Často kladené otázky, na koho se mohu obrátit?

 

Problém

Kontaktní osoba

Školné, splátky, stravné, kroužkovné.

Lucie Pourová

lucie.pourova@educanet.cz

Přestup na SŠ, dny otevřených dveří SŠ.

Mgr. Jakub Pour, 774 773 367

jakub.pour@educanet.cz

Přestup na ZŠ, dny otevřených dveří ZŠ, zápis do 1. třídy.

Mgr. Miroslava Dobiášová, 734 204 269

tereza.sarayova@educanet.cz

Hesla iškola, školní email, google classroom.

Jana Mallatová, 774 403 338

jana.mallatova@educanet.cz

Nabídky zájezdů, školních akcí a přednášek.

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk, 774 773 364

Jaroslav.solfronk@educanet.cz

Žádosti o IVP, uvolnění z TEV, uvolnění z vyučování, prodloužení klasifikace, opakování ročníku.

Jana Mallatová, 774 403 338

jana.mallatova@educanet.cz

Nábor nových učitelů.

Mgr. Jakub Pour, 774 773 367

jakub.pour@educanet.cz

Marketing a PR.

Mgr. Jakub Pour, 774 773 367

jakub.pour@educanet.cz

Nabídky pomůcek a školního vybavení.

Ing. Bc. Jaroslav Solfronk, 774 773 364

Jaroslav.solfronk@educanet.cz

Známky, klasifikace

jednotliví učitelé