Bildiri Kodu

Bildiri Başlığı

Yazar(lar)

GTK001

Gastronomi Turizmi İçin Bir Destinasyon Önerisi: Datça Örneği

Öğr. Gör. Alper KURNAZ

Doç.Dr. Osman N. ÖZDOĞAN

GTK002

Üniversite Öğrencilerinin Aşçılık Yarışmalarına Katılımına İlişkin Doyum Düzeyi ve Kazanımları: Balıkesir Meslek Yüksekokulu 1. Aşçılık Yarışması Örneği

Burak ERDEMİR

Öğr. Gör. Dr. Melike GÜL

Yrd. Doç. Dr. Kudret GÜL

GTK003

Turistlerin Gastronomik Etkinliklere Katılımlarına İlişkin Değerlendirmelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Ahmet Metehan GÖVCE

GTK004

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfakların Değerlendirilmesi (Mengen Mutfağı Örneği)

Öğr. Gör. Özkan ERDEM

Öğr. Gör. Serdar ALTUNSABAN

GTK005

Şehvet Uyandıran Yemekler: Instagramda "Foodporn"

Erhan ŞAHİN

GTK006

Beslenme Kültürünün Ortaya Çıkışı ve Gelişim Tarihi

Prof. Dr. Galip AKIN

Arş. Gör. Alper ÇEVİK

GTK007

Coğrafi İşaretleme ve Beypazarı Yiyeceklerinin Potansiyel Coğrafi İşaretleri

Öğr. Gör. Dr. Azade Özlem ÇALIK

Öğr. Gör. Gül Seçil TAHMAZ

Yard. Doç. Dr. Ali Turan BAYRAM

GTK008

Otel Mutfaklarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: İşgören Görüşüne Başvurma

Öğr. Gör. Hacı Ahmet ÇAKIR

GTK009

Türkiye’de Yer Alan Gastronomi Müzelerinin Turizm Arz Kaynağı Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme

Öğr. Gör. Dr. Serkan ŞENGÜL

GTK010

Türkiye’de Lisans Düzeyinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programlarının Durum Analizi

Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY

Arş. Gör. Özge GÜDÜ DEMİRBULAT

GTK011

Coğrafi İşaretleme Yoluyla Gastronomik Kimlik Oluşturma ve Gastronomik Kimliğin Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü: Trakya Örneği

Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR

Bilim Uzmanı Çisem KARAKULAK

GTK013

Gastronomi Turizmi ve Otantizm: Yerel Bir Restoran Üzerinde Bir Örnek Olay Çalışması

Yard. Doç. Dr. Oğuz NEBİOĞLU

GTK014

Osmanlı Saray Mutfağında Su Ürünlerinin Yeri

Arş Gör. Ayşegül KUTLUK

GTK015

Yiyecek İçecek İşletmelerinin Elektronik Tablet Menü Kullanımlarına İlişkin Bir Çalışma

Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR

Hülya GÖKGÖZ

Çağrı SÜRÜCÜ

GTK016

Coğrafi İşaretli Gastronomi Ürünleri Üzerine Bir Araştırma : Erzurum İli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Gül Nihan Güven Yeşildağ

Öğr. Gör. Esat Özata

Arş. Gör. Ayşenur Akkaya

GTK017

Hristiyanlıkta Manastır Mutfak Kültürü

Prof.Dr. A.Celil Çakıcı

Öğr. Gör. Seçkin Eser

Öğr. Gör Evrim Karaca

GTK018

Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları ve Alışkanlıklarını Etkilemede Markanın Önemi; Giresun İli Örneği

Doç.Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA

Öğr. Gör. Sibel AYYILDIZ

GTK019

Kişiliğin ve Genlerin Obezite Üzerine Etkileri

Yard.Doç.Dr.Ayla SOLMAZ AVCIKURT

GTK020

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Web Sitelerinde Yer Alan Mutfak Kültürü Kapsamında Yiyecek ve İçeceklerin İncelenmesi

Arş. Gör.Hasret ULUSOY

Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU

GTK021

Menü Maliyetlemede Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Lüks Bir Restoranda Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Vedat İYİTOĞLU

GTK022

Destinasyon ve Restoran Rekabetçiliğinde Atmosferin Rolü

Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR

Arş. Gör. Zeynep KARSAVURAN

GTK023

Şeflerin Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yeteneklerini Geliştirmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR

Arş. Gör. Gökhan YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇALIŞKAN

GTK024

Restoranlardaki Fiziksel Kanıtların Tüketicilerin Fiyat Algısı Üzerindeki Etkileri: Ekşisözlük Yorumlarının Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Murat AKSU

GTK025

Marmara Bölgesi Yerel Ürün Festivali Envanteri

Yrd. Doç. Dr. Çağla ÖZER

Arş. Gör. Fadime Begüm OTAĞ

Adem YETİM

GTK026

Zenofobinin Bir Türü: Yabancı Kültürlerin Yiyecek ve İçeceklerine Karşı Korku ve Düşmanlık

Öğr.Gör. Sedat DEĞİŞGEL Doç.Dr. Osman N. ÖZDOĞAN

GTK027

Gastronomi Turizminde Yeni Açılımlar: Karaburun Zeytin Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi

