A batxillerat no es compren llibres ja que tot el material bibliogràfic que s’utilitza el proporciona el centre.