PhDr. Jiří  Loudín, CSc.

jloudin@flu.cas.cz

CV

nar. 26.1.1951

Vystudoval sociologii a ekonomii na FF UK (abs. 1974), PhDr. 1980, CSc. 1981. Od r. 1975 v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. Od r. 1990 vědecký pracovník v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR.

Základní orientace výzkumu:

-         inovační studia, inovace a kultura

-         filosofie a sociologie vědy a techniky

-         společnost vědění

 

V letech 1994-2011 spolupráce s katedrou společenských věd stavební fakulty ČVUT – přednášky a semináře z filosofie techniky a v programu „Science, Technology, Society“, v období 1994-2008 vedení semináře k četbě odborných anglických textů na FHS UK.

Účast v mezinárodních projektech

2012-2014 - Nanopinion – monitoring public opinion on nanotechnology in Europe, 7. Rámcový program EU – odpovědný řešitel za českou část – KVTS při FLÚ AV ČR

2006-2008 - SUPER-SME - Supporting Potential and Existing Research intensive SMEs, CA project in FP 6.

2006-2007 - ProAct – Practical Regional Innovation Policy in Action, CA project in FP 6;

2002-2004 - RECORD - Recognising Central and Eastern European Centres of R&D: Perspectives for the ERA, STRATA Programme of FP 5;

1993-98 - Network on Transformation of Science Systems in the Central- and East European Countries, German Federal Ministry of Research;  

Účast v českých grantových projektech

2009–2011  - řešitel projektu "Přechod od imitací k inovacím jako sociální a kulturní proces", v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

1997-1999 Spoluřešitel grantového projektu GA ČR reg. č. 401/96/0182 "Sociální funkce vědy a výzkumu v podmínkách společenské transformace a evropské integrace".

2000-2002 Spoluřešitel grantového projektu GA ČR reg. č. 401/00/0442 "Intelektuální, sociální a lidské dimenze hodnocení vědy a výzkumu a jejich implementace v inovačních aktivitách v ČR: zkušenosti transformace".