Vedr. Recovery-mentorer søges til bæltefrit afsnit 809 på Psykiatrisk Center Glostrup

Jeg vil gerne melde mig som kandidat til stillingen “Recovery-mentorer søges til bæltefrit afsnit 809 på Psykiatrisk Center Glostrup”.

Mit navn er Kim Bach og jeg er født i 1962.

Jeg er nuværende bruger af psykiatrien, og har levet med bipolar affektiv sindslidelse hele livet, men fik først diagnosen i 2005.

I størstedelen af mit arbejdsliv har jeg arbejdet med IT, men har, udover at være folkeskolelærer på en specialskole, også arbejdet frivilligt som lektiehjælper for to-sprogede børn, og i afstigmatiseringskampagnen “EN AF OS” som frivillig ambassadør.

Jeg er kendt for at være en rolig og videbegærlig person, der besidder en stor tålmodighed, tolerance og er god til at lytte, og jeg er også en god formidler .

Siden 2011 har jeg været visiteret til distrikts- og socialpsykiatrien, og har i alt været indlagt syv gange, heraf seks gange på Psykiatrisk Center Glostrup. Her har jeg har været indlagt på lukkede, skærmede og åbne afdelinger. Det eneste jeg ikke har “prøvet” er retspsykiatri.

Hvad jeg kan tilbyde Psykiatrisk Center Glostrup?

Jeg tror fuldt og fast på at jeg kan opnå resultater som recovery mentor, ved at trække på mine erfaringer fra min erhvervskarriere og det frivillige arbejde, kombineret med mine personlige erfaringer som bruger af psykiatrien.

På psykiatriske afdelinger har jeg, som bruger, oplevet at der ikke er ret meget man kan foretage sig. De gange hvor det har fungeret bedst, har det faglige personale bla. faciliteret brugernes egne initiativer, og aktivt foreslået aktiviteter for de enkelte brugere. Derudover giver kognitive metoder, som stemningsregistrering, stor mening for mig.

I mit virke som recovery-mentor vil jeg fokusere på, at facilitere aktiviteter og visualisere mål. Her vil jeg, naturligvis, bringe mine egne erfaringer i spil, men jeg vil primært betragte min rolle som en der bygger bro mellem fagpersonalets faglighed, og brugernes perspektiver og ønsker.

Venlig hilsen

Kim Bach