11

måndag

tisdag

Hi

Prov

onsdag

Np

Svenska

torsdag

Bi

Prov Helen ZB & Stigs grupper

fredag

Np

Svenska

12

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

Bi

Prov Helen B

fredag

Fr

“Grej”

Vecka

Dag

Ämne

Vad?

Övrigt?

13

måndag

Sv

Bokredovisning

tisdag

Np språk

onsdag

torsdag

Np språk

fredag

Np språk

Fr

Text klar

14

måndag

Np No-lab

se schema

tisdag

Np- No

onsdag

torsdag

Konsert Edsbergskyrkan

fredag

Studiedag

17

måndag

Ma prov

(Hzn)

tisdag

Np En

Föreläsning 18.30 -  obligatorisk

onsdag

En

Läs läxa

Edsvik Vernissage

torsdag

Np En

fredag

sovmorgon till 9.45

Valborg

18

måndag

1-Maj Lovdag

tisdag

Np-So

Ma börjar kl.11.00

Städdag kl.13.00 aulan

onsdag

torsdag

Np-So

fredag

Fr

Skrivläxa Viktor

19

måndag

tisdag

onsdag

Np-Ma

torsdag

fredag

Np-Ma

Fr Läxa

Läsa ut kapitel 3

20

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag