a főtitkár a gyors kollektivizálás és az „osztályellentétek” további élezése mellett foglal állást. Kijelenti, hogy vége az egyházakkal szembeni türelmi politikának.

Csehszlovákiában engedélyezték a Szudéta-vidékre telepített magyarok hazatérését.

Megkezdte első tanévét a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet.

Szekfű Gyula egyetemi tanár, vagy moszkvai nagykövet, Cavallier József, a Magyar Szent Kereszt Egyesület vezetője és Kodály Zoltán levelet intézett Mindszenty József  bíboroshoz; az aláírók a kommunistákkal való kiegyezésre kérték a főpapot.

Budapesten megkezdődött a Demokratikus Nők Világszövetségének II. kongresszusa; a tanácskozáson felszólal Berki Mihályné, Magyarország első női főispánja is.

Eddig az időpontig 84 310 hadifogoly érkezett haza a Szovjetúnióból.

Napi események:

November 2. Az USA-ban a hivatalban lévő elnök, a demokrata párti Harry Truman nyeri az elnökválasztást.

November 12. XII. Pius pápa Stefan Wyszyński lublini püspököt nevezi ki Gniezno és Varsó érsekévé, ezzel Lengyelország prímásává.

A nemzetközi katonai bíróság Tokióban ítéletet hirdet a japán háborús főbűnösök perében. Todzso Hideki tábornok v. miniszterelnököt és hat társát halálra (december 23.), 16 tábornokot életfogytiglani szabadságvesztésre ítélnek.

November 13. Az országos katonai konferencián Rákosi Mátyás bejelenti a honvédség fejlesztésének programját.

Megalakul a BM Politikai Kollégiuma; tagjai: Zöld Sándor, Veres József, Beér János, Tömpe István, Ékes Béla, Oszkó Gyula, Vida Ferenc, Sándor Imre; a testület jegyzője Tőkés Ottó.

November 14. Bp-en megnyílik Anna Margit festőművész kiállítása. Ez a tárlat az Európai Iskola utolsó nyilvános bemutatkozása.

November 15. Kémkedés és hazaárulás vádjával halálra ítélik Tildy Zoltán vejét, Csornoky Viktor v. kairói követet.

November 17. Az Államvédelmi Bizottság megszünteti a MÁr Gazdasági Rendészeti Osztályának önállóságát, és leváltja vezetőjét, Villányi András r. ezredest. Az MDP Államvédelmi Bizottsága – Rákosi Mátyás javaslatára – határoz arról, hogy szovjet katonai és rendőrségi szakértőket kérnek, illetve magyar katona- és rendőrtiszteket küldenek a Szovjetunióba

November 18. Mindszenty József bíboros pásztorlevelében az államra hárítja a felelősséget az állam és az egyház közötti megegyezés elmaradásáért.

November 19. Az ÁVH letartóztatja Zakar Andrást, Mindszenty József bíboros titkárát. — E napra keltezett pásztorlevelében a prímás elbúcsúzik a hívektől és papjaitól; a katolikus híveknek megengedi az ellene irányuló kényszernyilatkozatok aláírását. Egyidejűleg levelet intéz a miniszterelnökhöz, amelyben visszautasítja az ellene fölhozott vádakat. A bíboros írásos nyilatkozatot tesz Grősz József kalocsai érseknek: eleve semmisnek nyilvánítja, ha aláírná beismerő vallomását.

November 20. Bp-en megnyílik a Magyar Munkásmozgalmi Intézet.

Mo öt évre szóló kereskedelmi egyezményt köt Csehszlovákiával.

November 22. Az ÁVH házkutatást tart az esztergomi prímási palotában.

Révész Imre tiszántúli ref. püspök levelet ír Péter János konventi előadónak, s kifejti, igen szkeptikusan ítéli meg, hogy az állam képes és kívánja-e betartani és betartatni az egyházzal kötött megállapodást.

November 23. Révai József szegedi beszédével kezdetét veszi a Mindszenty József bíboros elleni utolsó kampány.

November 24. Kivégzik AMmer István szabósegédet, a Bp Sörház utcai nyilasház v. parancsnokát.

November 26. Kihirdetik az 1948: XLIII. tc.-et „a nőkre nézve a közszolgálat körében és más életpályákon fennálló hátrányos helyzet megszüntetéséről” vagyis elfogadják a nők egyenjogúságát.

