Jak na studentský zápisník známek?bg_jk_op13.png

Co je studentský zápisník známek?

Kde najdu svůj “studentský zápisník známek”?

Chci používat vlastní google účet pro úpravy svého zápisníku ...

Pokyny pro studenty ...

Jak nastavím sdílení s dalšími uživateli?

Co když chci sdílet s uživatelem bez google účtu?

Jak zapíšu známku 2/3 aby se z ní neudělalo datum?

Vložení poznámky/komentáře …

Jak skrýt I. pololetí?

Přesunutí neaktuálního listu …

Máte nápad na vylepšení či jinou připomínku?

Čtvrtletní hodnocení - nedostatečné, dostatečné a neklasifikace kantory …

GJK, září 2014


Co je studentský zápisník známek?

Studentova tabulka s přehledem vlastního prospěchu uložená ve složce třídy a ročníku nástupu na GJK na google disku uživatele znamky@gjk sdílená s kantory, studentem a studentem přizvanými uživateli (např. rodiči, zákonnými zástupci a dalšími …).

Tabulka - sešit  obsahuje listy jednotlivých ročníků (NEMAZAT!) s předvyplněnými předměty umožňující studentovi zaznamenat a on-line sdílet (zařízení podporující google) své školní úspěchy i neúspěchy.

Tabulka slouží především pro potřeby žáků a jejich rodičů/zákonných zástupců. Známky si zapisují studenti a svou tabulku si mohou upravit dle svých představ. Kantoři doplňují pouze ve čtvrtletí případné hrozící dostatečné, nedostatečné a neklasifikace.


Kde najdu svůj “studentský zápisník známek”?

Na školní email obdrží studenti odkaz na svou tabulku (Studentský zápisník známek - pojmenovaný uživatelským jménem). Zároveň jim bude tato tabulka dostupná i na školním google disku ve složce  “Sdíleno se mnou”/”Příchozí”.

Se základním zacházením s tabulkou budou studenti seznámeni v rámci úvodních hodin informatiky.


Chci používat vlastní google účet pro úpravy svého zápisníku ...

To je možné, ale je třeba provést nastavení sdílení s možností úprav přímo z Vašeho školního účtu. Z bezpečnostních důvodů toto není v silách uživatele znamky@gjk.

Přihlaste se k Vašemu školnímu google účtu a pokračujte viz Jak nastavím sdílení s dalšími uživateli, u možností sdílení zvolte může upravovat.Pokyny pro studenty ...

1. Nemažte ze sešitu listy jednotlivých ročníků!

2. Na listu pro 1. ročník nebo primu je v buňce S1 Vaše jméno, které se v dalších listech z této buňky načítá. Nemažte a neupravujte buňku S1 na žádném z listu.

Jméno prosím udržte v buňce S1!

3. Sloupce A, B a C prosím zachovejte - A pro název předmětu (upravte si název předmětu - cizí jazyk či volitelný předmět atp.), B pro I. a C pro III. čtvrtletí zapisované kantory (neprospívající, neklasifikovaní).


Jak nastavím sdílení s dalšími uživateli?

V pravém horním rohu tabulky je ikonka “Sdílet”, kliknout. Otevře se okno pro Nastavení sdílení, které obsahuje tyto prvky:

- Odkaz pro sdílení (dostupný pouze spolupracovníkům)

- Kdo má přístup, výchozím nastavením je:

Dále do řádku pod Pozvat uživatele: zadejte emailové adresy (více adres oddělte čárkou) a nastavte možnosti pro sdílení (může upravovat, komentovat nebo prohlížet). Doporučené jsou druhé dvě možnosti.

Prosím nezakazujte sdílení s kantory :-).


Co když chci sdílet s uživatelem bez google účtu?

Pozvat lze i uživatele s emailovou adresou (dále jen účtem) nespravovanou Google.  Tento uživatel se pak může přihlásit jiným účtem spravovaným Google. Pokud uživatel nemá žádný účet spravovaný Google může si jej vytvořit. Pokud nechce, může požádat o možnost sdílení odkazu k tabulce bez nutnosti přihlašování. K tabulce se tak bude moci dostat  bez přihlášení každý kdo bude mít odkaz na tabulku.

Výchozí nastavení je přístup bez nutnosti přihlášení, na základě zaslaného odkazu. Toto nastavení je možné změnit a omezit pouze na konkrétní uživatele.Jak zapíšu známku 2/3 aby se z ní neudělalo datum?

Menu > Formát > Číslo > Prostý text

Také lze použít znak ‘ na začátku vkládaného textu, tak bude tabulka považovat za textový řetězec i další znaky jako např. +


Vložení poznámky/komentáře …

Známky v tabulce lze doplnit poznámkou či komentářem. Obojí vložíte výběrem možnosti Vložit komentář/Vložit poznámku z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušné buňce.

Poznámka je pouze textová a může sloužit např. k označení známky a její významnosti (černý trojúhelníček v pravém horním rohu příslušné buňky. Text poznámky se zobrazí po najetí myši na příslušnou buňku.

Komentář umožňuje konverzaci více uživatelů nad vybranou buňkou a je označen žlutým trojúhelníčkem. Zobrazí se po najetí myši.

Buňka může obsahovat komentář i poznámku, přestože v rohu je jen jeden trojúhelníček, obojí se zobrazí po najetí myši.


Jak skrýt I. pololetí?

Po začátku druhého pololetí lze řádky s tabulkou pro první pololetí schovat, aby se nemuselo k aktuální tabulce tolik rolovat. Označte řádky tabulky které chcete schovat, např. řádek 4 - 28 a pravým tlačítkem myši z nabídky vyberte možnost “Skrýt řádky 4-28”. Po dvojkliku na šipky znázorňující skryté řádky se opět zobrazí všechny řádky.


Přesunutí neaktuálního listu …

Listy s již dokončenými ročníky můžete přesouvat pomocí myši na konec tak, že první list bude Váš aktuální ročník.


Čtvrtletní hodnocení - nedostatečné, dostatečné a neklasifikace kantory …

V I. a III. čtvrtletí kantoři zapíší u neprospívajících studentů hodnocení v číselném tvaru např. 

0 - neklasifikován

3,75 - lepší 4 na kterou je třeba upozornit

4 - dostatečná

4,5 - mezi 4 a 5

4,75 - lepší 5

5 - nedostatečná.


Máte nápad na vylepšení či jinou připomínku?

Prosím napište nám na e-mail znamky@gjk.cz. Děkujeme!

strana /