iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1964 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1964. május

Összeállította: Zsigovics Viktória, 2017.

Május 3.án Brutyó János, a SZOT főtitkára vezetésével magyar szakszervezeti küldöttség utazik Ausztriába. Majd május 4.én a kormány határozatot hozott a cigánytelepek összeírásáról. A megyei tanácsok építési osztályainak jegyzéket kell összeállítaniuk minden olyan telepről, ahol legalább öt család található. Nagyköveti szintre emelik a magyar–olasz diplomáciai kapcsolatokat. Május 6. Walter Ulbricht, az NSZEP KB első titkára, az Államtanács elnöke vezetésével öt napos látogatásra Budapestre érkezik az NDK párt- és kormányküldöttsége.

Május 9.én Nyikita Hruscsov vezetésével szovjet küldöttség utazik Egyiptomba. Május 10.én első alkalommal tanácskoznak a Bp-en működő önkéntes rendőri csoportok vezetői. Május 12.én az ausztriai Mauthausenben felavatják a magyar mártírok emlékművét, Makrisz Agamemnon alkotását.

Május 13.án  az MSZMP PB határozatot hoz a pártalapszervezetek és a pártszervezetek vezetőségeinek újjáválasztásáról, a pártapparátus szervezeti felépítéséről, valamint a pártszervezetek munka-rendjéről.  Méhes Lajos, a KISZ KB első titkára vezetésével küldöttség utazik Lengyelországba. Egyiptomban az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződik az asszuáni gát építésének első szakasza. A megnyitó ünnepségen részt vesz a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Nyikita Hruscsov szovjet pártvezető is.

Május 14.én  bemutatják Zsurzs Éva Férjhez menni tilos! c. filmjét. Május 16.án Fock Jenő, az Mt elnökhelyettese Budapesten fogadja Bruno Pittermann osztrák alkancellárt.

Magyarország és Irán nagykövetségi szinten diplomáciai kapcsolatot létesít. Május 20.án élelmiszert és egyéb cikkeket árusító utcai automaták kezdik meg működésüket Budapesten.

Május 21.én bemutatják Máriássy Félix Karambol c. filmjét. Május 22.én Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese vezetésével magyar küldöttség utazik Ottawába, ahol tárgyalásokat folytat a magyar–kanadai kapcsolatok rendezéséről.

A szlovákiai Révkomáromban megkezdődnek az első ízben megrendezett Jókai-napok, amelynek része a műkedvelő színjátszó együttesek és irodalmi színpadok fesztiválja. Május 23. Orosházán (Békés m.) felavatják az ország legnagyobb üveggyárának első három üzemét.

Május 23.án megkezdődik az ünnepi könyvhét; megjelenik 64 könyv, 47 magyar szerző munkája. Május 26.án hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Abdullah al-Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke.  Május 27.én 74 éves korában meghal Dzsaváharlál Nehru, a függetlenség kikiáltásától, 1947 augusztusától India miniszterelnöke.

Május 28.án nagyköveti szintre emelik Magyarország és Japán diplomáciai kapcsolatait.

A Palesztin Nemzeti Kongresszus Jeruzsálemben megalakítja a Palesztin Felszabadítási Szervezetet (PFSZ), amely a legkülönbözőbb irányzatokat tömöríti. Legfelsőbb szerve a Nemzeti Tanács (parlament), amely megválasztja a Végrehajtó Bizottságot.  

Május 30án.  La Jolla városában (USA, Kalifornia állam) meghal Szilárd Leó magyar származású fizikus, atomtudós, biofizikus, aki 1934-ben elsőként fogalmazta meg a nukleáris láncreakció által megvalósuló energiafelszabadítás lehetőségét.

Május 31.én befejeződik a jemeni állami küldöttség mo-i látogatása, amelynek során magyar–jemeni barátsági és együttműködési szerződést írnak alá.

Kortárs

8. évf. 5. sz. / 1964

Kassák Lajos: Elporzott évek (vers)
Rab Zsuzsa: Árnyék; Ezért? (versek)
Cseres Tibor: Hideg napok (regény II. rész)
Erdélyi József: Sörény; Májusi naplemente (versek)
Hidas Antal: Fagyejev
Hajnal Gábor: Vigasz (vers)
Horgas Béla: Egy Chagall képre (vers)
Kelemen Gyula: Kövekről, nem szerelemről (vers)
Vas István: Nehéz szerelem (A líra regénye II.rész)
Székely Dezső: Koszorú (vers)
Szentgallay Géza: A hosszú távirat (elbeszélés)
Jávorszky Béla: Színtelenül és tehetetlen
Nagy László: Bartók és a ragadozók
Jánosy István: Pokoltánc szarvasokkal
Keresztury Dezső: Géniusz (vers)
Váci Mihály: Mivé lett a bartóki gondolat?

