Inbjudan

Tävling:        Rikskval 1 för Optimistjolle        

Datum:        2016-04-30 – 2016-05-01

Arrangör:        Skanörs Båtklubb

1.        Regler

1.1        Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

        

1.2        a)        Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med möjlighet till protestförhandlingar.

        b)        Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas enligt tillstånd av SSF och KSR 86.3.

        c)        KSR P gäller.

        d)        Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och ytterligare gånger”.

        

1.3        Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.4        Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

        

1.5        En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.        Villkor för att delta

2.1        Rorsman ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet och vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

        

2.2        Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3        Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4        Rorsman ska ha inbetalt rikskvalsavgift till SOF.

2.5        Rorsman ska ha kvalificerat genom regionskval.

3.        Anmälan

3.1        Anmälan sker i enlighet med Optimistjolleförbundets anmälningsförfarande för rikskval.

4.        Registrering och besiktningskontroll

4.1        Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2016-04-30 Kl. 09.30.

4.2        Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3        Deltagare ska i enlighet med 2.6  kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

5.        Seglingsföreskrifter

5.1        Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.        Tidsprogram

6.1        Fredag den 29 april        
Kl. 18.00-20.00 Registrering, säkerhetskontroll


Lördag den 30 april
Kl. 08.00-9.30 Registrering, säkerhetskontroll

Kl. 09.40 Rorsmansmöte

Kl. 10.55 Första planerade varningssignal

Söndag den 1 maj

Kl. 10.25 Första planerade varningssignal

Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och när ev. protester är avklarade.

Ingen kappsegling påbörjas efter kl.15.00 på söndagen.        

6.2        6 kappseglingar är planerade

7.        Kappseglingsområde

7.1        Kappseglingarna genomförs på vattnen strax utanför Skanörs hamn.

8.        Banan

8.1        Banan är en VM bana enligt SOF tävlingsbestämmelser.

10.        Poängberäkning

10.1        Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.        Priser

11.1        Pris till de 20 främsta samt utlottningspriser.

Datum: 2016-03-30


Bilaga till inbjudan.

Det finns möjlighet till sjösättning av följebåtar vid slipen i Skanörs hamn. För att undvika trängsel önskar arrangören att följebåtar sjösätts innan kl. 09:30.

För information om inkvarteringsmöjligheter, sjösättningsmöjligheter och kartor, beskrivningar eller annan information om platsen se www.skanorsbatklubb.se