Gökhan ERŞEN

Yrd. Doç. Dr. H. Rafet YÜNCÜ

Arş. Gör. Taki Can METİN

Prof. Dr. Alper ÇABUK

GTK028

Çerkes Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Düzce İli Örneği

Doç. Dr. Nuray TÜRKER

Selim AKSU

GTK029

Slow Food Destinasyonlarının Yönetilmesi: Vize Destinasyonu Üzerine Bir İnceleme

Berkant ÖZÖĞÜTÇÜ

Öğr.Gör. Nilüfer VATANSEVER TOYLAN

GTK030

Yöresel Lezzetlerin Ulusal Beş Yıldızlı Zincir Oteller Menüsündeki Yeri: İzmir Kaya Termal Otel Örneği

Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK

Yrd. Doç. Dr. Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI

GTK031

Yemek  Kültürlerine Ait Karakteristik Özelliklerin Bozulması: Türk Yemek Kültürü Örneği

Yrd. Doç. Dr. Oğuz DİKER

Doç. Dr. Nuray TÜRKER Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA

GTK032

Turistlerin Yöresel Yiyecek Algılarında Önem Düzeyi: Cunda Adası Örneği

Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN

Fatih ÇOLAKOĞLU

GTK033

Türkiye’de Zeytin Üretilen Bölgelerde Yaşayan Halkın Zeytinyağı Hakkındaki Farkındalıkları: Burhaniye Örneği

Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN

Fatih ÇOLAKOĞLU

GTK034

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri

Öğr. Gör. İlhan GÖKGÖZOĞLU Öğr. Gör. Elif SAVAŞ

Öğr. Gör. Hakan TAVŞANLI

GTK035

Endüstri 4.0’ın Yiyecek İçecek Sektöründe Kullanılabilirliği (Swot Analizi İle Bir Değerlendirme)

Nur Neşe ŞAHİN

Doç.Dr. Murat DOĞDUBAY

GTK036

Endüstri 4.0 Sanayi Devriminin Moleküler Mutfakta Uygulanabilirliği

Füsun ÇÖZELİ

Doç.Dr. Murat DOĞDUBAY

GTK037

Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Turistlerinin Deneyimlerine Yönelik Bir İnceleme

Bilim Uzmanı Meral ÜZÜLMEZ

Öğr. Gör. Esat ÖZATA

Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ

Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ONUR

GTK038

Gastronomide Gida Teknolojisi ve Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Dilistan SHIPMAN

Doç. Dr. Y. Birol SAYGI

GTK039

Güvenli Gıdanın Gastronomi Açısından Önemi

Öğr. Gör. Ceyhun UÇUK

Yrd. Doç. Dr Oya ÖZKANLI

Yrd. Doç. Dr. Banu KOÇ

Orhan Ozan ÜZÜMCÜ

GTK040

Turizm Sektöründe İş Gören Tatmininin İncelenmesi: Aşçılık Mesleği Üzerine Bir Araştırma

Okt. Zekeriya BİNGÖL

Öğr. Gör. Dr. Levent KARADAĞ

Öğr. Gör. Ergün KARA

Öğr. Gör. Ümit KARADAĞ

GTK041

Başarılı Restoranların Müşterilerini Memnun Etme Yolları

Yrd. Doç. Dr. Murat BAYRAM Öğr. Gör. Dr. Ümmühan BAYRAM

Onur GÖRKEM

GTK042

Çamlıhemşin Vadisinde Yiyecek İçecek İşletmeleri Menülerinde Yöresel Yemeklerin Kullanımı

Öğr. Gör. Sedat TAŞ

Öğr. Gör. Kürşat BAŞKAN

GTK043

Gözde Bir Destinasyon Mutfağı: Bodrum’un Yöresel Lezzetleri

Reşad Emre ÖZGÜNEŞ

Doç. Dr. Düriye BOZOK

GTK044

Gastronomi Turizminde Yerli Ziyaretçilerin Yöresel Yemeklere Yönelik Tutum ve Davranışları: Seferihisar

Zeliha Duygu ÖLMEZ

Nedim ZURNACI

Doç. Dr. Düriye BOZOK

GTK045

Gastronomi Tur ve Durakları

Araş. Gör. Pınar ŞENEL

GTK046

Ekolojik Ayak İzinin Günümüz Yiyecek İçecek Tüketim Eğilimine Etkisi

Arş. Gör. Selin İLSAY

Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY

GTK047

Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yöresel Ürünlerin Turizme Kazandırılması: Marmaris Bal Evi Örneği

Öğr. Gör. Ergün KARA

Okt. Zekeriya BİNGÖL

Öğr. Gör. Dr. Levent KARADAĞ

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

GTK048

Gıda Endüstrisinde Akıllı Ambalajlama Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Özay Umut TÜRKAN Öğr. Gör. Mehtap TÜRKAN

GTK049

Türk Mutfak Kültüründe Turşular: Uluslararası Mutfaklarda Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Model Önerisi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLAN

Arş. Gör. Gülhan YALIN

GTK050

Tüketicilerin Organik Gıdalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Göksel Kemal GİRGİN Arş. Gör.Nilgün KARAMAN

Arş. Gör.Musa OFLAZ