Observationsskema:

På en skala fra 1-5 er 1 passende for tavleundervisning, 3 er passende for gruppearbejde og 5 er alt for højt. Kategorien aktivitet er til at registrering om der er tale om tavleundervisning (Tu), pararbejde(Pa) eller gruppearbejde(Ga). Noter er til nogle kvalitative observationer der er relevante for problemformuleringen.

Start tidspunkt:                                          Navn på observatør:

Tid:

Skala fra 1-5

Aktivitet:

Noter:

0 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

45 min

Pause

0 min

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

45 min