אלי אסקוזידו - ראש מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו הוא ראש המועצה האזורית נחל שורק. נבחר לתפקידו בשנת 1999 וכיום מכהן בקדנציה הרביעית ברציפות

אלי אסקוזידו נולד במושב כפר מימון בשנת 1957. את השירות הצבאי עשה בנח"ל בגדוד 932, השתחרר בדרגת סרן והיום משרת במילואים בדרגת סא"ל (בחיר"מ) בתפקיד סמח"ט.

אסקוזידו התחיל את הקריירה הציבורית שלו בשנת 1991 עם בחירתו ליו"ר ועד מושב בני רא"ם וכיהן בתפקיד זה במשך שמונה שנים. בשנים אלה יזם ודאג לביצוע של שכונת ההרחבה של המושב בהצלחה מרובה. בעקבות הצלחה זו, הגיעו פניות אל אלי אסקוזידו שירוץ לבחירות לראשות המועצה על מנת שיוכל לשחזר הצלחה זו ביישובים נוספים.

אתגרים לא פשוטים עמדו בדרכו של אלי אסקוזידו ובכל אחד מהם עמד בהצלחה, תוך כדי מזעור נזקים חברתיים. יצירת פלטפורמה לכבוד הדדי בין התושבים החרדים לשאר אוכלוסיית המועצה, הרמת קרן מוסדות התורה ביישובי המועצה, שיפור מערכת החינוך והרחבתה, הקמת מתנ"ס למתן מענה עבור החינוך הבלתי פורמלי ואירועי התרבות הישוביים והקהילתיים. הנצחת זיכרונות  ניצולי שואה- 19 ספרים. קליטת 450 משפחות ממפוני גוש קטיף, תוך כדי דאגה יומיומית לכל פרט, עד להקמת הבית החדש. (מתוך וויקיפדיה)

סרטונים על אלי אסקוזידו:

https://www.youtube.com/watch?v=z6FtsU9wbnU

https://www.youtube.com/watch?v=5p764sUk0QM

https://www.youtube.com/watch?v=zj_EMPMiOj8

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdAsS8vORfTZlUZLE8BviBhF6lz1n4AGj

https://www.youtube.com/watch?v=QNWM6Vp-Z8Y

https://www.youtube.com/watch?v=UGYVu81LaxM

https://www.youtube.com/watch?v=iAxWmW5KBf4

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOCp0wAgceJTvYsg8snJNJ_7zUuNX5BtH

רשימת קישורים מקוצרים:

אלי אסקוזידו מועצה מקומית

מ.א. נחל שורק

ראש מועצת נחל שורק

אלי אסקוזידו מועצה מקומית נחל שורק

ראש מועצה נחל שורק

אלי אסקוזידו

המשך קריאה

נחל שורק מועצה אזורית

אלי אסקוזידו - דף הבית

אלי אסקוזידו ראש מ.א. נחל שורק

נחל שורק

אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק

למאמר המלא

אלי אסקוזידו נחל שורק

מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו ראיון

אלי אסקוזידו ראש מועצה אזורית נחל שורק

לחץ להמשך

נחל שורק ראש המועצה

אלי אסקוזידו ראש מועצה

מועצת נחל שורק

ראש המועצה

אלי אסקוזידו מועצת נחל שורק

ראש המועצה אלי אסקוזידו

דבר ראש המועצה

ראש מועצה אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו אתר

ראש מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו

קרא עוד

אלי אסקוזידו להמשך קריאה אלי אסקוזידו ראש מ.א. נחל שורק

ראש מועצת נחל שורק

אלי אסקוזידו ראיון

אלי אסקוזידו מועצה מקומית

המשך קריאה

דבר ראש המועצה

אלי אסקוזידו להמשך קריאה

קרא עוד

אלי אסקוזידו אתר

אלי אסקוזידו מועצה מקומית נחל שורק

ראש המועצה

אלי אסקוזידו ראש מועצה

אלי אסקוזידו ראש מועצה אזורית נחל שורק

ראש מועצה אלי אסקוזידו

ראש המועצה אלי אסקוזידו

ראש מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו נחל שורק

מועצת נחל שורק

מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו מועצת נחל שורק

ראש מועצה נחל שורק

נחל שורק ראש המועצה

לחץ להמשך

אלי אסקוזידו - דף הבית

למאמר המלא

אלי אסקוזידו

מ.א. נחל שורק

נחל שורק

אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק

נחל שורק מועצה אזורית אלי אסקוזידו להמשך קריאה

דבר ראש המועצה

אלי אסקוזידו נחל שורק

ראש המועצה אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו מועצה מקומית

אלי אסקוזידו מועצת נחל שורק

נחל שורק ראש המועצה

לחץ להמשך

המשך קריאה

קרא עוד

נחל שורק

למאמר המלא

ראש מועצה נחל שורק

ראש מועצת נחל שורק

ראש המועצה

ראש מועצה אלי אסקוזידו

מועצת נחל שורק

אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו ראיון

נחל שורק מועצה אזורית

מ.א. נחל שורק

אלי אסקוזידו ראש מועצה

מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו מועצה מקומית נחל שורק

ראש מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו - דף הבית

אלי אסקוזידו אתר

אלי אסקוזידו ראש מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו ראש מ.א. נחל שורק

אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק ראש מועצה נחל שורק

אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק

אלי אסקוזידו - דף הבית

נחל שורק

אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו ראיון

אלי אסקוזידו ראש מ.א. נחל שורק

נחל שורק מועצה אזורית

נחל שורק ראש המועצה

ראש המועצה אלי אסקוזידו

ראש המועצה

ראש מועצה אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו מועצה מקומית

אלי אסקוזידו מועצת נחל שורק

אלי אסקוזידו אתר

מועצת נחל שורק

אלי אסקוזידו מועצה מקומית נחל שורק

ראש מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו ראש מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו נחל שורק

דבר ראש המועצה

אלי אסקוזידו להמשך קריאה

קרא עוד

אלי אסקוזידו ראש מועצה

מ.א. נחל שורק

מועצה אזורית נחל שורק

המשך קריאה

ראש מועצת נחל שורק

למאמר המלא

לחץ להמשך אלי אסקוזידו ראש מועצה

אלי אסקוזידו ראש מועצה אזורית נחל שורק

נחל שורק

לחץ להמשך

המשך קריאה

ראש המועצה אלי אסקוזידו

ראש מועצה אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו ראש מ.א. נחל שורק

נחל שורק מועצה אזורית

ראש המועצה

אלי אסקוזידו ראיון

אלי אסקוזידו אתר

מ.א. נחל שורק

אלי אסקוזידו מועצה מקומית

מועצה אזורית נחל שורק

אלי אסקוזידו - דף הבית

אלי אסקוזידו מועצה מקומית נחל שורק

אלי אסקוזידו

למאמר המלא

ראש מועצת נחל שורק

נחל שורק ראש המועצה

ראש מועצה נחל שורק

אלי אסקוזידו להמשך קריאה

מועצת נחל שורק

ראש מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו

אלי אסקוזידו מועצת נחל שורק

קרא עוד

אלי אסקוזידו נחל שורק

דבר ראש המועצה

אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק