MAIRONIO MOKYKLOS ŠEŠTADIENINĖS PAMAINOS                2016-2017 m.m. KALENDORIUS  

                                                             DĖMESIO!!! DĖMESIO !!!  MARGUČIŲ DAŽYMAS PERKELTAS Į KOVO 25 D.  

RUGSĖJIS

10

ATIDARYMAS

PIRMA  MOKSLO METŲ DIENA  8:45-1:15v.

Nebus karštų pietų

17

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

 9:00

Nebus karštų pietų

24

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE (PRADINĖ MOKYKLA  PD-2KL)*

Nebus karštų pietų

SPALIS

1

MLM marškinėlių diena

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

(PRADINĖ MOKYKLA 3-6 KL))*

8

TK POSĖDIS 9:00 V.R.

 

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

             

15

AUKŠTESNIOSIOS. M-KLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

 9:00 v.r. 7-10 kl.

22

Foto diena PD-2 klasės

Ir LK 1-4 kl.

Vaikai dėvi tautinius rūbus

            29

                Vėlinės

Visuotinis MLM susirinkimas

Fondo salėje 9:30am

Nebus karštų pietų

Foto diena 3-6 klasės

Vaikai dėvi tautinius rūbus

LAPKRITIS

5

MLM marškinėlių diena

Foto diena 7-10 klasės

Vaikai dėvi tautinius rūbus

PICOS PIETŪs

12

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

9:00

19

26

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

3

MLM marškinėlių diena

Nebus karštų pietų

10

EGLUTĖ

Nebus karštų pietų

17

EGLUTĖ.

Nebus karštų pietų

 24

ŠV.KALĖDŲ ATOSTOGOS

31

ŽIEMOS

ATOSTOGOS

SAUSIS

7

MLM marškinėlių diena

14

Sausio 13-osios minėjimas

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

9:15

21

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

PICOS PIETŪs

28

VASARIS

4

MLM marškinėlių diena

11

TĖVŲ KOMIT. POSĖDIS 9:00

18

25

Užgavėnės

KOVAS

4

MLM marškinėlių diena

11

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS 9:00

Vasario 16d / Kovo 11d.

Minėjimas

Nebus karštų pietų

18      

PICOS PIETŪs

25

Nebus karštų pietų

Margučių

dažymas/ridenimas

BALANDIS

1

PAVASARIO ATOSTOGOS

8

15

VELYKINĖS ATOSTOGOS

22

29

EGZAMINAI  10 KLASIŲ

PICOS PIETŪs

GEGUŽĖ

6

AUKŠTESNIOSIOS EGZAMINAI

8 kl. geografijos egz.

MLM marškinėlių diena

13

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

9:00

Egzaminų perlaikymas abiturientams.

20

 UŽBAIGIMAS

Abiturientų išleistuvės

Nebus karštų pietų

PENKTADIENIO pamainos

 10kl. dalyvauja išleistuvėse