คู่มือการใช้งาน GotoKnow.org

พัฒนาและดูแลระบบโดย

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs.org)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

support@gotoknow.org


การสมัครสมาชิก (ฟรี)

การเข้าระบบใช้งาน

ลืม Password หรือ ลืม Username

ตั้งค่าข้อมูล

การแก้ไขประวัติส่วนตัว

การเปลี่ยนรูปถ่ายประจำตัว

การเปลี่ยนรูปหน้าปก

การเปลี่ยนพาสเวิร์ด

การยืนยันอีเมล (เมื่อมีการเปลี่ยนอีเมล หรือ ต้องการ verify การส่งอีเมลของระบบ)

สมุด

การสร้างสมุด

การแก้ไขสมุด

แสดงเพจของสมุด

การสร้าง E-Book ของบันทึกในสมุด

การใส่ปก E-Book

การลบสมุด

บันทึก

การเขียนบันทึก

การแนบไฟล์ในบันทึก

การใส่วีดีโอจาก Youtube ลงในบันทึก

การแก้ไขบันทึก

การแสดงเพจบันทึก

การลบบันทึก

อนุทิน

การเขียนอนุทิน

การแนบไฟล์ในอนุทิน

การแก้ไขอนุทิน

การแสดงเพจอนุทิน

การลบอนุทิน

โน้ตส่วนตัว

การเขียนโน้ตส่วนตัว

การแก้ไขโน้ตส่วนตัว

การทำโน้ตส่วนตัวเป็นบันทึก

การลบโน้ตส่วนตัว

ไฟล์

การสร้างโฟลเดอร์ไฟล์

การแก้ไขชื่อโฟลเดอร์

การลบโฟลเดอร์

การใส่รูปหรือไฟล์

การใส่รูปหรือไฟล์นอกโฟลเดอร์

การใส่รูปหรือไฟล์ในโฟลเดอร์

การลบไฟล์

สมาชิก

การดูรายชื่อสมาชิกที่ฉันติดตาม

การยกเลิกสมาชิกที่ฉันติดตาม

การดูรายชื่อสมาชิกที่ติดตามฉัน

การยกเลิกสมาชิกที่ติดตามฉัน

บันทึกที่ติดตาม

การดูบันทึกที่ติดตาม

อนุทินที่ติดตาม

การดูอนุทินที่ติดตาม

ความเห็น

การดูความเห็นของตัวเอง

ดอกไม้

การดูบันทึกที่เราให้ดอกไม้

แพลนเน็ต

การสร้างแพลนเน็ต

การแก้ไขแพลนเน็ต

การลบแพลนเน็ต

การนำสมุดเข้าแพลนเน็ต

การติดต่อสมาชิก

การติดตามสมาชิก

การเพิ่มความเห็นในบันทึก

การแนบไฟล์ในความเห็นของบันทึก

การลบความเห็นในบันทึกของตัวเอง

การให้ดอกไม้ในบันทึก

การดูสมาชิกที่ให้ดอกไม้


 1. การสมัครสมาชิก (ฟรี)

        

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

 1. ทำการเลือกเมนู “สมัครสมาชิก”

1.jpg

 1. ทำการกรอก ”Email”  แล้วกดปุ่ม “ขอชุดข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก” จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสเพื่อสมัครสมาชิกไปยังอีเมลของท่าน

2.jpg

 1. ทำการเปิดอีเมลที่ระบบส่งไปให้ แล้วคัดลอกชุดข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

3.jpg

 1. ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ GotoKnow ให้ทำการกดปุ่ม “ได้รับอีเมลชุดข้อมูลแล้ว”

4.jpg

 1. นำชุดข้อมูลที่คัดลอกมาวางลงในช่อง “ชุดข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงไปในส่วนต่างๆ  จากนั้นกดปุ่ม ”สมัครสมาชิก”

6.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เข้าระบบ” เพื่อทำการเข้าใช้งานระบบต่อไป

7.jpg

 1. การเข้าระบบใช้งาน

 1. ทำการกดปุ่ม “เข้าระบบ”

9.jpg

 1. ทำการพิมพ์ “Username” และ “Password”  จากนั้นกดปุ่ม “เข้าระบบ”

8.jpg

 1. ลืม Password หรือ ลืม Username

 1. ทำการเลือกเมนู “คลิกที่นี่หากลืม Password หรือ ลืม Username”

10.jpg

 1. ทำการกรอก “Username” หรือ “Email” ลงไป  จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

11.jpg

 1. ระบบทำการแสดง “Username” มาให้  จากนั้นกดปุ่ม “เปลี่ยนพาสเวิร์ด”

12.jpg

 1. ทำการเปิดอีเมลที่ระบบส่งไปให้ แล้วคัดลอกชุดข้อมูลเพื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ด

13.jpg

 1. นำชุดข้อมูลที่คัดลอกจากอีเมลมาวางลงในช่อง “ชุดข้อมูลเพื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ด” พร้อมทั้งเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

14.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เข้าระบบ”

        15.jpg

 1. ตั้งค่าข้อมูล

 1. การแก้ไขประวัติส่วนตัว

 1. ทำการกดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูล”  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขประวัติส่วนตัว”

        แก้ไขประวัติ.jpg

 1. ทำการแก้ไขประวัติส่วนตัว  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        16.jpg

 1. การเปลี่ยนรูปถ่ายประจำตัว

 1. ทำการกดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูล”  จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนรูปถ่ายประจำตัว”

เปลี่ยนรูป.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์”

        16.jpg

 1. การเปลี่ยนรูปหน้าปก

 1. ทำการกดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูล”  จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนรูปหน้าปก”

        เปลี่ยนรูปหน้าปก.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์”

        18.jpg

 1. การเปลี่ยนพาสเวิร์ด

 1. ทำการกดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูล”  จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนพาสเวิร์ด”

เปลี่ยนพาสเวิร์ด.jpg

 1. ทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        19.jpg

 1. การยืนยันอีเมล (เมื่อมีการเปลี่ยนอีเมล หรือ ต้องการ verify การส่งอีเมลของระบบ)

 1. ทำการกดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูล”  จากนั้นเลือกเมนู “ยืนยันอีเมล”

        ยืนยันอีเมล.jpg

 1. ทำการเปิดอีเมลและคลิกลิงค์ที่ระบบส่งไปให้ เพื่อทำการยืนยันอีเมล

90.jpg

 1. สมุด

 1. การสร้างสมุด

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        22.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “สร้างสมุดใหม่”

20.jpg

 1. ทำการกรอกข้อมูลลงไปในส่วนต่างๆ จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        21.jpg

 1. การแก้ไขสมุด

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        22.jpg

 1. ทำการเลือกสมุดที่ต้องการจะแก้ไข

        18.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข” 

        19.jpg

 1. ทำการแก้ไขข้อมูลของสมุด  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        23.jpg

 1. แสดงเพจของสมุด

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        22.jpg

 1. ทำการเลือกสมุดที่ต้องการจะแสดงเพจ

        18.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แสดงเพจ”  จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงเพจของสมุดนั้นมาให้

        20.jpg

 1. การสร้าง E-Book ของบันทึกในสมุด

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        22.jpg

 1. ทำการเลือกสมุดที่ต้องการจะสร้างเป็น E-Book

        18.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “สร้างอีบุ๊ค” จากนั้นระบบก็จะทำการประมวลผล

22.jpg

 1. ทำการกดลิงก์ เพื่อเปิดไฟล์ E-Book ที่ระบบทำการประมวลผลมาให้

        26.jpg

 1. การใส่ปก E-Book

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        22.jpg

 1. ทำการเลือกสมุดที่ต้องการจะใส่ปก E-Book

        18.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข” 

        19.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “หน้าปก”

        1.jpg

        

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์”  แล้วเลือกไฟล์หน้าปก E-Book  จากนั้นกดปุ่ม 
  “จัดเก็บข้อมูล”

        

        2.jpg

 1. การลบสมุด

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        22.jpg

 1. ทำการเลือกสมุดที่ต้องการจะลบ

        18.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม 42.jpg

        21.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

        24.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบสมุด  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        25.jpg

 1. บันทึก

 1. การเขียนบันทึก

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “บันทึก”

        บันทึก.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มบันทึกใหม่”

        23.jpg

 1. ทำการใส่ข้อมูล และตั้งค่าของบันทึกลงไปในส่วนต่างๆ

        4.jpg

โดยแต่ละส่วนมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ชื่อบันทึก = เพื่อใส่ชื่อเรื่องของบันทึก
 2. เนื้อหา = เพื่อใส่ข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ
 3. ใส่รูปหรือไฟล์ = เพื่อเพิ่มไฟล์แนบลงในบันทึก
 4. สมุด = เพื่อเลือกสมุดที่ต้องการจะจัดเก็บบันทึกนั้นไว้ โดยการกดปุ่ม 5.jpg เพื่อเลือกสมุด
 5. หมวดหมู่ = เพื่อเลือกหมวดหมู่ของบันทึกว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด  
  โดยการกดปุ่ม
  5.jpg เพื่อเลือกหมวดหมู่
 6. คำสำคัญ = เพื่อใส่คำสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวของกับบันทึกนั้น
 7. ข้อมูลเพิ่มเติม = เพื่อกำหนดการตั้งค่าของบันทึกเพิ่มเติม โดยการกดปุ่ม “ข้อมูลเพิ่มเติม” จากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ ดังนี้

                        6.jpg

                                โดยข้อมูลเพิ่มเติมประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

 1. ประโยคเด่น = เพื่อใส่ข้อมูลหรือเนื้อหาเด่นๆ เพื่อจูงใจผู้อ่าน
 2. บันทึกที่เกี่ยวข้อง = เพื่อใส่หมายเลขบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบันทึกที่จะสร้างขึ้น
 3. ความเห็น = เพื่อกำหนดรูปแบบการอนุญาตในการแสดงความเห็น โดยกดปุ่ม 5.jpg เพื่อเลือกกำหนดรูปแบบ จากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูล ดังนี้

7.jpg

 1. สัญญาอนุญาต = เพื่อกำหนดสัญญาอนุญาตต่างๆ  โดยกดปุ่ม 5.jpg เพื่อเลือกกำหนดสัญญาอนุญาต จากนั้นระบบก็จะแสดงข้อมูลดังนี้

8.jpg

 1. ซ่อนบันทึกนี้จากผู้อ่านทั้งหมด = เพื่อใช้ในการซ่อนบันทึก  เมื่อกดเลือก ผู้อ่านจะไม่สามารถเห็นบันทึกของเราได้
 2. ไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาในบันทึกนี้ = เพื่อใช้ในการยกเลิกโฆษณา  เมื่อกดเลือก บันทึกจะไม่มีการแสดงโฆษณา

 1. เมื่อทำการพิมพ์ข้อมูลลงไปในส่วนต่างๆ และตั้งค่าในส่วนต่างๆ ของบุนทึกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

 1. การแนบไฟล์ในบันทึก

 1. ในหน้าการเขียนบันทึก ให้ทำการกดปุ่ม “ใส่รูปหรือไฟล์”

        28.jpg

โดยการแนบไฟล์มี 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในระบบ ให้ทำการกดปุ่ม  
  “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบลงในบันทึก  จากนั้นกดปุ่ม 
  “จัดเก็บข้อมูล”

        29.jpg

 1. กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีอยู่แล้วในระบบ ให้ทำการกดเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบลงในบันทึกได้เลย   จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        30.jpg

 1. การใส่วีดีโอจาก Youtube ลงในบันทึก

 1. เข้าไปยัง www.Youtube.com แล้วเลือกวีดีโอที่ต้องการจะนำมาใส่ลงในบันทึก จากนั้นกดเลือกปุ่ม “แชร์ (Share)”

23.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ฝัง (embed)” แล้วทำการคัดลอก Code ทั้งหมด

14.jpg

 1. เข้าไปยังหน้าการสร้างบันทึก เพื่อทำการนำ code จาก Youtube มาใส่

 1. ในส่วนของการนำ Code จาก Youtube มาใส่ลงในบันทึก
  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1) โดยการใช้ปุ่ม 21.jpg (HTML)

     - ทำการกดปุ่ม 21.jpg

15.jpg

    - ทำการนำ Code ที่คัดลอกจาก Youtube มาวาง

16.jpg

                    - ทำการกดปุ่ม 21.jpg อีกครั้ง  เพื่อดูภาพของวีดีโอ

17.jpg

 

2) โดยการใช้ปุ่ม 12.jpg Video

     - ทำการกดปุ่ม 12.jpg

18.jpg

    - ทำการนำ Code ที่คัดลอกจาก Youtube มาวาง จากนั้นกดปุ่ม “แนบ”

       

19.jpg       

                       - จากนั้นระบบก็จะแสดงภาพของวีดีโอขึ้นมาให้

20.jpg

 1. หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” เพื่อสร้างบันทึก

25.jpg

 1. การแก้ไขบันทึก

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “บันทึก”

        บันทึก.jpg

 1. ทำการเลือกบันทึกที่ต้องการจะแก้ไข  จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข”

31.jpg

 1. ทำการแก้ไขบันทึก  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        36.jpg

 1. การแสดงเพจบันทึก

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “บันทึก”

        บันทึก.jpg

 1. ทำการเลือกบันทึกที่ต้องการจะแสดงเพจ  จากนั้นกดปุ่ม “แสดงเพจ” หรือ
  “ลิงก์ของบันทึก” นั้น  แล้วระบบก็จะทำการแสดงเพจของบันทึกนั้นขึ้นมาให้

        32.jpg

 1. การลบบันทึก

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “บันทึก”

        บันทึก.jpg

 1. ทำการเลือกบันทึกที่ต้องการจะลบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม 42.jpg

        37.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

        34.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบบันทึก  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        35.jpg

 1. อนุทิน

 1. การเขียนอนุทิน

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “อนุทิน”

อนุทิน.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เขียนอนุทินใหม่”

        1.jpg

 1. ทำการพิมพ์เนื้อหาที่ต้องการจะใส่ในอนุทินลงไป จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        2.jpg

 1. การแนบไฟล์ในอนุทิน

 1. ในหน้าการเขียนอนุทิน  ให้ทำการกดปุ่ม “ใส่รูปหรือไฟล์”

        3.jpg

โดยการแนบไฟล์มี 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในระบบ ให้ทำการกดปุ่ม
  “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบลงในอนุทิน  จากนั้นกดปุ่ม 
  “จัดเก็บข้อมูล”

        5.jpg

 1. กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีอยู่แล้วในระบบ ให้ทำการกดเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบลงในอนุทินได้เลย  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

7.jpg        

 1. การแก้ไขอนุทิน

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “อนุทิน”

อนุทิน.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม ลบ.jpg ของอนุทินที่ต้องการจะแก้ไข

        38.jpg

 1. ทำการแก้ไขอนุทิน  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        42.jpg

 1. การแสดงเพจอนุทิน

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “อนุทิน”

อนุทิน.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม แสดง.jpg ของอนุทินที่ต้องการจะแสดงเพจ  จากนั้นระบบก็จะแสดงเพจของอนุทินนั้นมาให้

        40.jpg

 1. การลบอนุทิน

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “อนุทิน”

อนุทิน.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม ดู.jpg ของอนุทินที่ต้องการจะลบ

        41.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม 42.jpg

        43.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

        44.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบอนุทิน  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        45.jpg

 1. โน้ตส่วนตัว

         ใช้เก็บเป็นบันทึกส่วนตัวหรือใช้ร่างบันทึกก่อนตีพิมพ์

 1. การเขียนโน้ตส่วนตัว

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “โน้ตส่วนตัว”

โน้ต.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เขียนโน้ตใหม่”

        8.jpg

 1. ทำการใส่ “หัวข้อ” และ “เนื้อหา” ลงไป  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        9.jpg

 1. การแก้ไขโน้ตส่วนตัว

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “โน้ตส่วนตัว”

โน้ต.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม ลบ.jpg ของโน้ตส่วนตัวที่ต้องการจะแก้ไข

        46.jpg

 1. ทำการแก้ไขโน้ตส่วนตัว  จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        47.jpg

 1. การทำโน้ตส่วนตัวเป็นบันทึก

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “โน้ตส่วนตัว”

โน้ต.jpg

 1. ทำการเลือกโน้ตส่วนตัวที่ต้องการจะทำเป็นบันทึก

        50.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ส่งเป็นบันทึก”

        48.jpg

 1. จากนั้นระบบจะทำการไปยังหน้าการสร้างบันทึก  แล้วทำการกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        51.jpg

 1. การลบโน้ตส่วนตัว

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “โน้ตส่วนตัว”

โน้ต.jpg

 1. ทำการเลือกโน้ตส่วนตัวที่ต้องการจะลบ

50.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม 42.jpg

        49.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

        52.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบโน้ตส่วนตัว  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

53.jpg        

 1. ไฟล์

 1. การสร้างโฟลเดอร์ไฟล์

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “ไฟล์”

ไฟล์.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “สร้างโฟลเดอร์ใหม่”

        54.jpg

 1. ทำการพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงไป จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

