Problemen bij inloggen

Het kan zijn dat het inloggen in LRP niet lukt, dit kan verschillende oorzaken

hebben.

1. Verkeerde combinatie naam / wachtwoord / sleutel.

Als veiligheidsmaatregel wordt een gebruiker na drie foutieve inlogpogingen

(automatisch) voor vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze tijd kan er

met de betreffende gebruikersnaam niet worden ingelogd. Na 5 minuten schakelt LRP de gebruikersnaam weer vrij om in te loggen.

 

Vergewis u ervan dat u de juiste gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt;

de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig!

De cijfercode van de authenticatiesleutel is maar gedurende korte tijd geldig,

u dient deze direct na weergave in het venstertje in te typen in het veld Sleutel.

Controleer ook dat u de juiste authenticatiesleutel gebruikt ingeval u over meerdere

authenticatiesleutel beschikt.

 

2. Internetadres onjuist.

Het adres in de adresbalk van uw browser moet luiden: https://lrp.pkn.nl/

(let op het https). Ververs deze pagina met de toets [F5] of met de toetsen

[Ctrl]+[F5].

Lukt het inloggen nog niet, neem dan contact op met uw lokaal beheerder

(en voor de LB neem contact op met de helpdesk LRP).

 

3. Browsergeschiedenis.

Omdat LRP via een browser functioneert kan het incidenteel voorkomen dat

zich in de cache van uw browser verkeerde / verouderde ’software’ bevindt.

Dit wil wel eens gebeuren als de software van LRP wordt vernieuwd.

Dit probleem is eenvoudig op te lossen door in uw browser de cache te

legen. Het legen van de cache (browsergeschiedenis) verschilt per browser

en per versie van de browser. Een algemeen geldende instructie kunnen we

dan ook niet geven. In veel (moderne) browsers werkt de toetscombinatie

[CTRL] + [SHIFT] + [DELETE].

Vergewis u er wel van dat u alleen de browsergeschiedenis weggooit,

niet uw cookies of wachtwoorden.