Elleri e-praktikamapi juhend ÕPILASELE

Viimati uuendatud 13.11.2015

Alates 2015/16 õppeaastast peavad õpilased praktikamappi Siseveebis.

Kuidas praktikamappi sissekannet teha?

Mine https://siseveeb.ee/tmk/ ja logi end sisse.

Kui vajad abi oma kasutajatunnuse või parooliga, palun pöördu

Vasakus külgmenüüs klikka KUTSEÕPE ja seejärel PRAKTIKA.

Nähtavale ilmuvad lingid “Praktikamapp” ja “CV”.

CV loo oma esimese õppeaasta alguses ning täienda jooksvalt kogu stuudiumi vältel.

Selleks klikka “CV”.

Kinnitamiseks klikka “Salvesta”.

Sissekande tegemiseks... 

...klikka “Praktikamapp” ja seejärel “Lisa”.

Avaneb praktikamapi ankeet. Vali, kas tegu on koolisisese või koolivälise praktikaga.

Koolisisese praktika puhul täida kõik väljad. Lisa kava, esinejad (või link selle teabe juurde).

Vali õpetaja, kes su esinemist kuulas ja kellelt sa praktikamappi tagasisidet ootad.

Juhul, kui sul on oma esinemisest internetis mingit materjali (nt fotod või video), siis lisa vastav link.

Veendu, et sinu hinnang enda esinemisele sisaldab vastuseid järgmistele küsimustele:

Kui sa tahad lisada faile (oled pildistanud või PDFiks teinud kontserdi kava, või on mingeid muid materjale mida soovid lisada), siis salvesta oma aruande esimene versioon ja teisel korral seda avades on lisandunud failide lisamise märk. Vajuta + ja lae failid üles.

Lõpus salvesta oma töö.

Osakondade nõutud kontserdianalüüsid

...on sinu poolt semestri jooksul kuulatud teiste interpreetide kontserdid. Analüüside arv on igal osakonnal erinev. Info , mitu analüüsi semestri mapis peab olema saate osakonnast (erialaõpetajalt või osakonnajuhatajalt).

Analüüsi saad sisestada 2 viisil:

  1. nagu praktikamapi sissekannet. Pane talle selgesti eristatav pealkiri kus sõna KONTSERDIANALÜÜS oleks olemas (näiteks “U. Naissoo loomingu kontserdi analüüs”). Väljale “hinnang oma esinemisele” kirjuta siis lihtsalt tekst kontserdi analüüsiks, kasutades allpool viidatud abimaterjali hea analüüsi kirjutamiseks.
  2. tee kõik samamoodi nagu 1. viisil, aga tegelik kontserdi analüüs kirjuta Wordi vms faili või pilve ning pane link või siis fail mapikandele juurde (salvesta esimene poolik kanne, tee kanne uuesti lahti ja lisa fail). Siis salvesta ja kinnita, et see jõuaks erialaõpetajani.

Kuidas kirjutada head arvustust? [Timo Steineri välkjuhend]

NB! Sissekandeid saad täiendada kuni sa EI ole teinud linnukest “Sissekanne on kinnitatud” kasti ning aruannet ära salvestanud. Seega ära tee seda linnukest enne, kui oled kindel, et kõik on valmis, ja sa ei soovi oma aruande juures midagi muuta.

Ülevaatamisele saadetud sissekandeid näed aruandetabelist.

Küsimusi?

Piret Hendrikson (A124,piret@tmk.ee)