KYLÄSUUNNITELMA 2015

  1. JOHDANTO
  2. KYLÄMME TÄNÄÄN
  3. NELIKENTTÄANALYYSI KYLÄSTÄMME
  4. IDEOITA KYLÄMME KEHITTÄMISEKSI
  5. KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020
  6. KUSTANNUSARVIOT JA RAHOITUSSUUNNITELMA
  7. TOIMINTAORGANISAATIO
  8. SEURANTA