Zpět na 5.B

Obsah učiva, které jsme k danému datu probrali.

Chybějící žáci si sami doplní všechny pracovní sešity a po příchodu do školy i zápisy v sešitech vlastivědy, přírodovědy, slovíčka AJ (tady lze fotit, kopírovat a nalepit nebo přepsat), nejpozději do týdne po nemoci.

ČJ uč

PS

M uč

PS

AJ PS

22.9.

10

6

7

2

6

15.9.

s.7

s.4

s.5

s.1

s.5