55.jpg        

 1. การแก้ไขชื่อโฟลเดอร์

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “ไฟล์”

ไฟล์.jpg

 1. ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะแก้ไข

        56.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”

        57.jpg

 1. ทำการแก้ไขชื่อโฟลเดอร์  จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข”

        60.jpg

 1. การลบโฟลเดอร์

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “ไฟล์”

ไฟล์.jpg

 1. ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะลบ

        56.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม ลบ.jpg

        59.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

        61.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบโฟลเดอร์  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

62.jpg        

 1. การใส่รูปหรือไฟล์

 1. การใส่รูปหรือไฟล์นอกโฟลเดอร์

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “ไฟล์”

ไฟล์.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ใส่รูปหรือไฟล์”

        63.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มลงนอกโฟลเดอร์

        64.jpg

 1. การใส่รูปหรือไฟล์ในโฟลเดอร์

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “ไฟล์”

ไฟล์.jpg

 1. ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะใส่รูปหรือไฟล์

        56.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ใส่รูปหรือไฟล์”

        65.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มลงในโฟลเดอร์

        66.jpg

 1. การลบไฟล์

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “ไฟล์”

ไฟล์.jpg

 1. ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการจะลบ

        70.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม ลบ.jpg

        67.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

69.jpg        

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบไฟล์  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        68.jpg

 1. สมาชิก

 1. การดูรายชื่อสมาชิกที่ฉันติดตาม

 1. ในหัวข้อ “ฉันติดตาม” ให้ทำการเลือกเมนู “สมาชิก”

72.jpg

 1. จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงรายชื่อทั้งหมดที่เราติดตามมาให้

75.jpg        

 1. การยกเลิกสมาชิกที่ฉันติดตาม

 1. เข้าไปยังหน้าสมากชิกที่ฉันติดตาม  จากนั้นกดปุ่ม กากบาท.jpg 

        77.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ยกเลิก”

        78.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบรายชื่อสมาชิกที่ฉันติดตาม  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        79.jpg

 1. การดูรายชื่อสมาชิกที่ติดตามฉัน

 1. ในหัวข้อ “ฉันติดตาม” ให้ทำการเลือกเมนู “สมาชิก”

72.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “สมาชิกที่ติดตามฉัน” จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ติดตามเรามาให้

81.jpg        

 1. การยกเลิกสมาชิกที่ติดตามฉัน

 1. เข้าไปยังหน้าสมากชิกที่ติดตามฉัน  จากนั้นกดปุ่ม กากบาท.jpg 

        80.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ยกเลิก”

        82.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบรายชื่อสมาชิกที่ติดตามฉัน  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        83.jpg

 1. บันทึกที่ติดตาม

 1. การดูบันทึกที่ติดตาม

 1. ในหัวข้อ “ฉันติดตาม” ให้ทำการเลือกเมนู “บันทึก”

73.jpg

        

 1. จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงบันทึกของผู้ที่เราติดตามทั้งหมดขึ้นมาให้

        90.jpg

 1. อนุทินที่ติดตาม

 1. การดูอนุทินที่ติดตาม

 1. ในหัวข้อ “ฉันติดตาม” ให้ทำการเลือกเมนู “อนุทิน”

        74.jpg

 1. จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงอนุทินของผู้ที่เราติดตามทั้งหมดขึ้นมาให้

        91.jpg

 1. ความเห็น

 1. การดูความเห็นของตัวเอง

 1. ในหัวข้อ “ฉันแลกเปลี่ยน” ให้ทำการเลือกเมนู “ความเห็น”  

        26.jpg

 1. จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงความเห็นของเราทั้งหมดขึ้นมาให้

        27.jpg

        

 1. ดอกไม้

 1. การดูบันทึกที่เราให้ดอกไม้

 1. ในหัวข้อ “ฉันแลกเปลี่ยน” ให้ทำการเลือกเมนู “ดอกไม้”  

        25.jpg

 1. จากนั้นระบบก็จะทำการแสดงบันทึกที่เราให้ดอกไม้ทั้งหมดขึ้นมาให้

        28.jpg

 1. แพลนเน็ต

 1. การสร้างแพลนเน็ต

 1. ทำการเลือกเมนู “แพลนเน็ต”

        30.jpg

 1. ทำการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆ จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        49.jpg

 1. การแก้ไขแพลนเน็ต

 1. ทำการเลือกเมนู “แพลนเน็ต”