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
Lukács György: Minna von Barnhelm

FÓRUM
Demény János: Bartók és Kodály

NAPLÓ
Kolozsvári Grandpierre Emil: Párbeszéd népszerűtlen tárgyról (V.)
Féja Géza: Lengyel földön

TÜKÖR
Molnár Zoltán: Az első óra
Moldova György: A házmester lánya
Rideg Sándor: Miért zörög a haraszt?

SZEMLE-KÖNYVEK
Abody Béla: Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Lázár István: Az ormánsági per
Tamás Attila: Somlyó György: Szemfényvesztő fügefa
Horgas Béla: Magvető, 1964-1

SZEMLE - SZÍNHÁZ
Gyurkó László: A felelősség drámája

MŰVÉSZET
Erdős László: Előszó a Szocialista Képzőművészek Csoportja történetéhez
Németh Lajos: A Szocialista Képzőművészek Csoportjáról
Balogh András: Bartha László veszprémi kiállításáról

DISPUTA
Erdei Ferenc: A mai irodalmi szociográfiáról

KRÓNIKA
Balogh László: Az Alföld csendjébe zárva
E. Fehér Pál: Hónapról-hónapra... (József Attila - díjasok köszöntése)

Galambos Tamás rajz
Goldman György szobra az első borítón
Gross Arnold rajz
Kondor Béla rajz
Korga György rajz
Perhács László rajz
Szántó Piroska rajz

Napra pontos események

május 3. Brutyó János, a SZOT főtitkára vezetésével magyar szakszervezeti küldöttség utazik Ausztriába.

május 4. A kormány határozatot hoz a cigánytelepek összeírásáról. A megyei tanácsok építési osztályainak jegyzéket kell összeállítaniuk minden olyan telepről, ahol legalább öt család található.

Nagyköveti szintre emelik a magyar–olasz diplomáciai kapcsolatokat.

május 6. Walter Ulbricht, az NSZEP KB első titkára, az Államtanács elnöke vezetésével ötnapos látogatásra Budapestre érkezik az NDK párt- és kormányküldöttsége.

május 9. Nyikita Hruscsov vezetésével szovjet küldöttség utazik Egyiptomba.

május 10. Első alkalommal tanácskoznak a Bp-en működő önkéntes rendőri csoportok vezetői.

május 12. Az ausztriai Mauthausenben felavatják a magyar mártírok emlékművét, Makrisz Agamemnon alkotását.

május 13. Az MSZMP PB határozatot hoz a pártalapszervezetek és a pártszervezetek vezetőségeinek újjáválasztásáról, a pártapparátus szervezeti felépítéséről, valamint a pártszervezetek munka-rendjéről.

május 13. Méhes Lajos, a KISZ KB első titkára vezetésével küldöttség utazik Lengyelországba.

május 13. Egyiptomban az elterelt Nílus homokgátjainak felrobbantásával befejeződik az asszuáni gát építésének első szakasza. A megnyitó ünnepségen részt vesz a háromhetes látogatáson ott tartózkodó Nyikita Hruscsov szovjet pártvezető is.

május 14. Bemutatják Zsurzs Éva Férjhez menni tilos! c. filmjét.

május 16. Fock Jenő, az Mt elnökhelyettese Budapesten fogadja Bruno Pittermann osztrák alkancellárt.

Magyarország és Irán nagykövetségi szinten diplomáciai kapcsolatot létesít.

május 20. Élelmiszert és egyéb cikkeket árusító utcai automaták kezdik meg működésüket Budapesten.

május 21. Bemutatják Máriássy Félix Karambol c. filmjét.

május 22. Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese vezetésével magyar küldöttség utazik Ottawába, ahol tárgyalásokat folytat a magyar–kanadai kapcsolatok rendezéséről.

A szlovákiai Révkomáromban megkezdődnek az első ízben megrendezett Jókai-napok, amelynek része a műkedvelő színjátszó együttesek és irodalmi színpadok fesztiválja.

május 23. Orosházán (Békés m.) felavatják az ország legnagyobb üveggyárának első három üzemét.

május 23. Megkezdődik az ünnepi könyvhét; megjelenik 64 könyv, 47 magyar szerző munkája. május 26. Hivatalos látogatásra Mo-ra érkezik Abdullah al-Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke.

május 27. 74 éves korában meghal Dzsaváharlál Nehru, a függetlenség kikiáltásától, 1947 augusztusától India miniszterelnöke.

május 28. Nagyköveti szintre emelik Mo és Japán diplomáciai kapcsolatait.