Kormányrendelet megszünteti a Magánalkalmazottak Biztosítási Intézetét; feladatait az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) veszi át.

November 27. Az MDP KV ülésén elmondott referátumában Rákosi Mátyás meghirdeti a kongresszusi irányvonal revízióját: a főtitkár a gyors kollektivizálás és az „osztályellentétek” további élezése mellett foglal állást. Kijelenti, hogy vége az egyházakkal szembeni türelmi politikának.

November 28. Csehszlovákiában engedélyezik a Szudéta-vidékre telepített magyarok hazatérését.

November 29. Megkezdi első tanévét a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet.

November 30. Szekfű Gyula egyetemi tanár, v. moszkvai nagykövet, Cavallier József, a Magyar Szent Kereszt Egyesület vezetője és Kodály Zoltán levelet intéz Mindszenty József bíboroshoz; az aláírók a kommunistákkal való kiegyezésre kérik a főpapot.

Bp-en megkezdődik a Demokratikus Nők Világszövetségének II. kongresszusa; a tanácskozáson felszólal Berki Mihályné, Mo első női főispánja is.

Eddig az időpontig 84 310 hadifogoly érkezik haza a Szu-ból.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

A demokrata Harry Spencer Truman győzött az amerikai elnökválasztáson.


03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére


30 |vissza a lap tetejére

Kedd


Kivonat a napisajtó híreiből. (Forrás: Szabad Nép)

Megnyílt a Nemzetközi Nőszövetség és hihetetlen rokonszenvvel fogadták a Szovjetunió küldötteit, ami azt jeleti, hogy számíthatnak a magyar asszonyokra. A szövetség a második világháború után alakult meg, így 3 évvel később már 100 millió taggal büszkélkedhet. Amerikától Kínái szinte teljesen átfogja az egész Földet. A fasiszta kormány által bebörtönzött 5000 görög asszony is részt vesz a gyűlésen. A felszabadított területeken, már teljesen egyenrangúak a nők és a férfiak. A mai megnyitó után, december 1.-jén Budapest asszonyai fáklyás menetben fognak az Országház elé vonulni.
        Ötmilliárd forint többletbevételt termelt az ország gazdasága. Gerő Ernő szerint az 5 éves terv végére elérhetjük a 25 milliárdos többletbevételt is.

        Az utóbbi napokban három újabb hadifogoly szerelvény érkezett Máramarosszigetre 850, 1100 és 620, azaz összesen 2660 hadifogollyal. A novemberi hónap folyamán így már összesen 7513 hadifogoly térhetett haza. A szállításuk továbbra is folyamatosan zajlik.
        A Ferencváros játékjogát négy hétre felfüggesztik és ugyanannyi ideig az Üllői úti pályán semmiféle labdarugó mérkőzés rendezését nem engedélyezik.

Babits Mihály születésének 65. évfordulója alkalmából vasárnap leleplezték a Raviczky utca 7. számú ház falán elhelyezett emléktáblát.

        Meghalt Kozma Lajos a haladó szellemű kiváló tervezőművész, az Iparművészeti Akadémia vezetője, aki széles körben művelte a tervezőművészet minden ágát.

A Berlini légihíd teljesen megbénult a hatalmas ködnek köszönhetően. A lengyel munkáspártok egyesülési kongresszusát december 15.-re halasztották szervezési és technikai okokból. Tito árulása miatt 200 Jugoszláv kommunista menekült Bulgáriába a kiadványuk szerint. Köztük nemzetgyűlési képviselők, népbizottsági tagok, katonatisztek és más felelős állást betöltők.  

Százezer forint gyorssegélyt kaptak a bőripari munkanélküliek, átképzésükről és elhelyezésükről pedig a kormány és a szakszervezet fog gondoskodni.

Új képeskönyvek jelentek meg művészi tartalommal ellátva. pl. János Vitéz, Horváth Sándor illusztációival és Arany Abécé, Kőszegi Bella képeivel.

Rádióműsorba került Karinthy Frigyes játéka a “Bastille”.

Az Opera nem tűzött ki előadást, mivel a Nemzetközi Nőszövetség díszelőadását tartották ott, a Magyar Színház, Madách Színház, Víg Színház zavartalanul üzemelt.

A mozik a Ki lesz a párom és az  Észak Csillaga című filmeket játszották.

Ködös, száraz hideg időt jósoltak.

Konyhai Klaudia gyűjtése


31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források