        30.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม ลบ.jpg ของแพลนเน็ตที่ต้องการจะแก้ไข

        91.jpg

 1. ทำการแก้ไขแพลนเน็ตในส่วนต่างๆ จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        92.jpg

 1. การลบแพลนเน็ต

 1. ทำการเลือกเมนู “แพลนเน็ต”

        30.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม 42.jpg ของแพลนเน็ตที่ต้องการจะลบ

        50.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

        51.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้”  เพื่อยืนยันการลบแพลนเน็ต  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

        52.jpg

 1. การนำสมุดเข้าแพลนเน็ต

 1. ในหัวข้อ “กลุ่มของฉัน” ให้ทำการเลือกเมนู “แพลนเน็ต”

        30.jpg

 1. ทำการเลือกแพลนเน็ตที่ต้องการจะนำสมุดเข้า

        93.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “สมุด”

        94.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “นำสมุดเข้าแพลนเน็ต”

        95.jpg

 1. ทำการนำ URL ของสมุดมาวาง        

        103.jpg

โดยการหา URL ของสมุด สามารถทำได้ดังนี้

 1. ในหัวข้อ “ฉันเขียน” ให้ทำการเลือกเมนู “สมุด”

                        22.jpg

 1. ทำการเลือกสมุดที่ต้องการจะนำเข้าแพลนเน็ต

                        98.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แสดงเพจ”

                        102.jpg

 1. ทำการคัดลอก URL ของสมุดที่จะนำเข้าแพลนเน็ต

                        101.jpg                        

 1. ทำการนำ URL ของสมุดมาวางไว้ในช่อง “Blog Address” จากนั้นกดปุ่ม 
  “เพิ่ม”

        96.jpg

 1. การติดต่อสมาชิก

 1. เข้าไปยังหน้าประวัติส่วนตัวของสมาชิกที่ต้องการจะติดต่อ  จากนั้นกดปุ่ม “ติดต่อ”

        33.jpg

 1. ทำการกรอกข้อมูลลงไปในส่วนต่างๆ  จากนั้นกดปุ่ม “ส่งอีเมล”

        34.jpg

 1. การติดตามสมาชิก

 1. เข้าไปยังหน้าประวัติส่วนตัวของสมาชิกที่ต้องการจะติดต่อ  จากนั้นกดปุ่ม “ติดตาม”

        32.jpg

 1. การเพิ่มความเห็นในบันทึก

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกที่ต้องการจะแสดงความเห็น  จากนั้นกดปุ่ม ”เพิ่มความเห็น” 

        42.jpg

 1. ทำการพิมพ์แสดงความเห็นลงไป จากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

        41.jpg

 1. การแนบไฟล์ในความเห็นของบันทึก

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกที่ต้องการจะแสดงความเห็น  จากนั้นกดปุ่ม ”เพิ่มความเห็น”

42.jpg

 1. จากนั้นกดปุ่ม “ใส่รูปหรือไฟล์”

        47.jpg

โดยการแนบไฟล์มี 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในระบบ ให้ทำการกดปุ่ม
  “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบลงในความเห็น  จากนั้นกดปุ่ม 
  “จัดเก็บข้อมูล”

        46.jpg

 1. กรณีที่ต้องการแนบไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีอยู่แล้วในระบบ ให้ทำการกดเลือก
  ไฟล์ที่ต้องการจะแนบลงในความเห็นได้เลย  จากนั้นกดปุ่ม
   “จัดเก็บข้อมูล”

        48.jpg

 1. การลบความเห็นในบันทึกของตัวเอง

 1. ทำการกดปุ่ม ลบ.jpg ของความเห็นที่ต้องการจะลบ

        44.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ” จากนั้นระบบก็จะทำการลบความเห็นนั้นออก

        45.jpg

 1. การให้ดอกไม้ในบันทึก

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกที่ต้องการจะให้ดอกไม้ จากนั้นกดปุ่ม ”ให้ดอกไม้”

        40.jpg

 1. การดูสมาชิกที่ให้ดอกไม้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกที่ต้องการจะดูสมาชิกที่ให้ดอกไม้  จากนั้นกดปุ่ม ”สมาชิกที่ให้กำลังใจ”

43.jpg

 1. หลังจากนั้นระบบก็จะทำการแสดงรายชื่อผู้ที่ให้ดอกไม้ทั้งหมดในบันทึกนั้นขึ้นมาให้

105.jpg