A Palesztin Nemzeti Kongresszus Jeruzsálemben megalakítja a Palesztin Felszabadítási Szervezetet (PFSZ), amely a legkülönbözőbb irányzatokat tömöríti. Legfelsőbb szerve a Nemzeti Tanács (parlament), amely megválasztja a Végrehajtó Bizottságot.

május 30. La Jolla városában (USA, Kalifornia állam) meghal Szilárd Leó magyar származású fizikus, atomtudós, biofizikus, aki 1934-ben elsőként fogalmazta meg a nukleáris láncreakció által megvalósuló energiafelszabadítás lehetőségét.

május 31. Befejeződik a jemeni állami küldöttség mo-i látogatása, amelynek során magyar–jemeni barátsági és együttműködési szerződést írnak alá.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére


05 |vissza a lap tetejére

szombat

Kronológia:

Ezen a napon született Geszti Péter zenész; Albert Györgyi újságíró; Hajdú Kinga festő; Frank Pingel focista. Hiris János, a párt és munkásmozgalom régi harcosa ezen a napon halt meg. Dél-Korea elnöke átrendezi kabinetjét diáktüntetések miatt.

Hírek a napi sajtóból - kivonat (Forrás: Népszabadság)

Külföld

Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában megnyílt az ázsiai és afrikai népekkel való szolidaritás szovjet bizottságának második értekezlete. Cipruson több incidens történt a görög és török lakosok közt, ENSZ közbelépésre volt szükség, hogy ne fajuljon el a helyzet. Brüsszelben összeült az Európai Gazdasági Közösség miniszteri tanácsa az európai végrehajtó szervek fúziójának és az európai parlament megerősítésének kérdésével. A Szovjetunió ENSZ-képviselője nyilatkozatot nyújtott át az ENSZ-főtitkárának a dél-rhodesiai kérdés ügyében. Csehszlovákiában megünnepelték a náci uralom alóli felszabadulásukat. Pénteken a montevideói parlament előtt a rendőrség összecsapott a parasztsággal. Pénteken Athénban tüntetést szerveztek az Egyesült Államok és a NATO ellen.

Belpolitika

A Német Demokratikus Köztársaság párt- és kormányküldöttsége meglátogatta Győr városát pénteken, szombaton Debrecent. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ülést tartott. Hazatért a magyar kormányküldöttség Zanzibarból. Dobi István táviratban üdvözölte Savang Vatthana-t, Laosz királyát. Több gyűlés és demonstráció zajlott a háborús gyújtogatók mesterkedése ellen, különböző kérdésekben állásfoglalások zajlottak.  Megérkeztek a Bukaresten tartandó „dolgozó nők 2. szakszervezeti világkonferenciájára” a magyar szakszervezeti nőküldöttség tagjai. Szatymaz termelőszövetkezete felvette a Finn-Magyar Barátság Tsz nevet. Hosszú idő után tőrversenyt rendeznek Budapesten, amely megnyerésére esélyesek a magyarok.

Kultúra

Zajlik a Cannes-i filmfesztivál. Lezajlott az új magyar hegedűverseny bemutatója. 8-án fellépett Zara Doluhanova. Tito megnyitotta az újvidéki 31. nemzetközi mezőgazdasági vásárt, meglátogatta a magyar pavilont is. Robert Douteau, a Francia Köztársaság budapesti követségének tanácsosa beszámolt a Budapesti Nemzetközi Vásár francia kiállításának előkészületeiről.

Érdekesség

Az Egészségügyi Világszervezet felmérése szerint a leggyakoribb halálnem a szívbetegség. A Kossuth Kiadó új füzet kiadásába kezd, melynek címe Harc a nemzetközi kommunista mozgalom egységéért. 9-e az utolsó tanítási nap középiskolák végzőseinek. Pénteken megnyerték az ötös lottót. Pénteken megerősítették, hogy a Renóból San Fransiscóba tartó csütörtöki repülőjárat lövöldözés miatt zuhant le. Az angol lapok dícsérik az Anglia-Uruguay válogatott labdarugó-mérkőzés magyar bíróját.

Programok

Televízió: 19.55: Előjáték a Lear királyhoz (részlet az Irodalmi Sínpad műsorából. 20.25: Paprikakoktél (részletek a Magyar Jégrevü műsorából). Rádió: Kossuth Rádió  19.10: Brahms: I. (c-moll) szimfónia. Színház: Erkel Színház (19.00): Az okos lány, A telefon, Mario és a varázsló. Ernst Múzeum: Dolgozó emberek között (országos tárlat).


06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

Szombat

Napilap hírek (összeállította a korabeli sajtóból: Nagy Roland, 2014.)

