Zpět na 5.B

Obsah učiva, které jsme k danému datu probrali.

Chybějící žáci si sami doplní všechny pracovní sešity a po příchodu do školy i zápisy v sešitech vlastivědy, přírodovědy, slovíčka AJ (tady lze fotit, kopírovat a nalepit nebo přepsat), nejpozději do týdne po nemoci.

ČJ uč

PS

M uč

PS

AJ PS

VL

23.2.

94

11

35

24

11

16.2.

87

s.8

s.18 2.díl

s.33

24

2.díl s.8

9.2.

81

s.5

s.45 1.díl

s.32

23

1.díl opak.

2.2.

76

s.4

26,27,31

22

Evropa celá

26.1.

71

2.díl s.2

13

31

20

62

19.1.

66

39

10

30

19

59 vodstvo

12.1.

59

34

6 (2.díl)

29

17

60

30.11.

50

23

55

12

14

33

23.11.

39

21

53

11

13

29

16.11.

34

19

48 - 50

10

11

25

3.11.

28

16

18

8

10

20.10.

23

13

13

7

9

13.10.

19

10

12

5

8

6.10.

15

9

10

4

7

29.9.

12

8

8

3

22.9.

10

6

7

2

6

15.9.

s.7

s.4

s.5

s.1

s.5