MAIRONIO MOKYKLOS ŠEŠTADIENINĖS PAMAINOS                2017-2018  m.m. KALENDORIUS  

                                                             

RUGSĖJIS

9

ATIDARYMAS

PIRMA  MOKSLO METŲ DIENA  8:45-1:15v.

Nebus karštų pietų

16

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

 9:00

23

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE (PRADINĖ MOKYKLA  PD-2KL)*

PICOS PIETŪS

30

Aukštesniosio m-los tėvų susirinkimas Fondo salėje

9am

SPALIS

7

MLM marškinėlių diena

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

(PRADINĖ MOKYKLA 3-6 KL)

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

14

TK POSĖDIS 9:00 V.R.

 

             

21

Fotografijos diena PD-2kl

 ir LK 1-5kl.

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

28

Fotografijos diena 3-6kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

  VISUOTINIS MLM     SUSIRINKIMAS

Fondo salėje  9:30 v.r.

Nebus karštų pietų

           

     

LAPKRITIS

4

Fotografijos diena 7-10kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

MLM marškinėlių diena

PICOS PIETŪS

11

Nebus karštų pietų

18

25

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

2

MLM marškinėlių diena

Nebus karštų pietų

9

EGLUTĖ

Nebus karštų pietų

16

EGLUTĖ.

Nebus karštų pietų

 23

ŠV.KALĖDŲ ATOSTOGOS

30

ŽIEMOS

ATOSTOGOS

SAUSIS

6

MLM marškinėlių diena

13

Sausio 13-osios minėjimas

20

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

PICOS PIETŪs

27

VASARIS

3

MLM marškinėlių diena

Nebus karštų pietų

10

TĖVŲ KOMIT. POSĖDIS 9:00

Užgavėnės ir blynai

17

Vasario 16d minejimas

   

24

KOVAS

3

MLM marškinėlių diena

10

  TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS 9:00

          Nebus karštų pietų

Margučių

dažymas/ridenimas

17      

24

PAVASARIO ATOSTOGOS

31

VELYKINĖS ATOSTOGOS

BALANDIS

7

MLM marškinėlių diena

14

  TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS 9:00

21

28

PICOS PIETŪS

AUKŠTESNIOSIOS M-KLOS EGZAMINAI

GEGUŽĖ

5

AUKŠTESNIOSIOS M-KLOS EGZAMINAI

.

MLM marškinėlių diena

12

Pradinės mokyklos uždarymo šventė(PD-6 kl)

(pakeitimas dėl ŠALFF’as)

NEBUS KARŠTŲ PIETŲ

Egzaminų perlaikymas abiturientams.

19

 UŽBAIGIMAS

Abiturientų išleistuvės

Nebus karštų pietų

PENKTADIENIO pamainos

 10kl. dalyvauja išleistuvėse