A Wilhelm Pieck gyárban találkozót tartottak a német és magyar dolgozók között. A MALÉV Budapest- Kassa vonalon indít új kiránduló járatot, a menetidő várhatóan 50 perc. Afroázsiai értekezletet tartottak Bakuban, Hruscsov kijelentette, hogy a teljes szovjet nép támogatta és a jövőben is támogatni fogja a népek szent felszabadító harcát. Újabb összetűzések voltak Cipruson a görög és török közösségek között. Megkezdődtek az algér- bolgár tárgyalások. 19 éve írta alá Keitel tábornagy Németország feltétlen megadásának okmányát. Katonai bíróság elé állítják a Madridban elfogott antifasisztákat, akik ellen az a vád, hogy tagjai a Spanyol Kommunista Pártnak. Duplájára nőtt a jónak minősülő gabonavetések aránya a tavalyi év ekkori időszakához képest. Felszabadulásukat ünnepelték Csehszlovákiában és az NDK-ban.

Megkezdődött a Magyar Birkózó Szövetség háromnapos nemzetközi viadala a Sportcsarnokban. Elkezdődött a Varsó- Berlin- Prága vonalon megrendezett 17. nemzetközi kerékpáros békeverseny.

Bemutatták a 8 és fél c. filmet, ami Federico Fellini önvallomása, valamint a Leglassúbb vonat és a Bakfis c. filmeket. A Zeneakadémián este 8 órától a Magyar Kamarazenekar műsora látható. Ugyanitt délelőtt 11 órától látható a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának műsora.


10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

szerda

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Dunántúli Napló)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar  Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány meghívta  Walter Ulbricbtnak, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága első titkárát, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsa   elnökét,  valamint  dr.  Lothar Bolznak, a Német  Demokratikus  Köztársaság Minisztertanácsa  elnökhelyettesét, akinek vezetésével  1964. május 6—12. között baráti  látogatást tett a Magyar Népköztársaságban a Német Demokratikus Köztársaság párt- és  kormányküldöttsége.
        Üdvözölték a Moszkvában aláírt  szerződést  az  atomfegyver-kísérletek  részleges  betiltásáról   és  az  Egyesült Nemzetek  Szervezete által hozott határozatot a nukleáris  fegyvereknek  a  világűrbe  való  küldésének  betiltásáról,  valamint  a  Szovjetunió,  az  Egyesült  Államok és  Nagy-Britannia  nyilatkozatait a katonai célokat szolgáló hasadó anyagok termelésének  csökkentéséről.
Műkedvelő  tánc zenekarok és  táncdalénekesek  vetélkedőt szerveztek a városunkban, ahol számos  tánc zenekar  és  még több  műkedvelő  táncdalénekes  működik. Egymásután   alakultak   az amatőr tánc zenekarok és természetesen  ezzel  egyidejűleg a táncdalénekesek  száma  is nő.

Áramszünet volt május 13-án 7-16 óráig a nagyfeszültségű hálózat építése miatt Fenyős pusztán, Keresztes pusztán, Tarcsa pusztán, Szentlőrinc malomban és Szentlőrinc községben.
        Időjárásjelentés: Várható     időjárás     szerda estig:  meleg  idő,  kisebb  felhő- átvonulások,   legfeljebb   egykét   helyen   esővel.   Mérsékelt szél.   Várható   legalacsonyabb éjszakai    hőmérséklet     9—12, legmagasabb   nappali   hőmérséklet  szerdán  22—25  fok  között.     A   Duna   vízállása   ma reggel   446  centiméter.

Népdal est: Ma,   szerdán   este   7   órai kezdettel  Veress  Endre  előadást    tart    magyar,  szomszéd-  és  rokonnépek   dalairól  az  Építőipari-tanulók Intézetében.
Közreműködik:  Balatinecz Márta,  Koltai  Tamás,  Szabó Irma,   Szabó   Katalin,   Szilvási  István  és  Takács Klára.
        Európa legnagyobb utazó cirkusza a Holland Nagycirkusz Pécsre a Vásártérre tett látogatást.

Május  16-tól  24-ig  előadások voltak minden este fél 8 órakor,  vasárnap  délután  fél  4 órakor  is.  Jegyek  elővételben már  válthatóak voltak a Pécsi Nemzeti Színház  pénztáránál. A műsorban fellépett  Harry Belly lovagló   királytigriseivel   és még 15 világszám. Nemzeti Színház műsorán Amerikai Elektra volt látható délután 3 órakor.

Megkezdődtek az atlétikai DNK-versenyek a Dunántúli Napló Kupa-versennyel. A 400 méteres férfi síkfutást Mátis (PVSK) nyerte meg.

Összeállította: Zsigovics Viktória, 2017.


14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források