Vänner i Korskyrkan!

Här kommer ett viktigt tillkännagivande.


Jag är nu inne på mitt 15:e år som församlingens pastor. Det slår faktiskt de ihärdigaste av mina föregångare med 10 år. Anledningen är enkel, jag trivs i församlingen, jag trivs med er.

Samtidigt är det svårt som pastor att ständigt förnya sig för att möta alla de behov vi som församling står inför. Jag har under sista året brottats med frågan och undrat och funderat om min tid som pastor i Korskyrkan kanske börjar närma sig sitt slut.

För ett par månader sedan såg jag en annons om en ledig tjänst på sjukhuskyrkan i Falun och Säter, jag läste på lite och tyckte det hela verkade väldigt spännande. Jag bad över det och efter att ha rådgjort med familjen så sökte jag tjänsten.
Efter några veckor kallades jag på intervju och sen precis innan påsk hörde de av sig och berättade att de ville ha mig. Jag svarade ja.

Så från hösten så kommer jag att att jobba heltid som sjukhuspastor. En dag i veckan kommer jag att vara på Säters Sjukhus och resten av tiden på lasarettet i Falun.

Det innebär att Korskyrkan står utan mig som som pastor från hösten. Jag lämnar också mina 25% på begravningsbyrån Fondkistan.

De goda nyheterna i detta är att vi som familj naturligtvis blir kvar i församlingen. Jag tycker ju om att predika och vill hjälpa till så mycket jag kan som engagerad medlem även i fortsättningen.

Vi som församling står nu inför en spännande och nyttig process där vi tillsammans får söka Gud för framtiden. Jag tror faktiskt det kan göra oss gott. Jag har gjort mitt bästa som pastor att leda oss hit, nu tror jag andra krafter, gåvor och initiativ väntar på att föra oss vidare.

Guds rika välsignelse!

Underskrift.png

Joachim Elsander
Borlänge 2017-04-20